Departamentul Fizica Moleculară şi Biomoleculară este o entitate de cercetare științifică (fundamentală și aplicativă) multidisciplinară în domeniul fizicii și tehnologiei sistemelor moleculare și biomoleculare. Departamentul dispune de echipamente CDI dintre cele mai moderne și performante precum și de personal de cercetare înalt calificat. Misiunea Departamentului vizează activități CDI destinate creșterii economice durabile, precum și dezvoltarea de noi tehnologii moleculare cu aplicaţii în domeniile medicinei, bioeconomiei, ecotechnologiilor și bionanotechnologiilor emergente. În cadrul departamentului activează trei echipe de cercetare:

Sisteme Moleculare şi Biomoleculare Complexe – Lider de echipă: Dr. Xenia Claudia FILIP

Echipa Sisteme Moleculare și Biomoleculare Complexe dezvoltă tematici CDI proprii și asigură suport de specialitate în colaborări cu alte grupuri, prin activități care vizează sinteza / caracterizarea de sisteme / materiale de interes pentru: sănătate, industria farmaceutică și a suplimentelor alimentare, materiale avansate, biotehnologii, biologie structurală, biomimetică.

Tehnologii Moleculare şi Biomoleculare – Lider de echipă:  Dr. Ioan TURCU

Echipa Tehnologii Moleculare și Biomoleculare este implicată în cercetări avansate care explorează și dezvoltă noi sisteme micro/nanostructurate destinate tehnologiilor emergente, aplicaţiilor teranostice biomedicale, biomimeticii, senzorilor moleculari și biomoleculari, electronicii moleculare etc.

Procese Induse cu Laser – Lider de echipă: Dr. Cosmin FARCĂU

Echipa de cercetare Procese Induse cu Laser dezvoltă cercetări teoretice şi experimentale legate de procesele fizico-chimice induse de radiația electromagnetică coerentă în interacție cu sisteme atomice, moleculare și biologice.

Micro / Nano Fabricare

 • Camera albă
 • Echipament de epitaxie moleculară
 • Echipament de tip DipPenNanolitography – scriere cu “cerneluri moleculare”
 • Sistem de depunere filme subţiri de tip Spin Coater
 • Instalaţie de depunere straturi subţiri de carbon / metale prin pulverizare (sputtering)

Screening de noi forme solide

 • Zinsser Crissy Light XL – platforma de cristalizare paralelă la scală mică
 • Eyela – sintetizor organic de laborator / platforma de cristalizare paralelă la scală mare
 • pION mDISS – echipament pentru înregistarea profilelor de disoluţie
 • Bruker Avance D8 – difractometru de raze X pe pulberi / accesorii
 • Oxford Diffraction Supernova – difractometru de raze X pe monocristale

Microscopie de scanare a suprafeţelor

 • Microscop de Forţa Atomică NT-MDT
 • Spectrometru Raman de tip TERS (Tip Enhanced Raman Spectroscopy)

Optica UV-Vis şi IR

 • Echipamente pentru spectroscopie şi calorimetrie fototermică
 • Sistem goniometric pentru măsurarea dinamicii fluctuaţiei lumini împrăştiate (DLS – Dynamic Light Scattering)
 • Laseri cu HeNe şi YAG în vizibil şi IR

Spectroscopie RMN

 • Spectrometru RMN pentru probe lichide – BRUKER AVANCE III, 500 MHz
 • Spectrometru RMN pentru probe solide – BRUKER AVANCE III, 500 MHz

Calorimetrie

 • Calorimetru de titrare izotermă ultrasensibil – Nano-ITC 2G
 • Calorimetru de scanare diferenţială cuplat cu termogravimetru – DSC + TGA

Sistem Laser Femtosecunde

 • Laser Femtosecunde: emisie la 1030 nm, durata puls <200 fs, putere 6W@80kHz
 • Amplificator Optic Parametric cu emisie acordabila (210-2600 nm), 120-200 fs
 • NOPA – Amplificator Necoliniar, emisie intre 500-900 nm, durata ~30-50 fs
 • Modul pentru generarea armonicilor – II (515 nm),III (310 nm), si IV (285 nm)

Spectrometru de Absorbție (Harpia)

 • măsoară absorbția rezolvată în timp după excitarea probei cu un puls laser; domeniu spectral: 240-2600nm; rata de achiziție: 1-2000Hz

Spectrometru de Fluorescență (Chimera)

 • măsoară fluorescența rezolvată în timp după excitarea probei cu un puls laser; Upconversion Fluorescence, rezoluție temporală ~ 300 fs, domeniu spectral: 400-1600nm; Detector TCSPC (Time Correlated Single Photon Counting) rezoluție temporală >150ps

Microscop inversat Olympus IX71

 • multiple porturi optice pentru camera, iluminare cu laser și lumina fluorescentă
 • mărire totală la observarea directă până la 1600x
 • fototub trinocular cu prisma de alunecare și lentila Bertrand
 • camera HR-CCD color/alb-negru până la 12.8 Mpixel
 • metode de observare: câmp luminos, DIC şi în lumina polarizată
 • rezoluție de 1 micron și sub-micron
 • cuplat cu sistem de nanopositionare pentru litografie laser și microscopie optică

Sistem piezo pentru nanopoziționare XYZ

 • masa piezo: cursa pe XYZ de până la 200 microni
 • rezoluție tipică de 1 nm (bucla închisă)
 • apertura mare pentru lamele de 1″x3″ sau cutii Petri

Echipament de epitaxie moleculară

 • Echipamentul ofera posibilitatea depunerii în vid înaintat, prin tehnica de epitaxie moleculară, a straturilor subțiri din diverse materiale, cum ar fi: metale, semiconductori, oxizi, molecule organice

Microscop de scanare prin efect tunel (STM – Scanning Tunneling Microscope)

 • Echipamentul este destinat obținerii de imagini cu rezoluție atomică prin tehnici de microscopie prin efect tunel (STM) precum și microscopie de forță atomică (AFM) de tip “tuning fork” și cu cantilever, la temperaturi variabile între 50 K și 650 K, în condiții de vid ultra înalt (UHV)

Articole ISI publicate în 2018-2022

Balla, Ancuţa | Szücs-Balázs, József-Zsolt | Marcu, Cristina | Borodi, Gheorghe. Investigation of carbon monoxide (CO) oxidation process for converting 13CO to 13CO2. Environmental Engineering and Management Journal, 2022, 21, 9, 1601-1608.

Bende, Attila | Farcaș, Alex-Adrian | Fălămaș Alexandra | Petran, Anca. New insight into catechol photochemistry: the role of different monomer and dimer configurations in radiation-less decay of the S1 electronic excited state. Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24(47), 29165 - 29175.

Bende, Attila | Gaele, Maria F. | Di Palma, Tonia M.. Photoionization, Structures, and Energetics of Na-Doped Formic Acid–Water Clusters. ChemPhysChem, 2022, 23, e202100861.

Bende, Attila | Farcaş, Alex-Adrian | Toşa, Valer. Theoretical Study of Light-Induced Crosslinking Reaction Between Pyrimidine DNA Bases and Aromatic Amino Acids. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2022, 9:806415.

Blidar, Adrian | Hosu, Oana | Feier, Bogdan | Ştefan, Geanina | Bogdan, Diana | Cristea, Cecilia. Gold-based nanostructured platforms for oxytetracycline detection from milk by a “signal-on” aptasensing approach. Food Chemistry 2022, 371, 131127.

Bogdan, D. | Grosu, I.G. | Filip, C.. How thick, uniform and smooth are the polydopamine coating layers obtained under different oxidation conditions? An in-depth AFM study. Applied Surface Science 2022, 597, 153680.

Brezeștean, Ioana Andreea | Gherman, Ana Maria Raluca | Colniță, Alia | Dina, Nicoleta Elena | Müller Molnár, Csilla | Marconi, Daniel | Chis, Vasile | David, Ioan-Leontin | Cîntă-Pînzaru, Simona. Detection and Characterization of Nodularin by UsingLabel-Free Surface-Enhanced Spectroscopic Techniques. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23, 1-18.

Brezeștean, Ioana | Toșa, Nicoleta | Fălămaș, Alexandra | Cuibus, Denisa | Muntean, Cristina | Bende, Attila | Cozar, Bogdan | Groșan, Camelia | Farcău, Cosmin. Silver Nanoparticle Films Obtained by Convective Self-Assembly for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Analyses of the Pesticides Thiabendazole and Endosulfan. Frontiers in Chemistry, 2022, 10, 15337-15337.

Bunge, Alexander | Leoștean, Cristian | Radu, Teodora | Tripon, Septimiu Cassian | Borodi, Gheorghe | Turcu, Rodica. Substituted Poly(Vinylphosphonate) Coatings of Magnetite Nanoparticles and Clusters. Magnetochemistry 2022, 8(8), 79.

Cadiş, A. I. | Mureșan, L. E. | Perhaița, I. | Pop, L. C. | Saszet, K. | Barbu Tudoran, L. | Borodi, G.. Peculiarities on methyl orange adsorption by porous ZnIn2S4 prepared in different conditions. Journal Nanoparticles Research, 2022, 24:74.

Căta, Lidia | Grosu, Ioana Georgeta | Miclӑuş, Maria | Hӑdade, Niculina Daniela | Grosu, Ion | Terec, Anamaria. Halogen-bonded supramolecular architectures involving 2,7-dipyridylfluorene and 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodobenzene tectons – A spectacular evolution from catemers to 2d halogen bond organic frameworks (XBOF). Studia UBB Chemia, LXVII, 2022, 2 (193-203).

Ciriolo, Anna Gabriella | Martinez Vazquez, Rebeca | Vozzi, Caterina | Toșa, Valer | Stagira, Salvatore et al. Microfluidic devices for quasi-phase-matching in high-order harmonic generation. APL Photonics, 2022, 7, 110801.

Colniţă, Alia | Marconi, Daniel | Dina, Nicoleta Elena | Brezeștean, Ioana | Bogdan, Diana | Turcu, Ioan. 3D silver metallized nanotrenches fabricated by nanoimprint lithography as flexible SERS detection platform. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2022, 276, 121232.

Cristea, Adorjan | Pustan, Marius | Birleanu, Corina | Dudescu, Cristian | Floare, Călin Gabriel | Tripon, Andreea-Melisa | Banciu, Horia Leonard. Mechanical Evaluation of Solvent Casted Poly(3-hydroxybutyrate) Films Derived from the Storage Polyesters Produced by Halomonas elongata DSM 2581(T). Journal of Polymers and the Environment, 2022, 30, 424.

Csapai, A. | Toc, D.A. | Popa, F. | Toșa, N. | Pascalau, V. | Costache, C. | Botan, A. | Popa, C.O.. 3D Printed Microfluidic Bioreactors Used for the Preferential Growth of Bacterial Biofilms through Dielectrophoresis. Micromachines, 2022, 13(9), 1377, 1-15.

Dădârlat, Dorin | Tripon, Carmen | White, I.R. | Korte, D.. Photopyroelectric spectroscopy and calorimetry. Journal of Applied Physics, 2022, 132, 191101.

Dina, N. E. | Muntean, C. M. | Bratu, I. | Tican, A. | Halmagyi, A. | Purcaru, M.A.P. | Coste, A.. Structure and surface dynamics of genomic DNA as probed with surface-enhanced Raman spectroscopy: Trace level sensing of nucleic acids extracted from plants. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2022, 279, 121477, 1-7.

Dippong, Thomas | Lazăr, Mihaela Diana | Deac, Iosif Grigore | Palade, Petru | Petean, Ioan | Borodi, Gheorghe | Cadar, Oana. The effect of cation distribution and heat treatment temperature on the structural, surface, morphological and magnetic properties of MnxCo1−xFe2O4@SiO2 nanocomposites. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 895, 162715.

Farcas, Alexandra | Janosi, Lorant | Astilean, Simion. Size and surface coverage density are major factors in determining thiol modified gold nanoparticles characteristics. Computational and Theoretical Chemistry, 2022, 1209, 113581.

Farcău, Cosmin. Silver film over nanospheres (AgFoN) as tri-modal plasmonic sensing platform for Surface Plasmon Resonance Spectroscopy, Surface-Enhanced Raman Scattering, and Surface-Enhanced Fluorescence. Journal of Molecular Structure, 2022, 1250, 131583.

Faur, C.I.| Fălămaș, A.| Chirila, M.| Roman, R.C.| Rotaru, H.| Moldovan, M.A.| Albu, S.| Baciut, M.| Robu, I.| Hedesiu, M.. Raman spectroscopy in oral cavity and oropharyngeal cancer: a systematic review. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2022, 51, 11, 1373-1381.

Fălămaș, Alexandra | Petran, Anca | Hada, Alexandru-Milentie | Bende, Attila. Dopamine Photochemical Behaviour under UV Irradiation. International Journal of Molecular Science, 2022, 23, 5483.

Fălămaș, A | Marica, I | Popa, A | Toloman, D | Pruneanu, S | Pogăcean, F | Nekvapil, F. | Silipaș, TD | Ștefan, M. Size-dependent spectroscopic insight into the steady-state and time-resolved optical properties of ZnO photocatalysts. Materials Science in Semiconductor Processing, 2022, 145, 106644.

Floare, Călin G. | Bogdan, Mircea | Tomoaia-Cotișel, Maria | Aurora Mocanu. 1H NMR spectroscopic characterization of inclusion complex of Desferrioxamine B chelator and β-Cyclodextrin. Journal of Molecular Structure, 2022, 1248, 131477.

Ganea, Iolanda-Veronica | Nan, Alexandrina | Roba, Carmen | Neamțiu, Iulia | Gurzău, Eugen | Turcu, Rodica | Filip, Xenia | Baciu, Călin. Development of a New Eco-Friendly Copolymer Based on Chitosan for Enhanced Removal of Pb and Cd from Water. Polymers, 2022, 14(18), 3735.

Gherman, Ana Maria Raluca | Dina, Nicoleta Elena | Chiș, Vasile. Cheminformatics study on structural and bactericidal activity of latest generation β-lactams on widespread pathogens. International Journal of Molecular Sciences, 2022, 23, 12685.

Grosu, Ioana Georgeta | Martin, Flavia | Turza, Alexandru | Miclăuș, Maria | Kacsó, Irina | Borodi, Gheorghe. Structural studies of various olmesartan solvate. Acta Crystallographica C, 2022, C78, 240-249.

Handrea-Dragan, Iuliana M. | Botiz, Ioan | Tatar, Andra-Sorina | Boca, Sanda. Patterning at the micro/nano-scale: Polymeric scaffolds for medical diagnostic and cell-surface interaction applications. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2022, 218, 112730.

Handrea-Dragan, I. M. | Vulpoi, A. | Farcău, C. | Botiz, I.. Spheres-in-Grating Assemblies with Altered Photoluminescence and Wetting Properties. Nanomaterials, 2022, 12, 1084.

Hangan, Adriana | Turza, Alexandru | Lucaciu, Roxana | Sevastre, Bogdan | Páll, Emőke | Oprean, Luminița | Borodi, Gheorghe. New Cu+2 Complexes with N-Sulfonamide Ligands: Potential Antitumor, Antibacterial, and Antioxidant Agents. Molecules 2022, 27, 3338.

Lar, Claudia | Radu, Stelian | Gál, Emese | Fălămaş, Alexandra | Szücs-Balázs, József-Zsolt | Filip, Claudiu | Petran Anca. Novel Synthetic Dopamine Analogues: Carbon-13/Nitrogen-15 Isotopic Labeling and Fluorescence Properties. Analytical Letters, 2022, 56, 2, 170-182.

Liu, Xuelian | Wang, Jiande | Du, Mengyuan | Robeyns, Koen | Filinchuk, Yaroslav | Zhu, Qi | Kumar, Varun | Garcia, Yann | Borodi, Gheorghe | Morari, Cristian | Gohy, Jean-Francois | Vlad, Alexandru. New Cathode Materials in the Fe-PO4-F Chemical Space for High-Performance Sodium-Ion Storage. Advanced Science, 2022, 9, 22, 2200924.

Marica, Ioana | Nekvapil, Fran | Ștefan, Maria | Farcău, Cosmin | Fălămaș, Alexandra. Zinc oxide nanostructures for fluorescence and Raman signal enhancement: a review. Beilstein Journal of Nanotechnology, 2022, 13, 472-490.

Melinte, Gheorghe | Hosu, Oana | Ștefan, Geanina | Bogdan, Diana | Cristea, Cecilia | Marrazza, Giovanna. Poly-L-Lysine@gold nanostructured hybrid platform for Lysozyme aptamer sandwich-based detection. Electrochimica Acta, 2022, 403, 139718.

Mic, Mihaela | Pîrnău, Adrian | Floare, Călin G. | Borlan, Raluca | Focsan, Monica | Oniga, Ovidiu | Bogdan, Mircea | Vlase, Laurian | Oniga, Ilioara | Marc, Gabriel. Antioxidant Activity Evaluation and Assessment of the Binding Affinity to HSA of a New Catechol Hydrazinyl-Thiazole Derivative. Antioxidants, 2022, 11, 1245, 1 – 22.

Moldovan, R. | Vereshchagina, E. | Milenko, K. | Iacob, B.-C. | Bodoki, A. E. | Fǎlǎmaş, A. | Toşa, N. | Muntean, C. M. | Farcău, C. | Bodoki, E.. Review on combining surface-enhanced Raman spectroscopy and electrochemistry for analytical applications. Analytica Chimica Acta, 2022, 1209, 339250, 1-25.

Mureşan, L. E. | Perhaița, I. | Saroşi, C. | Barbu Tudoran, L. | Borodi, G.. Effect of Cu2+ on the optical properties of zinc hydroxy-carbonate phosphors prepared in different synthesis conditions. Chemical Papers 2022,6, 3817-3828.

Nekvapil, F. | Ștefan, M. | Marica, I. | Fălămaș, A.. A novel observation upon the near-resonant Raman excitation of zinc oxide nanoparticles: Widening of the E-2(high) band. Journal of Raman Spectroscopy 2022, 53: 872-879.

Nekvapil, F. | Brezeștean, I. | Lazar, G. | Firta, C. | Cinta Pinzaru, S.. Resonance Raman and SERRS of fucoxanthin: Prospects for carotenoid quantification in live diatom cells. Journal of Molecular Structure 2022, 1250: 131608.

Pele, Raluca | Marc, Gabriel | Stana, Anca | Ionut, Ioana | Nastasa, Cristina | Tiperciuc, Brîndusa | Oniga, Ilioara | Pîrnău, Adrian | Vlase, Laurian | Oniga, Ovidiu. Synthesis of New Phenolic Derivatives of Quinazolin-4(3H)-One as Potential Antioxidant Agents—In Vitro Evaluation and Quantum Studies. Molecules, 2022, 27, 2599, 1- 22.

Petean, Ioan | Paltinean, Gertrud Alexandra | Pripon, Emanoil | Borodi, Gheorghe | Tudoran, Lucian Barbu. Silver Depreciation in 3-Polker Coins Issued during 1619–1627 by Sigismund III Vasa King of Poland. Materials, 2022, 15, 7514.

Rácz, L. | Rácz, Cs.-P. | Horovitz, O. | Tomoaia, G. | Mocanu, Aurora | Kacsó, Irina | Sarkozi, Melinda | Dan, Monica | Porav, S. | Borodi, G. | Tomoaia-Cotișel, Maria. Complexation of curcumin using whey proteins to enhance aqueous solubility, stability and antioxidant property. Studia UBB Chemia, 2022, LXVII, 3, 75-99.

Simion, Andrea | Schubeis, Tobias | Le Marchand, Tanguy | Vasilescu, Mihai | Pintacuda, Guido | Lesage, Anne | Filip, Claudiu. Heteronuclear decoupling with rotor-synchronized phase-alternated cycles. Journal of Chemical Physics, 2022, 157, 014202.

Simion, Andrea | Pîrnău, Adrian | Turcu, Flaviu R.V. | Vulpoi, Adriana | Todea, Milica | Potara, Monica | Vasilescu, Mihai. Stratified diffusion of HOD-D2O inside COOH- and NH2 -functionalized multi-walled carbon nanotubes studied by NMR spectroscopy. Journal of Molecular Structure, 2022, 1249, 131653, 1 - 6.

Simion, A. | Vasilescu, M. | Filip, C. | Todea, M. | Mureșan-Pop, M. | Simon, S.. Structural characterization of interfaces in silica core-alumina shell microspheres by solid-state NMR spectroscopy. Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 2022, 117, 101773.

Stăncioiu, Laurențiu | Gherman, Ana Maria Raluca | Brezeștean, Ioana | Dina, Nicoleta Elena. Vibrational spectral analysis of Sorafenib and its molecular docking study compared to other TKIs. Journal of Molecular Structure, 2022, 1248, 131507.

Stegarescu, Adina | Cabrera, Humberto | Budasheva, Hanna | Soran, Maria-Loredana | Lung, Ildiko | Limosani, Francesca | Korte, Dorota | Amati, Matteo | Borodi, Gheorghe | Kacsó, Irina | Opriș, Ocsana | Dan, Monica | Bellucci, Stefano. Synthesis and Characterization of MWCNT-COOH/Fe3O4 and CNT-COOH/Fe3O4/NiO Nanocomposites: Assessment of Adsorption and Photocatalytic Performance. Nanomaterials, 2022, 12, 3008.

Stegarescu, Adina | Lung, Ildiko | Ciorîță, Alexandra | Kacsó, Irina | Opriș, Ocsana | Soran, Maria-Loredana | Soran, Albert. The Antibacterial Properties of Nanocomposites Based on Carbon Nanotubes and Metal Oxides Functionalized with Azithromycin and Ciprofloxacin. Nanomaterials, 2022, 12, 4115 (1-12).

Stoica, Anca D. | Toma, Vlad Alexandru | Roman, Ioana | Sevastre, Bogdan | Scurtu, Florina | Silaghi-Dumitrescu, Radu. Glutaraldehyde-polymerized hemerythrin: evaluation of performance as an oxygen carrier in hemorrhage models. Bioinorganic Chemistry and Applications, 2022, 2209101, 6.

Szukowska, M. | Popenda, L. | Coy, E. | Filip, C. | Grajewski, J. | Kempiński, M. |Kim, Y. | Mrówczyński, R.. Replacing amine by azide: dopamine azide polymerization triggered by sodium periodate. Polymer Chemistry, 2022, 13, 3325-3334.

Tarcan, R. | Handrea-Dragan, M. | Leordean, C.-I. | Cioban, R. C. | Kiss, Z. | Zaharie-Butucel, D. | Farcău, C. | Vulpoi, A. | Simon, S. | Botiz, I.. Development of PMMA/RGO Composite Films as Thermal Interface Materials. Journal of Applied Polymer Science, 2022, 139, e53238.

Tatar, A.-S. | Farcău, C. | Vulpoi, A. | Boca, S. | Astilean, S.. Development and evaluation of a gold nanourchin (GNU)-based sandwich architecture for SERS immunosensing in liquid. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc, 2022, 273, 121069.

Toc, D.A. | Csapai, A. | Popa, F. | Popa, C. | Pascalau, V. | Toșa, N. | Botan, A. | Mihaila, R.M. | Costache, C.A. | Colosi, I.A. | Junie, L.M.. Easy and Affordable: A New Method for the Studying of Bacterial Biofilm Formation. Cells, 2022, 11(24), 4119, 1-15.

Turza, Alexandru | Borodi, Gheorghe | Mureșan-Pop, Marieta | Ulici, Adelina. Polymorphism and β-cyclodextrin complexation of methyldrostanolone. Journal of Molecular Structure, 2022, 1250, 131852.

Turza, Alexandru | Ulici, Adelina | Mureșan-Pop, Marieta | Borodi, Gheorghe. Solid forms and β-cyclodextrin complexation of turinabol. Acta Crystallographica Section C: Structural Chemistry, 2022, C78, 305–313.

Turza, Alexandru | Popescu, Violeta | Mare, Liviu | Borodi, Gheorghe. Structural Aspects and Intermolecular Energy for Some Short Testosterone Esters. Materials 2022, 15, 7245.

Turza, Alexandru | Borodi, Gheorghe | Pop, Aurel | David, Maria. Structural studies of some androstane based prodrugs. Journal of Molecular Structure, 2022, 1248, 131440.

Uriciuc, Willi Andrei | Boșca, Adina Bianca | Băbțan, Anida-Maria | Vermeșan, Horațiu | Cristea, Cecilia | Tertiș, Mihaela | Pășcuță, Petru | Borodi, Gheorghe | Suciu, Maria | Barbu-Tudoran, Lucian | Popa, Cătălin Ovidiu | Ilea, Aranka. Study on the Surface of Cobalt-Chromium Dental Alloys and Their Behavior in Oral Cavity as Cast Materials. Materials, 2022, 15, 9, 3052.

Anghel, C. C. | Stroia, I. | Pop, A. | Bende, A. | Grosu, I. | Hădade, N. D. | Roncali, J.. An attempt to synthesize a terthienyl-based analog of indacenedithiophene (IDT): unexpected synthesis of a naphtho[2,3-b]thiophene derivative. RSC Advances, 2021m 11, 9894–9900.

Baricz, Andreea | Levei, Erika | Senila, Marin | Cinta Pinzaru, Simona | Aluas, Mihaela | Vulpoi, Adriana | Filip, Claudiu | Tripon, Carmen | Dadarlat, Dorin | Buda, Doriana | Dulf, Francisc | Pintea, Adela | Cristea, Adorjan | Muntean, Vasile | Keresztes, Zsolt | Alexe, Mircea | Banciu, Horia Leonard. Comprehensive mineralogical and physicochemical characterization of recent sapropels from Romanian saline lakes for potential use in pelotherapy. Scientific Reports, 2021, 11, 18633.

Bende, Attila. The full mapping of low-lying excited state relaxation dynamic pathways for acetophenone. Studia UBB Chemia, 2021, LXVI, 3, 239-253.

Bogdan, Alexandra | Szolga, Lorant | Giurgi, Gavril-Ionel | Crișan, Andreea Petronela | Bogdan, Diana | Hadsadee, Sarinya | Jungsuttiwong, Siriporn | Po, Riccardo | Grosu, Ion | Roncali, Jean. Structure-properties relationships in triarylamine-based push-pull systems-C60 dyads as active material for single-material organic solar cells. Dyes and Pigments, 2021, 184, 108845.

Brătfălean, RT | Cozar, BI | Nuț, C. Thermally Structured Gold Films for SERS Substrates-Patterns With and Without Solidstate Dewetting. Plasmonics, 2021, 16(3), 891-903.

Brezeștean, Ioana | Bocăneală, Maricel | Gherman, Ana Maria Raluca | Porav, Sebastian Alin | Kacso, Irina | Rakosy-Tican, Elena | Dina, Nicoleta Elena. Spectroscopic investigation of exopolysaccharides purified from Arthrospira platensis cultures as potential bioresources. Journal of Molecular Structure, 2021, 1246, 131228, 1-7.

Calborean, Adrian | Colniță, Alia | Grosu, Ioana | Brezeștean, Ioana | Pașca, Roxana-Diana | Barbu-Tudoran, Lucian | Marconi, Daniel. The adhesion of L-methionine amino acid through Dip Pen Nanolithography on silver thin films grown by Molecular Bean Epitaxy technique. Journal of Molecular Structure, 2021 1244, 131247.

Cenariu, Diana | Fischer-Fodor, Eva | Țigu, Adrian Bogdan | Bunea, Andrea | Virág, Piroska | Perde-Schrepler, Maria | Toma, Vlad-Alexandru | Mocan, Andrei | Berindan Neagoe, Ioana | Pintea, Adela | Crișan, Gianina | Cenariu, Mihai | Maniu, Alma. Zeaxanthin-rich extract from superfood Lycium barbarum selectively modulates the cellular adhesion and MAPK signaling in melanoma versus normal skin cells in vitro. Molecules, 2021, 26(2), 333.

Ciorîță, Alexandra | Zăgrean-Tuza, Cezara | Moț, Augustin C | Carpa, Rahela | Pârvu, Marcel. The Phytochemical Analysis of Vinca L. Species Leaf Extracts Is Correlated with the Antioxidant, Antibacterial, and Antitumor Effects. Molecules, 2021, 26, 3040.

Colnita, Alia | Marconi, Daniel | Brezestean, Ioana | Pasca, Roxana-Diana | Kacso, Irina | Barbu Tudoran, Lucian | Turcu, Ioan. High-Throughput Fabrication of Anti-Counterfeiting Nanopillar-Based Quick Response (QR) Codes Using Nanoimprint Lithography. Analytical Letters, 2021, 54, 1–2, 302–313.

Csizmadia, T | Oldal, LG | Ye, P | Majorosi, S | Tzallas, P | Sansone, G | Tosa, V | Varju, K | Major, B | Kahaly, S. Detailed study of quantum path interferences in high harmonic generation driven by chirped laser pulses. New Journal of Physics, 2021, 23, 123012.

Dan, M. | Mihet, M. | Borodi, G. | Lazar, M.D.. Combined steam and dry reforming of methane for syngas production from biogas using bimodal pore catalysts. Catalysis Today, 366, 2021, 87-96.

Dan, Monica | Vulcu, Adriana | Porav, Alin Sebastian | Leostean, Cristian | Borodi, Gheorghe | Cadar, Oana | Berghian-Grosan, Camelia. Eco-Friendly Nitrogen-Doped Graphene Preparation and Design for the Oxygen Reduction Reaction. Molecules, 2021, 26, 3858.

Danescu, Sorina | Filip, Gabriela Adriana | Moldovan, Remus | Olteanu, Diana | Nagy, Andras | Filip, Xenia | Martin, Flavia | Kacso, Irina | Baldea, Ioana. Ketoconazole-p aminobenzoic cocrystal, an improved antimycotic drug formulation, does not induce skin sensitization on the skin of BALBc mice. Inflammopharmacology, 2021, 29(3), 721-733.

Dina, N.E. | Gherman, A.M.R. | Colniță, A. | Marconi, D. | Sîrbu, C.. Fuzzy characterization and classification of bacteria species detected at single-cell level by surface-enhanced Raman scattering. Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2021, 247, 119149.

Dinu Gugoasa | Livia Alexandra | Pogacean, Florina | Kurbanoglu, Sevinc | Barbu Tudoran, Lucian | Serban, Andreea Bianca | Kacso, Irina | Pruneanu, Stela. Graphene-Gold Nanoparticles Nanozyme-Based Electrochemical Sensor with Enhanced Laccase-Like Activity for Determination of Phenolic Substrates. Journal of The Electrochemical Society, 2021 168 067523.

Dionisie, Vlad | Ciobanu, Adela Magdalena | Toma, Vlad Alexandru | Manea, Mihnea Costin | Baldea, Ioana | Olteanu, Diana | Sevastre-Berghian, Alexandra | Clichici, Simona | Manea, Mirela | Riga, Sorin | Filip, Gabriela Adriana. Escitalopram Targets Oxidative Stress, Caspase-3, BDNF and MeCP2 in the Hippocampus and Frontal Cortex of a Rat Model of Depression Induced by Chronic Unpredictable Mild Stress. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22 (14), 7483.

Dippong, Thomas | Deac, Iosif Grigore | Lazar, Mihaela Diana | Petean, Ioan | Levei, Erika Andrea | Borodi, Gheorghe | Cadar, Oana. Effect of heat-treatment temperature and zinc addition on magnetostructural and surface properties of manganese nanoferrite prepared by an ecofriendly sol-gel synthesis. Journal of Materials Research and Technology. 2021, 15, 6528-6540.

Dippong, Thomas | Levei, Erika Andrea | Deac, Iosif Grigore | Petean, Ioan | Borodi, Gheorghe | Cadar, Oana. Sol-Gel Synthesis, Structure, Morphology and Magnetic Properties of Ni0.6Mn0.4Fe2O4 Nanoparticles Embedded in SiO2 Matrix. Nanomaterials, 2021, 11, 3455.

Epure, Alexandra | Pârvu, Alina E | Vlase, Laurian | Benedec, Daniela | Hanganu, Daniela | Gheldiu, Ana-Maria | Toma, Vlad Al | Oniga, Ilioara. Phytochemical Profile, Antioxidant, Cardioprotective and Nephroprotective Activity of Romanian Chicory Extract. Plants, 2021, 10(1), 64.

Falamas, A | Faur, C. | Ciupe, S. | Chirila, M. | Rotaru, H. | Hedesiu, M. | Cinta Pinzaru, S.. Rapid and noninvasive diagnosis of oral and oropharyngeal cancer based on microRaman and FT-IR spectra of saliva. Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 2021, 252, 119477.

Farcas, Alex Adrian | Bende, Attila. Theoretical modeling of the singlet–triplet spin transition in different Ni(II)-diketopyrphyrin-based metal–ligand octahedral complexes. Physical Chemistry Chemical Physics, 2021, 23, 4784.

Filip, G.A. | Achim, M. | Mihalte, P. | Miclaus, M.O. | Cristea, C. | Melinte, G. | Gheban, B. | Munteanu, D.M. | Cadar, O. | Simon, I. | Pana, O. | Tudoran, L.B. | Clichici, S. | Stefan, R.. Design, in vitro bioactivity and in vivo influence on oxidative stress and matrix metalloproteinases of bioglasses in experimental skin wound. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2021, 68, 126846.

Kacso, Irina | Rus, Lucia Maria | Martin, Flavia | Miclaus, Maria | Filip, Xenia | Dan, Monica. Solid-state compatibility studies of Ketoconazole-Fumaric acid co-crystal with tablet excipients. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021, 143, 3499–3506.

Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Stegarescu, Adina | Opris, Ocsana | Gutoiu, Simona | Leostean, Cristian | Lazar, Mihaela Diana | Kacso, Irina | Silipas, Teofil-Danut | Porav, Alin Sebastian. Evaluation of CNT-COOH/MnO2/Fe3O4 nanocomposite for ibuprofen and paracetamol removal from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials, 2021, 403, 123528.

Lung, Ildiko | Opriş, Ocsana | Soran, Maria-Loredana | Culicov, Otilia | Ciorîţă, Alexandra | Stegarescu, Adina | Zinicovscaia, Inga | Yushin, Nikita | Vergel, Konstantin | Kacso, Irina | Borodi, Gheorghe | Pârvu, Marcel. The Impact Assessment of CuO Nanoparticles on the Composition and Ultrastructure of Triticum aestivum L.. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18, 6739.

Magdas, D. A. | Cristea, G.| Pirnau, A. | Feher, I. | Hategan, A.R. | Dehelean, A.. Authentication of Transylvanian Spirits Based on Isotope and Elemental Signatures in Conjunction with Statistical Methods. Foods, 2021, 10, 3000.

Major, B. | Ghafur, O. | Kovacs, K. | Varju, K. | Tosa, V. | Vrakking, M. J. J. | Schutte, B.. Compact intense extreme-ultraviolet source. Optica, 2021, 8, 7, 960-965.

Marc, Gabriel | Stana, Anca | Franchini, Ana Horiana | Vodnar, Dan Cristian | Barta, Gabriel | Tertis, Mihaela | Santa, Iulia | Cristea, Cecilia | Pîrnau, Adrian | Ciorîta, Alexandra | Dume, Bogdan | Toma, Vlad-Alexandru | Vlase, Laurian | Oniga, Ilioara | Oniga, Ovidiu. Phenolic Thiazoles with Antioxidant and Antiradical Activity. Synthesis, In Vitro Evaluation, Toxicity, Electrochemical Behavior, Quantum Studies and Antimicrobial Screening. Antioxidants, 2021, 10, 1707, 1 – 31.

Marc, Gabriel | Stana, Anca | Pîrnău, Adrian | Vlase, Laurian | Oniga, Smaranda | Oniga, Ovidiu. Regioselectivity evaluation of the (Z)-5-(4-hydroxybenzylidene)-thiazolidine-2,4-dione alkylation in alkaline environment. Journal of Molecular Structure, 2021, 1241, 130629.

Marinas, I.C. | Tihauan, B.M | Diaconu, A.G. | Filip, X. | Petran, A. | Grosu, I.G. | Bogdan, D. | Barbu Tudoran, L. | Ivanof, A.M. | Angheloiu, M. | Pircalaboiu, G.G. | Filip, C.. Polydopamine-Assisted Surface Modification of Ti-6Al-4V Alloy with Anti-Biofilm Activity for Dental Implantology Applications. Coatings, 2021, 11, 1385.

