Dr. Maria Miheț

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 122
Locație: Clădirea A, Biroul A1.03
E-mail: maria.mihet@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Cataliză heterogenă pentru procese cu implicarea CO2 și/sau H2
  • Hidrogen – producere, stocare chimică și utilizare
  • Catalizatori metal/suport
  • Structuri metal-organice în cataliză
  • Reacţii la temperatură programată: reducere-TPR, desorbţie-TPD (H2, CO2, NH3, etc), oxidare-TPO
  • Modelarea și simularea proceselor chimice
  • Design experimental

Educație

MSc Inginerie de Proces avansată, 2007 – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
PhD Inginerie Chimică, 2015 – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca