Managementul calității

Începând cu anul 2010 INCDTIM are implementat Sistemul de management al calității conform ISO 9001/2015.