Mărgăoan, Rodica | Tripon, Carmen | Bobiș, Otilia | Bonta, Victorița | Dădârlat, Dorin. Coexistence of phases in royal jelly detected by photopyroelectric calorimetry. Analytical Letters, 2021, 54, 3-16.

Mercea, P.V. | Losher, C. | Benz, H. | Petrasch, M. | Costa, C. | Stone, V.W. | Tosa, V.. Migration of substances from unplasticized polyvinylchloride into drinking water. Estimation of conservative diffusion coefficients. Polymer testing, 2021, 104, 107385.

Mic, Mihaela | Pîrnău, Adrian | Floare, Călin G. | Marc, Gabriel | Franchini, Ana H. | Oniga, Ovidiu | Vlase, Laurian | Bogdan, Mircea. Synthesis and molecular interaction study of a diphenolic hidrazinyl-thiazole compound with strong antioxidant and antiradical activity with HSA. Journal of Molecular Structure, 2021, 1244, 131278.

Moldovan, Rebeca | Iacob, Bogdan-Cezar | Farcau, Cosmin | Bodoki, Ede | Oprean, Radu. Strategies for SERS Detection of Organochlorine Pesticides. Nanomaterials, 2021, Vol 11, 304.

Moldovan, Z | Covaciu, F.D. | Turcu, I | Ion, G.. Determination of the Light Hydrocarbons in Sediment Porewater from the Black Sea by Gas Chromatography (GC). Analytical Letters, 2021, 54 (1-2), 265-279.

Muntean, C. M. | Dina, N. E. | Bratu, I. | Tripon, C. | Niţu (Năstase), S. | Coste, A.. Acidic pH-responsive changes of DNA structure and surface dynamics as probed with ultrasensitive Raman spectroscopy. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2021, 258, 119866

Muntean, C. M. | Dina, N. E. | Bratu, I. | Fǎlǎmaş, A. | Niţu, S. | Halmagyi, A. | Coste, A.. Effects of femtosecond UV laser pulses on the structure and surface dynamics of medicinal plants DNA, monitored by surface-enhanced Raman spectroscopy. Journal of Molecular Structure, 2021, 1239, 130482.

Muntean, C. M. | Dina, N. E. | Tǎbǎran, A. | Gherman, A. M. R. | Fǎlǎmaş, A. | Olar, L. E. | Colobǎţiu, L. M. | Ştefan, R.. Identification of Salmonella serovars before and after ultraviolet light irradiation by Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and chemometrics. Analytical Letters, 2021, 54:1-2, 150-172.

Muntean, C. M. | Ştefan, R. | Tǎbǎran, A. | Tripon, C. | Bende, A. | Fǎlǎmaş, A. | Colobǎţiu, L. M. | Olar, L. E.. The influence of UV femtosecond laser pulses on bacterial DNA structure, as proved by Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy. ChemistrySelect 2021, 6, 6957-6972.

Muresan-Pop, M | Macavei, Sergiu | Turza, Alexandru | Borodi, Gheorghe. New solvates and a salt of the anti-HIV compound etravirine. Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 77 2021, 698-706.

Nagavciuc, V. | Puscas, R. H. | Cristea, G. I. | Voica, C. | Stelian, R. | Magdas D. A. | Turcu, I. | Sava, T. | Ilie, M. | G. Ion. Isotopic and Elemental Content of Deep-Sea Sediments from the Black Sea. Preliminary Results. Analytical Letters, 2021, 54 (1-2), 280 - 294.

Nechita, Narcisa | Farcau, Cosmin. Tuning plasmons of metal-coated microsphere arrays towards optimized surfaceenhanced spectroscopy. Optics Express, 2021, 29, 42238.

Pogacean, Florina | Varodi, Codruta | Coros, Maria | Kacso, Irina | Radu, Teodora | Cozar, Bogdan Ionut | Mirel, Valentin | Pruneanu, Stela. Investigation of L-Tryptophan Electrochemical Oxidation with a Graphene-Modified Electrode. Biosensors, 2021, 11 (36), 1-15.

Pop, Bianca | Ionuț, Ioana | Marc, Gabriel | Vodnar, Dan Cristian | Pîrnău, Adrian | Vlase, Laurian | Oniga, Ovidiu. Development of new 2-methyl-4-salicylamide thiazole derivatives: synthesis, antimicrobial activity evaluation, lipophilicity and molecular docking study, Farmacia, 2021, 69, 4, 724 – 731.

Pop, Lidia | Grosu, Ioana Georgeta | Miclăuş, Maria | Hădade, Niculina Daniela | Pop, Alexandra | Bende, Attila | Terec, Anamaria | Barboiu, Mihail | Grosu, Ion. Halogen-Bonded Organic Frameworks of Perfluoroiodo- and Perfluorodiiodobenzene with 2,2′,7,7′-Tetrapyridyl-9,9′-spirobifluorene. Crystal Growth Design, 2021, 21, 1045.

Pop, N. L. | Nan, A. | Urda-Cimpean, A. E. | Florea, A. | Toma, V. A. | Moldovan, R. | Decea, N. | Mitrea, D. R. | Orasan, R.. Chitosan functionalized magnetic nanoparticles to provide neural regeneration and recovery after experimental model induced peripheral nerve injury. Biomolecules, 2021, 11(5), 676.

Rácz, Levente | Tomoaia Cotișel, Maria | Rácz, Csaba-Pal | Bulieris, Paula | Grosu, Ioana | Porav, Sebastian | Ciorîță, Alexandra | Filip, Xenia | Martin, Flavia | Serban, Georgeta | Kacsó, Irina. Curcumin-whey protein solid dispersion system with improved solubility and cancer cell inhibitory effect. Studia UBB Chemia, 2021, LXVI, 3, 209-224.

Rapa, M. | Stefan, M. | Popa, A. | Toloman, D. | Leostean, C. | Borodi, G. | Vodnar, D. C. | Wrona, M. | Salafranca, J. | Nerin, C. | Barta, D. G. | Suciu, M. | Predescu, C. | Matei, E.. Electrospun Nanosystems Based on PHBV and ZnO for Ecological Food Packaging. Polymers, 2021, 13, 2123.

Rauca, Valentin Florian | Patras, Laura | Luput, Lavinia | Licarete, Emilia | Toma, Vlad Alexandru | Porfire, Alina | Mot, Augustin Catalin | Rakosy-Tican, Elena | Sesarman, Alina | Banciu, Manuela. Remodeling tumor microenvironment by liposomal codelivery of DMXAA and simvastatin inhibits malignant melanoma progression. Scientific Reports, 2021, 11-22102.

Sevastre-Berghian, Alexandra C | Toma, Vlad A | Sevastre, Bogdan | Benedec, Daniela | Oniga, Ilioara | Filip, Lorena | Bâldea, Ioana | Suciu, Şoimiţa | Popovici, Cristian Paul | Lucaciu, Roxana Liana | Decea, Nicoleta | Clichici, Simona V | Ielciu, Irina | Filip, Gabriela A | Hanganu, Daniel. Hypericum sp. extracts improve anxiety-like behaviour and influence cerebral HMOX1 Expression in a rat model of Fg-7142-Induced anxiety. Farmacia, 2021, 69 (6).

Soran, Maria-Loredana | Lung, Ildiko | Opris, Ocsana | Culicov, Otilia | Ciorîţă, Alexandra | Stegarescu, Alexandra | Zinicovscaia, Inga | Yushin, Nikita | Vergel, Konstantin | Kacso, Irina | Borodi, Gheorghe. The Effect of TiO2 Nanoparticles on the Composition and Ultrastructure of Wheat. Nanomaterials, 2021, 11(12), 3413.

Stamate, Alexandra Elisabeta | Pavel, Octavian Dumitru | Zavoianu, Rodica | Brezeştean, Ioana | Ciorâță, Alexandra | Bȋrjega, Ruxandra | Neubauer, Katja | Koeckritz, Angela | Marcu, Ioan-Cezar. Ce-containing MgAl-layered double hydroxide-graphene oxide hybrid materials as multifunctional catalysts for organic transformations. Materials, 2021, 14, 7457.

Stamate, Alexandra-Elisabeta | Zăvoianu, Rodica | Pavel, Octavian Dumitru | Birjega, Ruxandra | Matei, Andreea | Dumitru, Marius | Brezeștean, Ioana | Osiac, Mariana | Marcu, Ioan-Cezar. The Influence of The Preparation Method on The Physico-chemical Properties and Catalytic Activities of Ce-modified LDH Structures Used as Catalysts in Condensation Reactions. Molecules, 26, 2021, 1-16.

Stăncioiu, Laurențiu | Gherman, Ana Maria Raluca | Dina, Nicoleta Elena. Finding specific spectral features for surface-enhanced Raman response of Enterococcus Faecalis assisted by multivariate analysis when using common silver sols. Romanian Reports in Physics, 2021, 74, 4, 604.

Stegarescu, Adina | Soran, Maria L. | Lung, Ildiko | Opris, Ocsana | Gutoiu, Simona | Leostean, Cristian | Lazar, Mihaela Diana | Kacso, Irina | Silipas, Teofil D. | Pana, Ovidiu | Porav, Alin S.. Nanocomposite based on Fe3O4/MnO2 for biodiesel production improving. Chemical Papers, 2021, 75:3513–3520.

Stefan, M. | Leostean , C. | Toloman, D. | Popa, A. | Macavei, S. | Falamas, A. | Suciu, R. | Barbu-Tudoran, L. | Marincas, O. | Pana, O.. New emerging magnetic, optical and photocatalytic properties of Tb doped TiO2 interfaced with CoFe2O4 nanoparticles. Applied Surface Science, 2021, 570, 151172.

Stroia, I. | Moraru, I-T. | Miclaus, M. | Grosu, I | Lar, C. | Grosu, I. G. | Terec, A.. Solid-State and Theoretical Investigations of Some Banister-Type Macrocycles with 2,2’- Aldoxime-1,1’-Biphenyl Units. Frontiers in Chemistry, 2021, 9, 750418.

Strzałkowsk, K. | Dadarlat, D.. Simultaneous thermal and optical characterization of semiconductor materials exhibiting high optical absorption by photopyroelectric spectroscopy. Measurement, 184, 2021, 109956.

Suciu, Stefania | Iurian, Sonia | Bogdan, Catalina | Rus, Lucia | Porav, Sebastian Alin | Borodi, Gheorghe | Tomuta, Ioan. Design Of Experiments Approach To Assess The Impact Of Api Particle Size On FreezeDried Bulking Agents. Farmacia, 2021, 69, 2, 279-289.

Tahir, Ali M. | Dina, N.E. | Cheng, H. | Valev, Ventsislav K. | Zhang, Liwu. Surface-enhaced Raman spectroscopy for bioanalysis and diagnosis. Nanoscale, 2021, 13, 11593-11634.

Tanase, Constantin. I.| Draghici, Constantin | Caproiu, Miron Teodor | Anamaria, Hanganu | Borodi, Gheorghe | Maria, Maganu | Emese, Gal | Lucia, Pintilie. β-Ketophosphonates with Pentalenofuran Scaffolds Linked to the Ketone Group for the Synthesis of Prostaglandin Analogs. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22, 6787.

Toma, Vlad-Alexandru | Colinta, Alia | Brezestean, Ioana | Dume, Bogdan | Roman, Ioana | Turcu, Ioan. The Complementary Role of the Raman Microspectroscopy to the Oxidative Stress Assays in the Neonatal Synaptosomes Characterization. Studia UBB Chemia 2021, 3, 187-194.

Tripon, Carmen | Cobirzan, Nicoleta | Balog, Anca-Andreea | Fechete, Radu | Gutt, Robert | Dadarlat, Dorin | Zammit, Ugo | Mercuri, Fulvio | Paoloni, Stefano. Non-contact photopyroelectric approach for complete thermal characterization of porous building materials. Themochimica ACTA, 2021, 702, 178943.

Turza, Alexandru | Miclaus, Maria Olimpia | Zarbo, Liviu | David, Maria | Kacso, Irina | Borodi, Gheorghe. New solid forms of the diuretic compound 4-Chloro Salicylic Acid-5-Sulfonamide. Journal of Molecular Structure 2021, 1246, 130682.

Țigu, Adrian Bogdan | Moldovan, Cristian Silviu | Toma, Vlad Alexandru | Farcaș (Stoica), Anca Daniela | Moț, Augustin Cătălin | Jurj, Ancuța | Fischer-Fodor, Eva | Mircea, Cristina | Pârvu, Marcel. Phytochemical Analysis and In Vitro Effects of Allium fistulosum L. and Allium sativum L. Extracts on Human Normal and Tumor Cell Lines: A Comparative Study. Molecules, 2021, 26(3), 574.

Varodi, C. | Pogacean, F. | Ciorita, A. | Pana, O. | Leostean, C. | Cozar, B. | Radu, T. | Coros, M. | Stefan-van Staden, R.I. | Pruneanu, S. Nitrogen and Sulfur Co-Doped Graphene as Efficient Electrode Material for L-Cysteine Detection. Chemosensors, 2021, 9(6), 146.

Avram, Lucretia | Iancu, Ștefania D. | Ștefancu, Andrei | Moisoiu, Vlad | Colniță, Alia | Marconi, Daniel | Donca, Valer | Buzdugan, Elena | Crăciun, Rareș | Leopold, Nicolae | Crișan, Nicolae | Coman, Ioan | Crișan, Dana. SERS-Based Liquid Biopsy of Gastrointestinal Tumors Using a Portable Raman Device Operating in a Clinical Environment. Journal of Clinical Medicine, 2020, 9, 212.

Beu, Titus-Adrian | Bende, Attila | Farcaș, Alex Adrian. Calculations of electron transfer in the tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine–C70 donor-acceptor system. Chemical Physics Letters, 754, 2020, 137654.

Bințințan, Vasile | Calborean, Adrian | Mocan, Mihaela | Macavei, Sergiu | Cordoș, Adrian | Ciuce, Catalin| Bințințan, Adriana | Chira, Romeo | Nagy, Georgiana | Surlin, Valeriu | Timofte, Dan | Nickel, Felix | Mueller, Beat | Dindelegan, George | Ciuce, Constantin | Brad, Stelian | Murar, Mircea | Mocan, Bogdan. New inductive proximity sensor platform for precise localization of small colorectal tumors. Materials Science & Engineering, C 106, 2020, 110146.

Bitay, Eniko | Kacsó, Irina | Tanaselia, Claudiu | Toloman, Dana | Borodi, Gheorghe | Panczel, Szilamer-Peter | Kisfaludi-Bak, Zsombor | Veress, Erzsebet. Spectroscopic Characterization of Iron Slags from the Archaeological Sites of Brancovenesti, Calugareni and Vatava Located on the Mures County (Romania) Sector of the RomanLimes. Applied Sciences-Basel, 2020, 10 (15), 5373.

Biter, Teodor-Lucian | Buimaga-Iarinca, Luiza | Morari, Cristian. Weak interactions between tetraphenylporphyrin dimers: A Wannier orbitals study. Physics Letters A, 384, 28, 9 126717.

Bodoki, Andreea | Alzuet-Piña, Gloria | Borrás, Joaquín | Topală, Tamara | Hangan, Adriana | Borodi, Gheorghe | Oprean, Luminița. Copper(II) complexes with new n-substituted sulfonamides – synthesis, crystal structure and evaluation of the nuclease activity. Studia UBB CHEMIA, LXV, 1, 2020, 55-69.

Borodi, Gheorghe | Turza, Alexandru | Bende, Attila. Exploring the Polymorphism of Drostanolone Propionate. Molecules, 2020, 25, 1436.

Borodi, Gheorghe | Turza, Alexandru | Camarasan, Paula Alexandra | Ulici, Adelina. Structural studies of Trenbolone, Trenbolone Acetate, Hexahydrobenzylcarbonate and Enanthate esters. Journal of Molecular Structure, 1212, 2020, 128127.

Calborean, Adrian | Macavei, Sergiu | Mocan, Mihaela | Ciuce, Cătălin | Cordos, Adrian | Bintintan, Adriana | Chira, Romeo | Pestean, Cosmin | Pop, Oana | Barbu-Tudoran, Lucian | Dindelegan, George | Surlin, Valeriu | Nickel, Felix | Mocan, Bogdan | Bintintan, Vasile. Laparoscopic compatible device incorporating inductive proximity sensors for precise detection of gastric and colorectal small tumors. Surgical Oncology, 2020, 35, 504–514.

Calborean, Adrian | Bruj, Olivia | Murariu, Teodora | Morari, Cristian. Resonance frequency analysis of lead-acid cells: An EIS approach to predict the state-ofhealth. Journal of Energy Storage, 2020, 27, 101143.

Câmpu, Andreea | Lerouge, Frederic | Crăciun, Ana-Maria | Murariu, Teodora | Turcu, Ioan | Aștilean, Simion | Focșan, Monica. Microfluidic platform for integrated plasmonic detection in laminal flow. Nanotechnology, 2020, 31, 335502.

Ciorîță, Alexandra | Suciu, Maria | Macavei, Sergiu | Kacsó, Irina | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Pârvu, Marcel. Green Synthesis of Ag-MnO2 Nanoparticles using Chelidonium majus and Vinca minor Extracts and Their In Vitro Cytotoxicity. Molecules, 2020, 25(4), 819.

Crișan, C. V. | Soran, A. | Bende, A. | Hădade, N. D. | Terec, A. | Grosu, I.. Synthesis, Structure and Supramolecular Properties of a Novel C3 Cryptand with Pyridine Units in the Bridges. Molecules, 2020, 25, 3789.

Dippong, Thomas | Levei, Erika Andrea | Cadar, Oana | Deac, Iosif Grigore | Lazăr, Mihaela| Borodi, Gheorghe | Petean, Ioan. Effect of amorphous SiO2 matrix on structural and magnetic properties of Cu0.6Co0.4Fe2O4/SiO2 nanocomposites. Journal Alloy Compd, 2020, 849, 156695.

Dippong, Thomas | Cadar, Oana | Deac, Iosif Grigore | Lazăr, Mihaela | Borodi, Gheorghe | Levei, Erika Andrea. Influence of ferrite to silica ratio and thermal treatment on porosity, surface, microstructure and magnetic properties of Zn0.5Ni0.5Fe2O4/SiO2 nanocomposites. Journal Alloy Compd, 2020, 828, 154409.

Farcas, Alex | Bende, Attila. DFT study of adiabatic singlet-triplet energy gaps in Ni(II)-based macrocyclic-ligand supramolecular complexes. AIP Conference Proceedings, 2020, 2206, 030001.

Farcaș, Anca D. | Zăgrean-Tuza, Cezara| Vlase, Laurian | Gheldiu, Ana Maria | Pârvu, Marcel | Moț, Augustin C.. EPR fingerprinting and antioxidant response of four selected Plantago species. Studia UBB Chemia, LXV, 2, 2020, 209-220.

Farcaș, Anca D. | Toma, Vlad Al. | Roman, Ioana | Sevastre, Bogdan | Scurtu, Florina | Silaghi-Dumitrescu, Radu. Glutaraldehyde-polymerized hemoglobin: In search of improved performance as oxygen carrier in hemorrhage models. Hindawi, Bioinorganic Chemistry and Applications, 2020, 1096573, 1-11.

Farcău, Cosmin | Crăciun, Ana-Maria | Vallee, Renaud A. L.. Surface-enhanced fluorescence imaging on linear arrays of plasmonic half-shells. The Journal of Chemical Physics, 2020, Vol 153, 164701.

Fălămaș A. | Porav S. A. | Toșa V. Investigations of the Energy Transfer in the Phycobilisome Antenna of Arthrospira platensis Using Femtosecond Spectroscopy. Applied Science-Basel, 2020, 10, 404.

Fălămaș, A. | Rotaru, H | Hedesiu, M. Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) investigations of saliva for oral cancer diagnosis. Lasers in Medical Science, 2020, 35, 1393-1401.

Gherman, Ana Maria M. | Vlădescu, Alina | Kiss, Adrian E. | Farcău, Cosmin. Extraordinary optical transmission through titanium nitride-coated microsphere lattice. Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 2020, 38, 100762.

Gherman, A M M | Boca, S| Vulpoi, A | Cristea, M V | Farcău, C | Toșa, V. Plasmonic photothermal heating of gold nanostars in a real-size container: multiscale modelling and experimental study . Nanotechnology, 2020, 31, 125701.

Grosu, Ioana Georgeta | Pop, Lidia | Miclăuș, Maria | Hadade, Niculina Daniela | Terec, Anamaria | Bende, Attila | Socaci, Crina | Barboiu, Mihail | Grosu, Ion. Halogen Bonds (N---I) at Work: Supramolecular Catemeric Architectures of 2,7- Dipyridylfluorene with ortho-, meta-, or para-Diiodotetrafluorobenzene Isomers. Crystal Growth and Design, 2020, 20, 3429.

Grosu, Ioana Georgeta | Filip, Xenia | Miclăuș, Maria | Filip, Claudiu. Hydrogen-Mediated Noncovalent Interactions in Solids: What Can NMR Crystallography Tell About?. Molecules, 2020, 25, 3757.

Gut, D. | Prokop, M. | Sticleț, D. | Nowak, M. P.. Valley polarized current and resonant electronic transport in a nonuniform MoS2 zigzag nanoribbon. Phys. Rev. B, 2020, 101, 085425.

Hârța, Monica | Borsai, Orsolya | Muntean, Cristina M. | Dina, Nicoleta E. | Fǎlǎmaș, Alexandra | Olar, Loredana Elena | Szabo, Katalin | Pamfil, Doru | Ștefan, Răzvan. Assessment of Genetic Relationships between Streptocarpus x hybridus V. Parents and F1 Progenies Using SRAP Markers and FT-IR Spectroscopy. Plants 2020, 9, 2, 160.

Kovács, Katalin | Toșa, Valer. Generation of two successive attosecond pulses in separate spectral domains. Scientific Reports, 2020, 10, 7392.


Major, B. | Kretschmar, M. | Ghafur, O. | Hoffmann, A. | Kovács, K. | Varju, K. | Senfftleben, B. | Tümmler, J. | Will, I. | Nagy, T. | Rupp, D. | Vrakking, M. J. J. | Toșa, V. | Schütte, B.. Propagation-assisted generation of intense few-femtosecond high-harmonic pulses. J. Phys. Photonics, 2020, 2 (3), 034002.

Martin, Flavia | Pop, Mihaela | Kacsó, Irina | Grosu, Ioana Georgeta | Miclăuș, Maria | Vodnar, Dan | Lung, Ildiko | Filip, Gabriela Adriana | Olteanu, Elena Diana | Moldovan, Remus | Nagy, Andras | Filip, Xenia | Bâldea, Ioana. Ketoconazole-p-aminobenzoic Acid Cocrystal: Revival of an Old Drug by Crystal Engineering. Molecular Pharmaceutics, 2020, 17, 919-932.

Máthé, Levente | Grosu, Ioan. Nonequilibrium Kondo effect in a graphene-coupled quantum dot in the presence of a magnetic field. Beilstein J. Nanotechnology, 2020, 11, 225–239.

Mic, Mihaela | Pîrnău, Adrian | Floare, Călin G. | Bogdan, Mircea. Study of the binding affinity between imatinib and α-1 glycoprotein using nuclear spin relaxation and isothermal titration calorimetry. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 147, 326–332.

Moț, A.C. | Coman, C. | Hadade, N. | Damian, G. | Silaghi-Dumitrescu, R. | Heering, H. “Yellow” laccase from Sclerotinia sclerotiorum is a blue laccase that enhances its substrate affinity by forming a reversible tyrosyl-product adduct. PlosOne, 15, 2020, 1-19.

Muntean, Cristina M. | Dina, Nicoleta E. | Biter, Teodor-Lucian | Bratu, Ioan | Coroș, Maria | Socaci, Crina | Coste, Ana. Surface dynamics of genomic DNAs upon lowering the pH, in the presence of graphene/AgNPs-based SERS detection platform. Journal of Molecular Modeling, 2020, 26:211, 1-9.

Muntean, C. M. | Bratu, I. | Walkenfort, B. | Salehi, M. | Purcaru, S. A. | Hernanz, A.. Vibrational relaxation of functional groups in dAMP molecules probed with UV resonance Raman spectroscopy. Revista de Chimie (Bucharest), 2020, 71 (1) 288-297.

Mureșan Pop, M. | Chereches, G. | Borodi, G. | Fischer-Fodor, E. | Simon, S.. Structural characterization of 5-fluorouracil & piperazine new solid forms and evaluation of their antitumor activity. Journal of Molecular Structure 1207, 2020, 127842.

Di Palma, T. M. | Gaele, M. F. | Bende, A. . Clusters tagged by alkali metals. AIP Conference Proceedings, 2020, 2206, 030002.

Perhaita I. | Mureșan, L. E. | Nicoara, A. | Barbu Tudoran, L. | Borodi, G. | Mureșan, L. M.. Morpho structural and electrical characterization of Bi doped apatite type lanthanum silicates prepared by gel combustion. Applied Physics A, 2020, 126:637.

Perhaita, I. | Muresan, L. E. | Barbu Tudoran, L. | Silipaș, D. T. | Borodi, G.. Synthesis of silicate apatite phosphors with enhanced luminescence via optimized precipitation technique through pH control. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 96(2), 498-510, 2020.

Porav, Alin Sebastian | Bocăneală, Maricel | Fălămaș, Alexandra | Bogdan, Diana Felicia | Barbu-Tudoran, Lucian | Hegeduș, Adriana | Dragoș, Nicolae. Sequential aqueous two-phase system for simultaneous purification of cyanobacterial phycobiliproteins. Bioresource Technology. 2020, 315, 123794.

Pricopie, Andreea-Iulia | Focșan, Monica | Ionuț, Ioana| Marc, Gabriel | Vlase, Laurian | Găină, Luiza Ioana | Vodnar, Dan C. | Elemer, Simon | Barta, Gabriel | Pîrnău, Adrian | Oniga, Ovidiu. Novel 2,4-Disubstituted-1,3-Thiazole Derivatives: Synthesis, Anti-Candida Activity Evaluation and Interaction with Bovine Serum Albumine. Molecules, 2020, 25, 1079, 1-17.

Sieuw, Louis | Lakraychi, Alae Eddine | Rambabu, Darsi | Robeyns Koen | Jouhara, Alia | Borodi, Gheorghe | Morari, Cristian | Poizot, Philippe | Vlad, Alexandru. Through-Space Charge Modulation Overriding Substituent Effect: Rise of the Redox Potential at 3.35 V in a Lithium-Phenolate Stereoelectronic Isomer. Chemistry of Materials, 32 (23) 2020, 9996-10006.


Silaghi-Dumitrescu, Radu | Gruian, Cristina | Pușcaș, Cristina | Simon, Alexandra | Fischer-Fodor, Eva | Toma, Vlad Al. | Farcaș, Anca | Roman, Ioana | Scurtu, Violeta Florina| Attia, Amr A.A. | Damian, Grigore. Spin labelled hemoglobin-based oxygen carriers (HBOC): preparations and evaluation of in vivo/in vitro stability. Studia UBB Chemia, LXV, 2, 2020, 121-132.

Stegărescu, A. | Lung, I. | Leoștean, C. | Kacsó, I. | Opriș, O. | Lazăr, M. D. | Copolovici, L. | Guțoiu, S. | Stan, M. | Popa, A. | Pană, O. | Porav, A. S. | Soran, M.L.. Green Synthesis, Characterization and Test of MnO2 Nanoparticles as Catalyst in Biofuel Production from Grape Residue and Seeds Oil. Waste and Biomass Valorization, 2020, 11, 9, 5003-5013.


Sticleț, Doru | Pașcu Moca, Cătălin | Balász, Dóra. All-electrical spectroscopy of topological phases in semiconductor-superconductor heterostructures. Physical Review B 102, 2020, 075437.

Sticleț, D. | Wójcik, P. | Nowak, M. P.. SQUID pattern disruption in transition metal dichalcogenide Josephson junctions due to nonparabolic dispersion of the edge states. Physical Review B, 2020, 102, 165407.

Stoian, Ioan-Adrian | Iacob, Bogdan-Cezar | Dudaș, Cosmina-Larisa | Barbu-Tudoran, Lucian | Bogdan, Diana | Marian, Iuliu Ovidiu | Bodoki, Ede | Oprean, Radu. Biomimetic electrochemical sensor for the highly selective detection of azithromycin in biological samples. Biosensors and Bioelectronics, 2020, 155, 112098.

Surducan, Vasile | Surducan, Emanoil | Neamțu, Camelia | Mot, Augustin C. | Ciorîță, Alexandra. Effects of Long-Term Exposure to Low-Power 915 MHz Unmodulated Radiation on Phaseolus vulgaris L.. Bioelectromagnetics, 2020, 41, 3, 200-212.

Șerban, Georgeta | Kacsó, Irina. 2-amino-1,3,4-thiadiazole derivatives as potential anti-helicobacter pylori agents - at a glance. Farmacia, 2020, 68(5), 785-791.

Tarcan, Raluca| Handrea-Drăgan, Mădălina | Todor-Boer, Otto | Petrovai, Ioan | Farcău, Cosmin | Rusu, Mihai | Vulpoi, Adriana | Todea, Milica | Aștilean, Simion | Botiz, Ioan. A new, fast and facile synthesis method for reduced graphene oxide in N, N-dimethylformamide. Synthetic Metals, 2020, 269, 116576.

Thalmayer, G | Cobirzan, N | Balog, AA | Constantinescu, H | Streza, M | Nasui, M | Neamtu, BV. Influence of sawdust particle size on fired clay brick properties. Materiales de construccion, 2020, 70, 338.

Toadere, Florin | Toșa, Nicoleta. Enhancement of the Raw OCT Image Quality. AIP Conference Proceedings, 2020, 2206, 040002, 1-5.

Tripon, Carmen | Dădârlat, Dorin | Kovács, Katalin | Toșa, Victor Petru | Franko, Mladen. Thermal effusivity investigations of solid thermoelectrics using the front photopyroelectric detection. International Journal Of Thermophysics, 2020, 41 (2) 15.

Turza, Alexandru | Zarbo, Liviu | Pop, Aurel | Borodi, Gheorghe. Crystal and molecular structure of ostarine and andarine. Journal of Molecular Structure, 2020, 1199, 126973.

Turza, Alexandru | Borodi, Gheorghe | Miclăuș, Maria O. | Kacsó, Irina. Structural studies of the diuretic compound 4-Chloro Salicylic Acid-5-Sulfonamide. Journal of Molecular Structure, 2020, 1212 128154.


Turza, Alexandru | Gherman, A. M. R. | Chiș, Vasile | Berghian-Groșan, Camelia | Borodi, Gheorghe. Structural, spectroscopic and theoretical studies of sodium (2- carbamoylphenoxy) acetatesalt. Journal of Molecular Structure, 2020, 1200, 127016.

Varvara, Simona | Dorneanu, Sorin-Aurel | Okos, Alexandru | Mureșan, Liana Maria | Bostan, Roxana | Popa, Maria | Marconi, Daniel | Ilea, Petru. Dissolution of Metals in Different Bromide-Based Systems: Electrochemical Measurements and Spectroscopic Investigations. Materials, 2020, 13, 3630.

Zagrean-Tuza, Cezara | Mot, Augustin C. | Chmiel, Tomasz | Bende, Attila | Turcu, Ioan. Sugar matters: sugar moieties as reactivity-tuning factors in quercetin O-glycosides. Food Funct., 2020, 11, 5293.

Almásy, László | Bende, Attila. Intermolecular Interaction in Methylene Halide (CH2F2, CH2Cl2, CH2Br2 and CH2I2) Dimers. Molecules, 24 (2019) 1810.

Apostu, Dragos | Lucaciu, Ondine | Mester, Alexandru | Oltean-Dan, Daniel | Baciut, Mihaela | Baciut, Grigore | Bran, Simion | Onisor, Florin | Piciu, Andra | Pașca, Roxana-Diana | Maxim, Andrei | Benea, Horea. Systemic Drugs with Impact on osteoarthritis. Drug Metabolism Reviews, 51 (4), 498-523, 2019.

Bitay, Enikő | Kiss-Pataki, Bernadeth | Indrea, Emil | Kacsó, Irén | Tolvay-Roșca, Ferenc | Bratu, Ioan | Veress, Erzsébet. Provenance study on a small selection of roman potshards (Tăşnad-sere site, Satu Mare county, Romania). STUDIA UBB CHEMIA, LXIV, 2, 2019, 483-497.

Bitay, Enikő | Pilbat, Ana-Maria | Indrea, Emil | Kacsó, Irén | Máté, Márton | Gergely, Attila Levente | Veress, Erzsébet. Influence of the ball milling process and air sintering conditions on the synthesis of La0.7Sr0.3MnO3 ceramics. STUDIA UBB CHEMIA, LXIV, 2, Tom II, 2019, 447-456.

Borcea, Anca-Maria | Marc, Gabriel | Ionuț, Ioana | Vodnar, Dan C. | Vlase, Laurian|Gligor, Felicia | Pricopie, Andreea | Pîrnău, Adrian | Tiperciuc, Brîndușa | Oniga, Ovidiu. A Novel Series of Acylhydrazones as Potential Anti-Candida Agents: Design, Synthesis, Biological Evaluation and In Silico Studies. Molecules, 24, 184, 1-15 (2019).

Bratu, I. | Nemeș, O. F. | Măruțoiu, V. C. | Kacsó, I. | Vlasin, D. Gh. Characterization of a Jesus Pantocrator Wooden Icon from Eighteen Century by Differential Scanning Calorimetry and Infrared and X-ray Fluorescence Spectroscopies. Analytical Letters 52:1, 45-53 (2019).

Buimaga-Iarinca, Luiza | Morari, Cristian. The effect of translation on the binding energy for transition-metal porphyrines adsorbed on Ag(111) surface. Beilstein J. Nanotechnol. 10 (2019) 706–717.

Bunge, Alexander | Porav, Alin Sebastian | Borodi, Gheorghe | Radu, Teodora | Pîrnău, Adrian | Berghian-Groșan, Camelia | Turcu, Rodica. Correlation between synthesis parameters and properties of magnetite clusters prepared by solvothermal polyol method. Journal of Materials Science 2019, 54(6), 2853-2875.

Cotolan, N. | Cotet, L. C. | Marconi, D. | Mureșan, L. M. Influence of graphene oxides produced by different processing techniques on the corrosion resistance of electrodeposited Zn-graphene composite coatings. Revue Roumaine de Chimie, 2019, 64(1), 55-63.

Cozar, I. B. | Colniță, A. | Szöke-Nagy, T. | Gherman, A.M.R. | Dina, N. E. Label-Free Detection of Bacteria Using Surface-Enhanced Raman Scattering and Principal Component Analysis. Analytical Letters 52, 177-189, 2019.

Dădârlat, Dorin | Tripon, Carmen. The photothermoelectric effect of liquid thermoelectrics as a tool for the detection of ferro-paraelectric phase transitions in solids. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, 136, 2165-2170.

Dippong, T. | Levei, E.A. | Cadar, O. | Goga, F. | Toloman, D. | Borodi, G. Thermal behavior of Ni, Co and Fe succinates embedded in silica matrix. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2019) 136:1587–1596.

Dippong, Thomas | Cadar, Oana | Levei,·Erika‑Andrea | Borodi,·Gheorghe | Barbu‑Tudoran, Lucian. Thermal behavior and effect of SiO2 and PVA‑SiO2 matrix on formation of Ni–Zn ferrite nanoparticles. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138, 3845-3855, 2019.

Dippong, Thomas | Deac, Iosif Grigore | Cadar, Oana | Levei, Erika Andrea | Diamandescu, Lucian | Borodi, Gheorghe. Effect of Zn content on structural, morphological and magnetic behavior of ZnxCo1-xFe2O4/SiO2 nanocomposites. Journal of Alloys and Compounds 792 (2019), 432-443.

Dragoș, Nicolae | Chiriac, Cecilia | Porav, Sebastian | Szőke-Nagy, Tiberiu | Coman, Cristian | Tӧrӧk, Liliana | Hegedűs, Adriana. Desmodesmus tropicus (Chlorophyta) in the Danube Delta–reassessing the phylogeny of the series Maximi. European Journal of Phycology/ 54 (2019), 1-15.

Fălămaș, Alexandra | Toșa, Valer | Farcău, Cosmin. Hybrid architectures made of nonlinear-active and metal nanostructures for plasmon-enhanced harmonic generation. Optical Materials, 2019, 88, 653-666.

