Proiecte naționale

nanoCrAuD - Optimizarea in silico a designului nanovectorului CRISPR/Cas9-Gold
Director Proiect: Farcas Alexandra, Tip Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0292 Data de început: 01.09.2020 Data de încheiere: 31.08.2022.
TRANSYPRINT - Distilatele Transilvănene — de la poveste la amprenta locală
Director Proiect: Măgdaș Dana-Alina, Tip Proiect: PNCDI III - P2-2.1-PED-2019 Data de început: 03.08.2020 Data de încheiere: 31.07.2022.
Senzori stocastici bazaţi pe grafene pentru diagnosticul molecular al cancerului tractului gastrointestinal superior
Director Proiect: Pruneanu Stela, Tip Proiect: PNCDI III - P4-ID-PCCF-2016 Data de început: 10.10.2018 Data de încheiere: 09.10.2022.
Controlul proprietăților electronice în heterostructuri bazate pe perovskiti feroelectrici: de la teorie la aplicații
Director Proiect: Zârbo Liviu, Tip Proiect: PNCDI III - P4-ID-PCCF-2016 Data de început: 10.10.2018 Data de încheiere: 09.10.2022.
Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea și autentificarea unor picturi medievale și premoderne din patrimoniul național
Responsabil Proiect: Bratu Ioan, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2-PCCDI-2017 Data de început: 01.03.2018 Data de încheiere: 31.12.2020.
EMERG2Ind - Tehnologii emergente pentru valorificarea industrială a structurilor 2D (grafenice și nongrafenice)
Responsabil Proiect: Turcu Ioan, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2-PCCDI-2017 Data de început: 15.03.2018 Data de încheiere: 31.12.2020.
QUTECH-RO - Dezvoltarea informației cuantice și a tehnologiilor cuantice în România
Responsabil Proiect: Zârbo Liviu, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2-PCCDI-2017 Data de început: 10.03.2018 Data de încheiere: 31.12.2020.
CRESC-ITIM – Creşterea capacităţii şi performanţei instituţionale a INCDTIM Cluj
Director Proiect: Filip Claudiu, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2 Data de început: 19.10.2018 Data de încheiere: 30.11.2020.
Spectroscopia Raman aplicată pentru diagnoza ultra-sensitiva a salivei şi monitorizarea tratamentului de radioterapie al cancerului oral
Director Proiect: Fălămaş Alexandra, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.1 RU Data de început: 10.10.2018 Data de încheiere: 09.10.2020.
ONCORAD - Dezvoltarea de radiofarmaceutice și tehnici nucleare în oncologie pentru imagistică și tratament personalizat la nivel molecular
Responsabil Proiect: Turcu Rodica, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2-PCCDI-2017 Data de început: 21.03.2018 Data de încheiere: 30.09.2020.
SANOMAT - Noi metodologii de diagnosticare și tratament: Provocări actuale și soluții tehnologice bazate pe nanomateriale și biomateriale
Responsabil Proiect: Turcu Rodica, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2-PCCDI-2017 Data de început: 15.03.2018 Data de încheiere: 15.09.2020.
TEHNOBIOMED - Tehnologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și nano-structurate cu aplicații biomedicale
Director Proiect: Turcu Ioan, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2 Data de început: 01.03.2018 Data de încheiere: 31.08.2020.
uBioGas - Structuri geologice subacvatice favorabile generării și acumulării de metan biogen - procese geobiochimice asociate
Responsabil Proiect: Turcu Ioan, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2-PCCDI-2017 Data de început: 01.03.2018 Data de încheiere: 31.08.2020.
PHYSforTeL - Program interinstituțional pentru dezvoltarea de soluții avansate pe bază de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifuncționale ale materialelor textile și din piele
Responsabil Proiect: Roșu Marcela-Corina, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.2 Data de început: 01.03.2018 Data de încheiere: 30.08.2020.
Evaluarea influenţei medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene asupra caracteristicilor fiziologice şi metaboliţilor secundari din legumele autohtone
Director Proiect: Opriş Ocsana, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.1 RU Data de început: 02.05.2018 Data de încheiere: 30.04.2020.
Sticle şi vitroceramici plumb borate conţinând deşeuri radioactive simulate
Director Proiect: Dehelean Adriana, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.1 RU Data de început: 02.05.2018 Data de încheiere: 31.10.2020.
