INCDTIM deține expertiză la cel mai înalt nivel pentru o gamă variată de servicii analitice, dar și de servicii CDI complexe, cu utilitate atât în sectoare tradiționale, cât și de nișă:

Agro-alimentar / siguranță alimentară

autentificarea vinurilor pe baza amprentei izotopice

analiza calitativă a uleiurilor esenţiale (lavandă, mentă, cimbru)

amprentarea izotopică şi elementală a apelor minerale româneşti

amprentarea izotopică şi elementală a băuturilor alcoolice (spirtoase şi bere) de pe piaţa românească

determinarea concentraţiei de metanol, etanol şi alcooli superiori din băuturi alcoolice

determinarea reziduurilor de pesticide din matrici alimentare (legume, fructe, lapte şi produse lactate) şi probe de mediu (apă, sol)

distribuţia acizilor graşi în uleiurile vegetale

Industria farmaceutică

servicii de preformulare pentru medicamente / suplimente alimentare cu administrare orală: screening de forme solide noi – polimorfi, săruri, cocristale, hidrați, solvați; studii de stabilitate; studii de compatibilitate cu excipienții; determinarea solubilității și a ratei de disoluție

determinarea structurii cristaline pentru substanțe (bio)active noi: pe monocristal, prin difracție de raze X, sau din pulberi, prin cristalografie RMN

identificarea și determinarea nivelului de impurități polimorfe, urme de solvent rezidual etc., în substanțe (bio)active, prin spectroscopie RMN pe solide

determinarea compușilor activi și a impurităților din produse farmaceutice, prin MS și sistem cuplat GC/MS

Industria cosmetică

Identificare și măsurare cantitativă a impurităților din materia prima

Determinarea cantitativă a componenților activi din produse cosmetice finale

Energie, Mediu

Consultanţă în domeniul implementării şi caracterizării eficienţei de conversie a surselor de energie alternativă (solară, eoliene etc.)

Consultanţă şi servicii de proiectare pentru îmbunătăţirea eficienţei mini-hidrocentraleor

Consultanţă de management energetic și sisteme micro-grid

Măsurători de caracterizare a distribuţiei densităţii de putere a câmpului electromagnetic, până la frecvenţe de 14GHz, pentru verificarea conformităţii cerinţelor de poluare electromagnetică sau pentru stabilirea cerinţelor optime de emisie-recepţie

Măsurători de vibraţii și zgomote pentru verificarea conformităţii cerinţelor de poluare acustică

Măsurători de caracterizare prin parametrii Sij, până la frecvenţe de 110GHz, a unor circuite multiport de microunde (sistem de antene, metamateriale, rezonatori, etc.)

Determinare calitativă / cantitativă a antibioticelor și antiinflamatoarelor din diverse probe de mediu (apă, sol)

Identificare și cuantificare poluanți organici în apă prin sistem cuplat GC/MS

Măsurători de metale în apă și sol prin ICP-MS

Materiale și nanomateriale – caracterizare complexă

Determinare compozițională chimică pentru diferite materiale în fază solidă prin spectroscopie de fotoelectroni;

Determinări structurale și analiza fazelor cristaline în minerale prin XRD

Determinarea stărilor de oxidare ale elementelor în materiale solide utilizate în chimie, biochimie, medicamente, metalurgie, suprafețe anticorozive

Determinarea cantitativă a impurităților în diferite materiale până la limita de 0,05 % mol

Caracterizarea complexă a materialelor folosite în chimia catalitică

Studiul suprafețelor polimerice pentru îmbunătățirea caracteristicilor lor de aderență

Determinarea compozițională a straturilor nanometrice și structuri multistrat – profil de adâncime

Caracterizarea aderenței structurilor imprimate

Identificarea stării de oxidare a ionilor tranziționali sau de pământuri rare în materiale solide și lichide prin rezonanță paramagnetică;

Identificarea naturii și concentrației radicalilor liberi în produse alimentare

Determinarea de radicali liberi în materialele supuse coroziunii

Determinarea gradului de degradare a vopselelor și polimerilor produse de expunerea în mediul natural

Determinarea defectelor induse în materiale de către radiația ionizantă

Determinarea influenței impurităților / defectelor în semiconductori

Compuși marcați cu izotopi stabili ușori

Marcare izotopică personalizată (la comandă) cu 15N, 13C, 2H de compuși organici speciali, respectiv compuși care nu se află în ofertele producătorilor tradiționali. Portofoliu

Consultanță de specialitate acordată utilizatorului cu privire la identificarea schemelor optime de marcare izotopică, în funcție de aplicația vizată și de tehnicile analitice utilizate pentru analiza produsului final, care încorporează compusul marcat, Spectrometrie de Masă și/sau Spectroscopie RMN

Transfer de know-how în scopul separării izotopilor stabili ușori

Consultanță științifică și tehnologică în domeniul separărilor izotopice: proiectare de instalații de separare, testare de umpluturi, automatizarea proceselor