Dr. Gabriela Ioana Cristea

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară

Telefon: (+40)264-584037, int. 137
Locație: Clădirea A, Biroul A2.06
E-mail: gabriela.cristea@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Spectrometria de masă pentru rapoarte izotopice
  • Aplicaţii ale izotopilor stabili în diferite tematici de cercetare:
    • izotopii stabili ca trasori pentru originea şi calitatea alimentelor şi băuturilor;
    • ciclul global al carbonului şi rolul ecosistemelor terestre în ciclul global al carbonului;
    • hidrologie izotopică (originea izvoarelor, dinamica apelor de suprafaţă);
    • dezvoltarea şi validarea de noi metode izotopice pentru determinări de 13C, 18O, 2H, 15N în diferite matrici.

Educație

Studii Aprofundate în Eco-Management, 2008 – Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, România
Doctorat în Fizică, 2008 – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Studii Aprofundate în Fizică, 2001 – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România