MOFReCAT - From nanoreactor to a high performance fixed bed reactor using hierarchical MOF based catalysts
Director Proiect: Miheţ Maria, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.1 PD Data de început: 02.05.2018 Data de încheiere: 30.04.2020.
Design de peptide antimicrobiene cu potenţial terapeutic ridicat: predicţie in silico şi validare experimentală
Director Proiect: Jánosi Loránt, Tip Proiect: PNCDI III - P1-1.1 TE Data de început: 02.05.2018 Data de încheiere: 30.04.2020.
COLT - Structuri bidimensionale de ftalocianina şi porfirina formate prin legături covalente: studiu teoretic
Director Proiect: Morari Cristian, Tip Proiect: PNCDI III - P4 - ID-PCE 2016-0217 Data de început: 12.07.2017 Data de încheiere: 31.12.2019.
LasCro - Designul unor structuri supramoleculare de tip spin-crossover controlabile prin pulsuri laser ultrascurte
Director Proiect: Bende Attila, Tip Proiect: PNCDI III - P4 - ID-PCE 2016-0208 Data de început: 12.07.2017 31.12.2019
Optimizarea plumbului reciclat pentru aplicaţii la bateria auto
Director Proiect: Rada Simona, Tip Proiect: Cooperare bilaterală Data de început: 01.06.2018 Data de încheiere: 31.12.2019.
MatSpaceTEG - Materiale cu performanţă înaltă pentru generaţia următoare de generatoare termoelectrice spaţiale
Director Proiect: Zârbo Liviu, Tip Proiect: PNCDI III - C3 - 2013 STAR Data de început: 01.09.2017 Data de încheiere: 31.08.2019.
ProPW - Propagarea pulsurilor laser la intensităţi relativiste
Director Proiect: Toşa Valer, Tip Proiect: PNCDI III - P5-5.1ELI-RO Data de început: 01.09.2016 Data de încheiere: 31.08.2019.
MW-FOOD - Îmbunătățirea procesării alimentelor în câmp de microunde
Director Proiect: Neamțu Camelia, Tip Proiect: PNCDI III - P2-2.1 Data de început: 01.09.2017 Data de încheiere: 31.12.2018.
synCat - Obținerea de gaz de sinteză din biogaz prin reformare cu abur și dioxid de carbon în prezența de catalizatori bimodali
Director Proiect: Lazăr Diana, Tip Proiect: PNCDI III - P2-2.1 Data de început: 01.09.2017 Data de încheiere: 31.12.2018.
mifSERS - Dezvoltarea unui dispozitiv microfluidic portabil pentru detecția rapidă SERS a patogenilor
Director Proiect: Dina Nicoleta, Tip Proiect: PNCDI III - P2-2.1 Data de început: 01.09.2017 Data de încheiere: 31.12.2018.
CHEMWINE - O nouă abordare chemometrică pentru autentificarea vinurilor albe
Director Proiect: Măgdaş Dana-Alina, Tip Proiect: PNCDI III - P2 Data de început: 04.09.2017 Data de încheiere: 31.12.2018.
LAPSENS - Detecţia precisă extralumenală a tumorilor colorectale folosind tag-uri acoperite cu aur-platină şi senzori de proximitate avansaţi
Director Proiect: Calborean Adrian, Tip Proiect: PNCDI III - CERC -CO - PED 2016 Data de început: 17.08.2017 Data de încheiere: 31.12.2018.
Investigarea electrozilor reciclaţi de la bateria auto folosind tehnici moderne de împrăştiere cu neutroni
Director Proiect: Rada Marius, Tip Proiect: PNCDI III - Mobilităţi Data de început: 01.04.2018 Data de încheiere: 31.12.2018.
Analiza evoluţiei microstructurii ceramicilor pe bază de zirconia prin tehnici de investigare cu neutroni
Director Proiect: Rada Simona, Tip Proiect: PNCDI III - Mobilităţi Data de început: 01.04.2018 Data de încheiere: 31.12.2018.
ZirOxStoma -Expertizarea oxidului de zirconiu stabilizat parțial cu alți oxizi pentru aplicații în stomatologie
Director Proiect: Rada Simona, Tip Proiect: PNCDI III - P2-2.1 Data de început: 03.10.2016 Data de încheiere: 30.09.2018.
KET-CRYS - Relansarea unui medicament vechi prin inginerie cristalină: dezvoltarea unor produse antifungice pe bază de ketoconazol
Director Proiect: Filip Xenia, Tip Proiect: PNCDI III - P2 Data de început: 03.01.2017 Data de încheiere: 03.07.2018.
BIOLEUK - Tehnologie de laborator pentru detecția biomarkerilor de leucemie folosind noi materiale pe bază de grafene
Director Proiect: Pruneanu Stela, Tip Proiect: PNCDI III - P2 Data de început: 03.01.2017 Data de încheiere: 30.06.2018.
RESPOND - Platforma electrochimică pentru detecția selectivă a ionilor de plumb
Director Proiect: Măgerușan Lidia, Tip Proiect: PNCDI III - P2 Data de început: 03.01.2017 Data de încheiere: 30.06.2018.
EnergyElectrode - O nouă abordare pentru obţinerea electrozilor de plumb utilizaţi în acumulatori auto
Director Proiect: Rada Marius, Tip Proiect: PNCDI III - P2 Data de început: 03.01.2017 Data de încheiere: 30.06.2018.
Mobilitate tânăr cercetător din diaspora
Director Proiect: Morari Cristian, Tip Proiect: PNCDI III - Mobilităţi Data de început: 04.05.2018 Data de încheiere: 30.05.2018.
Tehnici moderne de investigare cu radiaţie sincrotonică a structurii ceramicilor avansate pe bază de zirconia
Director Proiect: Rada Simona, Tip Proiect: PNCDI III - Mobilităţi Data de început: 01.12.2017 Data de încheiere: 31.03.2018.
Oportunităţi de investigare cu radiaţie sincrotonică a structurii electrozilor pe bază de plumb obţinuţi din reciclarea bateriilor uzate
Director Proiect: Rada Marius, Tip Proiect: PNCDI III - Mobilităţi Data de început: 01.12.2017 Data de încheiere: 31.03.2018.
Investigarea prin metode moderne a inter-relaţiei structură-proprietăţi luminescente în sisteme vitroase pe bază de plumb dopate cu ioni de europiu
Director Proiect: Zagrai Mioara, Tip Proiect: PNCDI III - Mobilităţi Data de început: 01.12.2017 Data de încheiere: 31.03.2018.
Design de noi peptide modificate lipidic în scopul destabilizării nanoclusterilor Ras - O nouă abordare terapeutică cu ținta proteinele oncogenice Ras
Director Proiect: Jánosi Loránt, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 01.10.2015 Data de încheiere: 30.09.2017.
Dezvoltarea unor metodologii opto-termice active de evaluare nondistructivă și imagistică dentară
Director Proiect: Streza Mihaela, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 01.10.2015 Data de încheiere: 30.09.2017.
ADORHy - Acid formic/dioxid de carbon, un cuplu pentru stocarea chimică sustenabilă a hidrogenului
Director Proiect: Blăniță Gabriela, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 01.10.2015 Data de încheiere: 30.09.2017.
IZOGREEN - Agricultura convențională vs. organică? - Aplicații ale tehnicilor izotopice în stabilirea trasabilității legumelor
Director Proiect: Măgdaș Dana-Alina, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 01.10.2015 Data de încheiere: 30.09.2017.
ATTO-CONTROL - Profilarea pulsurilor de femtosecunde pentru controlul generării pulsurilor de attosecunde
Director Proiect: Kovács Katalin, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 01.10.2015 Data de încheiere: 30.09.2017.
Simulări multiscale universale pentru materiale noi în domeniul stocării de hidrogen
Director Proiect: Zârbo Liviu, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 01.10.2015 Data de încheiere: 30.09.2017.
Ansamble supramoleculare grafene-porfirine cu aplicații în detecția chimică și electrochimică a H2O2-marker al stresului oxidative
Director Proiect: Socaci Crina, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 01.10.2015 Data de încheiere: 30.09.2017.
Poliesteri cu proprietăți speciale pentru acoperirea suprafețelor solide cu aplicații în medicină și nanotehnologie
Director Proiect: Nan Alexandrina, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 01.10.2015 Data de încheiere: 30.09.2017.
Detecția și identificarea rapidă a microorganismelor patogene folosind spectroscopia Raman ultrasenzitivă
Director Proiect: Dina Nicoleta, Tip Proiect: PN II Resurse Umane TE Data de început: 10.11.2015 Data de încheiere: 09.11.2017.