Farcaș, A.D. | Moț, A.C. | Zăgrean-Tuza, C. | Țicolea, M. | Sevastre, B. | Kulak, M. | Silaghi-Dumitrescu, R. | Parvu, A. Remarkable rutin-rich Hypericum capitatum extract exhibits anti-inflammatory effects on turpentine oil-induced inflammation in rats. BMC Complementary and alternative medicine, 19, 289(2019), 1–13.

Farcaș, Alex-Adrian | Titus, A. Beu | Bende, Attila. Light-induced spin transitions in Ni(II)-based macrocyclic-ligand complexes: A DFT study. Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry, 376 (2019) 316-323.

Farcaș, Alex-Adrian | Bende, Attila. Improving the Light-Induced Spin Transition Eciency in Ni(II)-Based Macrocyclic-Ligand Complexes. Molecules, 24(23) (2019) 4249.

Farcaș, Anca D. | Moț, Augustin C. | Pârvu, Alina E. | Toma, Vlad Al. | Popa, Mirel A. | Mihai, Maria C. | Sevastre, Bogdan | Roman, Ioana | Vlase, Laurian | Pârvu, Marcel. In vivo pharmacological and anti-inflammatory evaluation of xerofyte Plantago sempervirens Crantz. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019, 1–13.

Farcău, C. | Marconi, D. | Colniță, A. | Brezestean, I. | Barbu-Tudoran, L. Gold Nanopost-Shell Arrays Fabricated by Nanoimprint Lithography as a Flexible Plasmonic Sensing Platform. Nanomaterials 9 (2019) 1519.

Farcău, Cosmin. Metal-coated microsphere monolayers as surface plasmon resonance sensors operating in both transmission and reflection modes. Scientific Reports 9, 3683, 2019.

Gao, Yaohui | Hu, Ziwei | Wu, Jiamin | Ning, Zan | Jian, Jingyi | Zhao, Ting | Liang, Xiaochen | Yang, Xingjie | Yang, Zi | Zhao, Qinyu | Wang, Jianping | Wang, Zhigang | Dina, Nicoleta Elena | Gherman, Ana Maria Raluca | Jiang, Zhengjin | Zhou, Haibo. Size-tinable Au@Ag nanoparticles for colorimetric and SERS dual-mode sensing of palmatine in traditional Chinese medicine. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis/ J. Pharm. Biomed. Anal 174 (2019) 123-133.

Garabagiu, Sorina | Borodi, Gheorghe | Marconi, Daniel. Copper-based ternary chalcogenides thin films fabricated by PLD as potential thermoelectrics. Materials Letters 243 (2019) 125–127.

Gherman, Ana Maria Raluca | Dina, Nicoleta Elena | Chiș, Vasile | Wieser, Andreas | Haisch, Christoph. Yeast cell wall – silver nanoparticles interaction: A synergistic approach between surface-enhanced Raman scattering and computational spectroscopy tools. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy/ Spectrochim. Acta, Part A 222 (2019) 117223.

Iarinca, Luiza | Morari, Cristian. Charge transport pathways in metal porphyrin as interplay between long and short range scattering processes. Nanotechnology, 2019, 30, 4, 045204.

Kovács, K. | Major, B. | Balogh, E. | Kőrös, Cs. P. | Rudawski, P. | Heyl, C. M. | Johnsson, P. | Arnold, C. L. | L’Huillier, A. |Toșa, V. | Varjú, K. Multi-parameter optimization of a loose focusing high flux high-harmonic beamline. J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 52, 055402 (2019).

Kovács, Katalin | Toșa, Valer. Macroscopic attosecond chirp compensation. Optics Express, 27, 15, 21873-21880 (2019).

Lar, Claudia | Moisa, Mădălina Elena | Bogdan, Elena | Terec, Anamaria | Hadade, Niculina Daniela | Grosu, Ion | David, Luminița | Paizs, Csaba | Grosu, Ioana Georgeta. "Gelander" macrocycles: Synthesis, chirality and racemisation barriers. Tetrahedron Letters, 2019, (60) 335-340.

Lung, C. | Marconi, D. | Pop, A. Study of structural, morphological and electrical properties in the (Bi1.6Pb0.4)(Sr1.8Ba0.2)Ca2(Cu1‐xGdx)3Oy superconductors. Studia UBB Physica, 63 (LXIII), 1‐2, 2018, 133‐142.

Măgdaș, Dana Alina | Cozar, Bogdan Ionuț | Feher, Ioana | Guyon, Francois | Dehelean, Adriana | Pînzaru, Simona Cinta. Testing the limits of FT-Raman spectroscopy for wine authentication: Cultivar, geographical origin, vintage and terroir effect influence. Scientific Reports, 9 (2019), 19954.

Măgdaș, Dana Alina | Pîrnău, Adrian | Guyon, Francois | Feher, Ioana | Cozar, Bogdan Ionuț. Alternative approach of applying 1H-NMR in conjunction with chemometrics for wine classification. LWT - Food Science and Technology, 109 (2019) 422-428.

Major, Balázs | Kovács, Katalin | Toșa, Valer | Rudawski, Piotr | L’huillier, Anne | Varjú, Katalin. Effect of plasma-core-induced self-guiding on phase matching of high-order harmonic generation in gases. J. Opt. Soc. Am. B 36(6), 1594-1601 (2019).

Marc, Gabriel | Araniciu, Cătălin | Oniga, Smaranda | Vlase, Laurian | Pîrnău, Adrian | Nadăș, George C. | Novac, Cristiana Ș. | Matei, Ioana A. | Chifiriuc, Mariana C. | Măruțescu, Luminița | Oniga, Ovidiu. Design, Synthesis and Biological Evaluation of New Piperazin-4-yl-(acetyl-thiazolidine-2,4-dione) Norfloxacin Analogues as Antimicrobial Agents. Molecules, 24, 3959, 1-20 (2019).

Marc, Gabriel | Oniga, Smaranda | Pîrnău, Adrian | Duma, Mihaela | Vlase, Laurian | Oniga, Ovidiu. Rational Synthesis of Some New para-Aminobenzoic Acid Hybrids with Thiazolidin-2,4-diones with Antimicrobial Properties ADMET and molecular docking evaluation. Revista de Chimie (Bucuresti), 70, No. 3, (769 - 775) 2019.

Marc, Gabriel | Stana, Anca | Oniga, Smaranda Dafina | Pîrnău, Adrian | Vlase, Laurian | Oniga, Ovidiu. New Phenolic Derivatives of Thiazolidine-2,4-dione with Antioxidant and Antiradical Properties: Synthesis, Characterization, In Vitro Evaluation, and Quantum Studies. Molecules, 24, 2060, 1-19 (2019).

Mercea, P. | Zulch, A. | Tosa, V. | Svoboda, J. | Munzert, J. | Ruter, M. Composition and characteristics of olive oil frorn, table olive by-products. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 115, 21-27 (2019).

Mercea, P. | Zulch, A. | Tosa, V. | Svoboda, J. | Munzert, J. | Ruter, M. Consumer Exposure due to Migration from Packaging of Cheese- and Sausage Products. Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 115, 311.

Mercea, P.V. | Kalisch, A. | Ulrich, M. | Benz, H. | Piringer, O.G. | Toșa, V. | Schuster, R. | Sejersen, P. Modelling migration of substances from polymers into drinking water. Part 2 – Partition coefficient estimations. Polymer Testing, 76 (2019), 420–432.

Muntean, C. M. | Biter, T.-L. | Bratu, I. | Toșa, N. Metallic surface dynamics of genomic DNA and its nitrogenous bases: SERS assessment and theoretical considerations. Journal of Molecular Modeling/J. Mol. Mod. 25 (2019): 162 (1-8).

Muntean, Cristina M. | Dina, Nicoleta E. | Coroș, Maria | Toșa, Nicoleta | Turza, Alexandru I. | Dan, Monica. Graphene/silver nanoparticles‐based surface‐enhanced Raman spectroscopy detection platforms: Application in the study of DNA molecules at low pH. Journal of Raman Spectroscopy, 2019, 50, 12, 1849-1860.

Nan, Alexandrina | Filip, Xenia | Dan, Monica | Marincaș, Olivian. Clean production of new functional coatings of magnetic nanoparticles from sustainable resources. Journal of Cleaner Production, 210, 687-696, 2019.

Opris, R. | Toma, V. | Olteanu, D. | Baldea, I. | Baciu, A. M. | Lucaci, F. I. | David, L. Effects of silver nanoparticles functionalized with Cornus mas L. extract on architecture and apoptosis in rat testicle.. Nanomedicine, 14(3), 275-299, 2019.

Pașcalău, Violeta | Bogdan, Cătălina | Pall, Emoke | Matroș, Luminița | Pandrea, Stanca-Lucia | Suciu, Maria | Borodi, Gheorghe | Iuga, Cristina Adela | Știufiuc, Rareș | Topală, Tamara | Pavela, Codruţa | Popa, Cătălin | Moldovan, Mirela Liliana. Development of BSA gel/Pectin/Chitosan polyelectrolyte complex microcapsules for Berberine delivery and evaluation of their inhibitory effect on Cutibacterium acnes. Reactive and Functional Polymers 147 (2020) 104457.

Pascuta, Petru | Pop, Lidia | Ștefan, Răzvan | Olar, Loredana | Borodi, Gheorghe | Bolundut, Liviu Călin | Culea, Eugen. The impact of Ag and Cu nanoparticles on optical and magnetic properties of new Tb2O3-PbO-TeO2 glass ceramic system. Journal of Alloys and Compounds 799 (2019) 442-449.

Pricopie, Andreea I. | Ionuț, Ioana | Marc, Gabriel | Arseniu, Anca M. | Vlase, Laurian | Grozav, Adriana | Găină, Luiza I. | Vodnar, Dan C. | Pîrnău, Adrian | Tiperciuc, Brîndușa | Oniga, Ovidiu. Design and Synthesis of Novel 1,3-Thiazole and 2-Hydrazinyl-1,3-Thiazole Derivatives as Anti-Candida Agents: In Vitro Antifungal Screening, Molecular Docking Study, and Spectroscopic Investigation of their Binding Interaction with BSA. Molecules, 24, 3435, 1-21 (2019).

Pușcaș, Cristina | Mircea, Alina | Raiu, Mădălina | Mic, Mihaela | Attia Amr A. A. | Silaghi-Dumitrescu, Radu. Affinity and Effect of Anticancer Drugs on the Redox Reactivity of Hemoglobin. Chemical Research in Toxicology, 32, 7, 1402-1411 (2019).

Rus, Lucia Maria | Iurian, Sonia | Kacsó, Irina | Borodi, Gheorghe | Porav, Sebastian | Hegheș, Simona Codruţa | Iuga, Cristina Adela | Tomuță, Ioan. Development of meloxicam oral lyophilisates: Role of thermal analysis and complementary techniques. FARMACIA, 2019, Vol. 67, 1.

Sacalis, Carmen | Morar, Cristina | Lameiras, Pedro | Lupan, Alexandru | Silaghi-Dumitrescu, Radu | Bende, Attila | Katona, Gabriel | Porumb, Dan | Harakat, Dominique | Gál, Emese | Darabantu, Mircea. Design, synthesis and structure of novel dendritic G-2 melamines comprising piperidine motifs as key linkers and 4-(n-octyloxy)aniline as a peripheral unit. Tetrahedron, 75 (2019) 130468.

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean,_x000D_ Cristian| Popa, Adriana | Covaciu, Florina| Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina| Silipaș, Teofil-Danut| Porav, Alin Sebastian. Data on the removal of Optilan Blue dye from aqueous media using starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles. Data in brief 25 (2019) 104165.

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Covaciu, Florina | Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina | Silipaș, Teofil-Danut | Porav, Alin Sebastian. Starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles for removal of textile dye Optilan Blue from aqueous media. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 100 (2019) 65–73.

Stefan, Razvan | Bolundut, Liviu Calin | Pop, Lidia | Borodi, Gheorghe | Culea, Eugen | Pascuta, Petru. Copper nanoparticles enhanced luminescence of Eu3+ doped lead tellurite glass ceramics. Copper nanoparticles enhanced luminescence of Eu3+ doped lead tellurite glass ceramics.

Sticleț, Doru | Morari, Cristian. Topological superconductivity from magnetic impurities on NbSe2. Phys. Rev. B 100, 075420 (2019).

