Dr. Mihaela Streza

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Fizica moleculară și biomoleculară
Grupul de Cercetare: Sisteme moleculare şi biomoleculare complexe

Telefon: (+40)264-584037, int. 179
Locație: Clădirea B, Biroul B2.08
E-mail: mihaela.streza@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Fizica experimentală
  • Modelarea transferului de căldură și de masă în diferite sisteme fizice și structuri multi-strat prin metoda elementelor finite
  • Evaluarea nedistructivă a diferitelor structuri și materiale prin termografie activă de detecție sincronă
  • Evaluarea calitativă și cantitativă a defectelor interne și de suprafață
  • Caracterizarea termică a materialelor prin tehnici fototermice
  • Evidențierea tranzițiilor de fază prin calorimetrie fotopiroelectrică

Educație

MSc în fizică teoretică 1997 – Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
PhD în fizica stării condensate 2009 – Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România