Program NUCLEU perioada 2023-2026

Inovare și Specializare Inteligentă în Domeniile Materialelor Funcţionale, Energiei și Bioeconomiei – MAT-EN-BIO PN23 24

Scopul programului: Creșterea capacității INCDTIM de a genera rezultate CDI care să susțină domeniile de specializare inteligentă la nivel național și regional, compatibile cu aria proprie de activitate, să contribuie la atragerea și formarea de tinere talente și la creșterea potențialului INCDTIM de colaborare la nivel european / internațional.

Director program: Dr. Alina MĂGDAȘ

Durata programului: 48 luni – 03.01.2023 – 31.12.2026

Contract nr. 27N/03.01.2023

Valoarea totală propusă pentru realizarea programului: 77.635.474,87 lei din care
în vederea alocării în anul 2023: 19.142.993,80 lei.
estimarea alocării pentru anul 2024: 19.266.240,49 lei.
estimarea alocării pentru anul 2025: 19.347.742,34 lei.
estimarea alocării pentru anul 2026: 19.878.498,24 lei.
Valoarea alocată pentru anul 2023: 19.878.498,23 lei.

 

Obiectivele programului, proiectele componente și rezultatele obținute:

Obiectivul 1: Dezvoltarea de noi materiale funcționale pentru aplicații tehnologice în cataliză, senzoristică, depoluare, dispozitive cuantice și în domeniul biomedical.

P1. Valorificarea glicerinei și CO2 prin transformare ȋn compuși utili ȋn procese catalitice heterogene bazate pe compozite ale carbonului nanostructurat PN23 24 01 01

P2. Design și fabricare de materiale micro-nano-structurate destinate detecției de molecule și biomolecule/biomarkeri PN23 24 01 02

P3. De la deșeuri la materiale multifuncționale: un nou pas în economia circulară PN23 24 01 03

P4. Capabilitate pentru dezvoltarea de materiale avansate și dispozitive în domenii emergente ale tehnologiei informației: comunicații cuantice, calcul cuantic și spintronică PN23 24 01 04

P5. Materiale funcționale pe bază de Polidopamină pentru aplicații în domeniul biomedical PN23 24 01 05

Obiectivul 2: Obţinere de rezultate CDI cu potenţial de transfer/dezvoltare tehnologică în domeniul energiei pentru eficientizarea generării, stocării şi optimizarea consumului de energie şi în dezvoltarea detectorilor utilizaţi în fizica energiilor înalte.

P6. Soluţii pentru provocările actuale – răspunsuri punctuale în eficienţa energetică și inginerie Hi-Tech în fizica energiilor înalte PN23 24 02 01

Obiectivul 3: Dezvoltarea, validarea și implementarea unor metodologii inovative destinate controlului calității și autenticității produselor alimentare precum și valorificării superioare a resurselor naturale

P7. Dezvoltarea unor noi soluții/abordări analitice cu aplicabilitate în siguranța alimentară și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale PN23 24 03 01