Dr. habil. Dana Alina Măgdaș

Cercetător ştiinţific I – Director Științific

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară

Telefon: (+40)264-584037, int. 133
Locație: Clădirea A, Biroul A2.15
E-mail: alina.magdas@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Biotehnologii
  • Autentificarea alimentelor și băuturilor cu ajutorul amprentării izotopice și elementale
  • Metabolomica – aplicată în discriminarea produselor alimentare și băuturilor
  • Dezvoltarea și validarea unor noi metode analitice rapide  pentru autentificarea alimentelor
  • Hidrologie izotopică (originea izvoarelor, dinamica și mecanisme de reîncărcare)
  • Aplicații ale izotopilor stabili ușori  (13C, 18O, 2H, 15N)  ca trasori în studii de mediu

Educație

Doctorat în Fizică, 2008 – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Studii Aprofundate în Eco-Management, 2008 – Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, România
Studii Aprofundate în Informatica Aplicată și Programare, 2001 – Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, România