Dr. Ioan Ovidiu Pană

Cercetător ştiinţific I

 

Departament:Fizica sistemelor nanostructurate
Echipa de Cercetare: Materiale Nanocompozite cu Proprietăţi Ajustabile

Telefon: (+40)264-584037, int. 202, 208
Locație: Clădirea C, Biroul C0.14
E-mail: ovidiu.pana@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

 • Ştiinţa materialelor, nanoparticule, nanocompozite
 • Preparări de nanostructuri prin metode chimice și depuneri prin pulsuri laser (PLD)
  • Nanocompozite pe bază de materiale semiconductoare şi magnetice, cu compoziție și caracteristici ajustabile utilizate în protecția mediului
  • Materiale magnetice întărite prin schimb cu aplicații în stocarea de energie
  • Filme subțiri semiconductoare utilizate în producerea de energie electrică prin efect fotovoltaic
  • Nanocompozite magnetice biofuncţionalizate în diverse arhitecturi cu aplicații medicale
 • Caracterizarea nanostructurilor: analiza elementală cantitativă și calitativă prin XPS, difracție de raze X(pulberi si straturi subțiri), caracterizări magnetice (VSM, SQUID), rezonanţa electronică de spin, tratamente termice, spectroscopie de fotoluminescenta, UV-Vis.
 • Studiul fenomenelor de interfață în materiale nanostructurate compozite: transfer de sarcina și spin, procese cuantice de cuplaj

Educație

PhD în Fizică 1999 – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca