Portofoliu compuşi marcaţi

Nr.Compuşi marcaţi cu D, 13C și 15NFormulaAtom %
1Acid azotic-15N, soluţie199
2Azotat de sodiu-15N299
3Azotat de potasiu-15N
3
99
4Azotat de calciu -15N2
4
99
515N-Azotat de amoniu
5
99
6Amoniac-15N
6
99
7Clorură de amoniu-15N
7
99
8Azotat de 15N-amoniu
8
99
9Azotat de amoniu-15N2
9
99
10Sulfat de amoniu-15N2
10
99
11Hidrogenofosfat de diamoniu-15N2
11
99
12Azotit de sodiu-15N
12
99
13Azotit de potasiu-15N
13
99
14Azot-15N2
14
99
15Protoxid de azot-15N2
15
99
16Formamidă-15N
16
99
17Uree-15N2
17
99
18Sarea acidului 2-amino-2-metil-propanoic-15N
18
98
19Sarea acidului 2-amino-2-metil -butanoic-15N
19
98
20Sarea 2-amino-2-metil-propanoatului de metil-15N
20
98
21Sarea 2-amino-2-metil-butanoatului de metil-15N
21
98
22Monoxid de carbon-13C
22
80
23Dioxid de carbon-13C
23
80
24Bicarbonat de sodiu-13C
24
80
25Acidul 2-furoic (13C)
25
80
26Acidul 2-cianoacetic (1,2,3-13C3, 15N)
26
13C 98, 15N 98
27Cianoacetat de etil (1,2,3-13C3, 15N)
27
13C 98, 15N 98
282-Cianoacetamidă (1,2,3-13C3, 15N)
28
13C 98, 15N 98
294-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (1-13C)
29
98
304-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (2-13C)
30
98
314-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (15N)
31
98
324-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (1-13C, 15N)
32
13C 98, 15N 98
334-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (2-13C, 15N)
33
13C 98, 15N 98
342-Aminometil-3-(3,4-dihidroxifenil)-propanamidă (13C3, 15N)
34
13C 98, 15N 98
35(Z)-3-(3,4-bis(benziloxi)fenil)-2-ciano-2-propenamidă (13C3, 15N)
35
13C 98, 15N 98
36Acid clorhidric deuterat, soluţie
36
98
37Benzen-1,2-diol (Catecol)-D6
37
98
384-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol (Dopamină)-D3
38
98
39Acidul 2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil) propanoic (L-Dopa)-D3
39
98
40Glicină-2,2-D2
40
98
41L-Alanină-2-D
41
98
42L-Lizină-2,2,6-D3
42
98
43L-Triptofan-2-D
43
98