Dr. Mihaela Diana Lazar

Cercetător ştiinţific I

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 129
Locație: Clădirea A, Biroul A1.11
E-mail: diana.lazar[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Cataliza heterogenă, Energie alternativă, Cataliza pentru mediu
  • Prepararea catalizatorilor de tipul metal/suport prin diverse tehnici: impregnare, co-precipitare, depunere-precipitare, tehnici sol-gel
  • Obținerea compozitelor grafene-nanoparticule metalice
  • Caraterizarea materialelor poroase și/sau nanostructurate (inclusiv catalizatori metal/suport): determinarea ariei suprafeței totale și a porozității (metoda BET), determinarea ariei suprafeței metalice (chemosorbție), determinarea mărimii particulelor etc.
  • Determinarea parametrilor catalitici (activitate, selectivitate, viteza de deactivare, depunere de carbon, re-activare) în precese de cataliză heterogenă (hidrogenari, reformare catalitică, hidrogenarea CO2)
  • Reacții pe suprafață: desorbție la temperatura programată (TPD), reducere la temperatura programată (TPR), oxidare la temperatura programată (TPO)
  • Reacții catalitice ale materialelor bazate pe nanostructuri de carbon: grafene, cărbune templat
  • Reacții catalizate de materiale bazate pe structuri MOF

Educație

PhD în Chimie 2010 – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, România