Dr. Maria Miheț

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 122
Locație: Clădirea A, Biroul A1.03
E-mail: maria.mihet@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Cataliză eterogenă, materiale poroase,  Catalizatori metal – suport,  Reacţii de hidrogenare
  • Metanarea CO2
  • Reformarea catalitică
  • Reacţii la temperatură programată: reducere-TPR, desorbţie-TPD (H2, CO2, NH3, etc), oxidare-TPO
  • Structuri metal-organice (MOF)
  • Modelarea şi simularea proceselor chimice

Educație

MSc Inginerie de Proces avansată, 2007 – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
PhD Inginerie Chimică, 2015 – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca