Începând cu anul universitar 2021-2022 vor avea loc cursuri de Informație Cuantică, în parteneriat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare. Acestea sunt accesibile studenților de la toate specializările.

Cursurile vor fi susținute de către Dr. Liviu Zârbo, cercetător în cadrul ITIM. Institutul oferă studenților accesul la infrastructură pentru realizarea activităților de laborator. Coordonarea acestor activități este făcută de către cercetătorii Larisa-Milena Pioraș-Țimbolmaș și Levente Máthé.

Bazele Informației Cuantice

Cursul Bazele Informației Cuantice este oferit studenților de anul II din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul UTCN Cluj, din semestrul I al anului școlar 2021-2022.

Scopul cursului este familiarizarea studenților cu domeniul emergent al tehnologiilor cuantice, care cuprinde subdomenii cum sunt calculul cuantic, simulările cuantice, comunicațiile cuantice și senzori cuantici. În acest curs, sunt introduse concepte de bază de mecanică cuantică, într-o abordare modernă, cu scopul de a facilita asimilarea de cunoștințe de calcul cuantic și algoritmi cuantici.

Laboratoarele acestui curs folosesc instrumente de învățare complet noi, cum sunt Quantum Oddyssey dezvoltat de colaboratorii noștri de la Quarks Interactive și platforma de calcul Uranium, ultima dezvoltată chiar de INCDTIM și de colaboratorii noștri de la Transilvania Quantum.

Introducere în Informația Cuantică

Cursul Introducere în Informația Cuantică este oferit studenților masteranzi din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul UTCN Cluj, din semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022.

Scopul cursului este familiarizarea studenților cu domeniul emergent al tehnologiilor cuantice, care cuprinde subdomenii cum sunt calculul cuantic, simulările cuantice, comunicațiile cuantice și senzori cuantici. În acest curs, sunt introduse concepte fundamentale de mecanică cuantică, optică și criptografie cuantică, necesare pentru a permite înțelegerea funcționării sistemelor de comunicații cuantice.

Lucrările de laborator ale acestui curs se efectueaza în Laboratorul de Optică Cuantică al INCDTIM.