Streza, M. | Grad, O. | Lazar, D. | Depriester, M. | Longuemart, S. | Sahraoui, A.H. | Blanita, G. | Lupu, D. Hybrid MOFs-graphene composites: Correlation between thermal transport and kinetics of hydrogen adsorption. International Journal of Heat and Mass Transfer 143 (2019) 118539.

Strzalkowski, K. | Pawlak, M. | Kulesza, S. | Dădârlat, D. | Streza, M. Effect of the surface roughness on the measured thermal diffusivity of the ZnBeMnSe single crystalline solids. Applied Physics A / Appl. Phys. A 125:459 (2019) 1-9.

Suciu, R. C. | Zârbo, L. P. | Guyon, F. | Măgdaș, D. A. Application of three-dimensional fluorescence spectroscopy using the classical right angle technique in white wines classification. Scientific Report, (2019) 9:18250.

Tertis, Mihaela | Ionuț Leva, Petrica | Bogdan, Diana | Suciu, Maria | Graur, Florin | Cristea, Cecilia. Impedimetric aptasensor for the label-free and selective detection of Interleukin-6 for colorectal cancer screening. Biosensors and Bioelectronics 137 (2019) 123–132.

Toma, M. | Lung, C. | Marconi, D. | Pop, A. Structural and Optical Characterization of ZnO Films Doped with Ni. Studia UBB Physica, Vol. 63 (LXIII), 1‐2, 2018, pp. 89‐99.

Toma, M. | Marconi, D. | Pop, M. | Lung, C. | Pop, A. Influence of Substrate-Target Distance on Structural and Optical Properties of Ga and (Al + Ga)-doped ZnO Thin Films Deposited by Radio Frequency Sputtering. Analytical Letters (2019) 52, 14, 2227–2238.

Toma, Maria | Ursulean, N. | Marconi, Daniel | Pop, Aurel. Structural and optical characterization of Cu doped ZnO thin films deposited by RF magnetron sputtering. Journal of Electrical Engineering, 70 (2019), 1–5.

Toma, V. A. | Bucălie, E. | Farcaș, A. D. | Ciolpan, P. | Roman, I. | Mureșan, A. | Grosu, E. F. Dynamics of salivary cortisol and testosterone during competition stress in alpine skiing in adults and children. Cognition, Brain, Behavior, 23(1), 29-41.

Toma, Vlad | Tigu, Adrian | Farcas, Anca | Sevastre, Bogdan | Taulescu, Marian | Gherman, Ana Maria Raluca | Roman, Ioana | Fischer-Fodor, Eva | Pârvu, Marcel. New Aspects Towards a Molecular Understanding of the Allicin Immunostimulatory Mechanism via Colec12, MARCO, and SCARB1 Receptors.. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(15), 3627.

Tripon, C. | Depriester, M. | Crăciunescu, I. | Toșa, V. | Dădârlat, D. | Hadj Sahraoui, A. Photothermal investigations of phase transitions in liquid thermoelectrics. Application to dodecanol mixed with tetrabutylammonium nitrate. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry / JTAC 138 (2019) 713-720.

Turza, Alexandru | Miclăuș, Maria O. | Pop, Aurel | Borodi, Gheorghe. Crystal and molecular structures of boldenone and four boldenone steroid esters. Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials / Z. Kristallogr. 234(2019) 671–683.

Calborean, Adrian | Murariu, Teodora | Morari, Cristian. Determination of current homogeneity on the electrodes of lead-acid batteries through electrochemical impedance spectroscopy. Electrochimica Acta, 2019, 320, 134636.

Murariu, Teodora | Morari, Cristian. Time-dependent analysis of the state-of-health for lead-acid batteries: An EIS study. Journal of Energy Storage, 2019, 21, 87–93.

Pașcalău, Violeta | Pall, Emoke | Tertis, Mihaela | Suciu, Maria | Cristea, Cecilia | Borodi, Gheorghe | Bodoki, Andreea | Topală, Tamara | Stiufiuc, Rares | Moldovan, Alin | Pavel, Codruta | Marinca, Traian | Popa, Catalin. In vitro study of BSA gel/polyelectrolite complexes core shell microcapsules encapsulating doxorubicin for antitumoral targeted treatment. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials Volume 68, 2019, 1-3.

Dippong, Thomas | Cadar, Oana | Levei, Erika Andrea | Deac, Iosif Grigore | Goga, Firuța | Borodi, Gheorghe | Barbu-Tudoran, Lucian. Influence of polyol structure and molecular weight on the shape and properties of Ni0.5Co0.5Fe2O4 nanoparticles obtained by sol-gel synthesis. Ceramics International 45, 2019, 7458–7467.

Aalseth, C.E. | Mihai, Gligan | Filip, Claudiu | et. al. DarkSide-20k: A 20 tonne two-phase LAr TPC for direct dark matter detection at LNGS. Eur. Phys. J. Plus (2018) 133:131.

Bende, Attila | Gaele, Maria F. | Di Palma, Tonia M. UV Photoionization of Sodium-Doped Formic Acid Clusters, ChemPhysChem 2018, Vol. 19, Pag. 2724– 2734.

Brătfălean, Radu | Marconi, Daniel. Influence of Ar+ jet treatment and low substrate temperature on the solid-state dewetting of gold films. Applied Surface Science 2018, 447, 78–86.

Bratu, I. | Nemes, O. F. | Marutoiu, V. C. | Kacso, I. | Vlasin, D. Gh. Characterization of a Jesus Pantocrator Wooden Icon from Eighteen Century by Differential Scanning Calorimetry and Infrared and X-ray Fluorescence Spectroscopies. Analytical Letters.

Buimaga-Iarinca, Luiza | Morari, Cristian. Translation of metal-phthalocyanines adsorbed on Au(111): from van der Waals interaction to strong electronic correlation. Scientific Reports (Nature) 2018, 8:12728.

Calborean, Adrian | Grosu, Ioana | Colnita, Alia | Marconi, Daniel. Design complexity of DPN patterning with Cr3+ and Co2+ metallic ions on Au (111) thin film. Journal of Alloys and Compounds 2018, 747, 149-155

Cardin, V. | Schimdt, B E | Thiré, N | Beaulieu, S | Wanie, V | Negro, M | Vozzi, C | Toșa, V | Légaré, F. Self-channelled high harmonic generation of water window soft x-rays. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 51 174004.

Cîrcu, Monica | Filip, Claudiu. Closer to Polydopamine structure: new insights from a combined 13C/1H/2H solid-state NMR study on deuterated samples. Polymer Chemistry 2018, 9, 3379.

Cobîrzan, Nicoleta | Thalmaier, Gyorgy | Balog, Anca | Constantinescu, Horia | Timis, Ionel | Streza, Mihaela. Thermophysical properties of fired clay bricks with waste ceramics and paper pulp as pore-forming agent. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.

Colnita, Alia | Marconi, Daniel | Brătfălean, Radu | Turcu, Ioan. Single-step fabrication of homoepitaxial silicon nanocones by molecular beam epitaxy. Applied Surface Science 2018, 436, 1163–1172

Cristea, Adorjan | Baricz, Andreea | Leopold, Nicolae | Floare, Călin Gabriel | Borodi, Gheorghe | Kacso, Irina | Tripon, Septimiu | Bulzu, Paul Adrian | Andrei, Adrian-Ștefan | Cadar, Oana | Levei, Erika Andrea | Banciu, Horia Leonard. Polyhydroxybutyrate production by an extremely halotolerant Halomonas elongata strain isolated from the hypersaline meromictic Fr Fund Lake (Transylvanian Basin, Romania). Journal of Applied Microbiology 2018, 125(5) 1343-1357.

Dădârlat, Dorin | Tripon, Carmen. A new application of the liquid thermoelectrics: The detection of magnetic phase transitions. Thermochimica 2018, Acta 667, 160-164.

Das, Partha | Mugnaioli, Enrico | Nicolopoulos, Stavros | Tossi, Camilla | Gemmi, Mauro | Galanis, Athanasios | Borodi, Gheorghe | Pop, Mihaela. Crystal structures of two important pharmaceuticals solved by 3D precession electron diffraction tomography. Organic Proces Research & Development 2018, 22 (10), 1365–1372.

Dina, N. E. | Gherman, A. M. R. | Chiș, V. | Sarbu, C. | Wieser, A. | Bauer, D. | Haisch, C. Characterization of Clinically Relevant Fungi via SERS Fingerprinting Assisted by Novel Chemometric Models. Analytical Chemistry 2018, 90, 4, 2484-2492.

Dippong, Thomas | Cadar, Oana | Levei, Erika Andrea | Deac, Iosif-Grigore | Borodi, Gheorghe. Formation of CoFe2O4/PVA-SiO2 nanocomposites: Effect of diol chain length on the structure and magnetic properties. Ceramics International 2018, 667, 160-164.

Fălămaș, Alexandra | Dehelean, Cristina A. | Pînzaru, Simona Cinta. Monitoring of betulin nanoemulsion treatment and molecular changes in mouse skin cancer using surface enhanced Raman spectroscopy. Vibrational Spectroscopy 2018, 95, 44-50.

Fălămaș, Alexandra | Toșa, Valer | Farcău, Cosmin. Hybrid architectures made of nonlinear-active and metal nanostructures for plasmon-enhanced harmonic generation. Optical Materials, 88, 653-666.

Farcaș, A.D. | Moț, A.C. | Zagrean-Tuza, C. | Toma, V. | Cimpoiu, C. | Hosu, A. | Parvu, M. | Roman, I. | Silaghi-Dumitrescu, R. Chemo-mapping and biochemical-modulatory and antioxidant/prooxidant effect of Galium verum extract during acute restraint and dark stress in female rats. PLoS One 13, 1–18.

Farcaș, Alexandra | Beu, Titus. Complexation of DNA with cationic polymers. Studia UBB Chemia 2018, LXIII, 2, 165-172.

Gherman, Ana Maria Mihaela | Kovács, Katalin | Cristea, Mircea Vasile | Toșa, Valer. Artificial Neural Network Trained to Predict High-Harmonic Flux. Applied Sciences 2018, 8, 2106.

Gherman, Ana Maria Mihaela | Toșa, Nicoleta | Cristea, Mircea Vasile | Toșa, Valer | Porav, Sebastian | Agachi, Paul Serban. Artificial neural networks modeling of the parameterized gold nanoparticles generation through photo-induced process. Materials Research Express 2018, 5 085011.

Hangan, Adriana Corina | Borodi, Gheorghe | Stan, Roxana Liana | Páll, Emőke | Cenariu, Mihai | Oprean, Luminița Simona | Sevastre, Bogdan. Synthesis, crystal structure, DNA cleavage and antitumor activity of two copper(II) complexes with N-sulfonamide ligand. Inorganica Chimica Acta 2018, 667, 160-164.

Lar, Claudia | Woiczechowski-Pop, Adrian | Bende, Attila | Grosu, Ioana Georgeta | Miklášová, Natalia | Bogdan, Elena| Hădade, Niculina Daniela | Terec, Anamaria | Grosu, Ion. A three-armed cryptand with triazine and pyridine units:synthesis, structure and complexation with polycyclic aromatic compounds. Beilstein Journal of Organic Chemistry 2018, 14, 1370–1377.

Măgdaș, Dana Alina | Pînzaru, Simona Cinta | Guyon, François | Feher, Ioana | Cozar, Bogdan Ionuț. Application of SERS technique in white wines discrimination. Food Control 2018, 92, 30-36

Major, Balázs | Balogh, Emeric | Kovács, Katalin | Han, Songhee | Schütte, Bernd | Weber, Paul | Vrakking, Marc J. J. | Toșa, Valer | Rouzée, Arnaud | Varjú, Katalin. Spectral shifts and asymmetries in mid-infrared assisted high-order harmonic generation. Journal of the Optical Society of America B 2018 Vol. 35, Issue 4, pp. A32-A38

Marc, Gabriel | Araniciu, Cătălin | Oniga, Smaranda Dafina | Vlase, Laurian | Pîrnău, Adrian | Duma, Mihaela | Marutescu, Luminița | Chifiriuc, Mariana Carmen | Oniga, Ovidiu. New N-(oxazolylmethyl)-thiazolidinedione Active against Candida albicans Biofilm: Potential Als Proteins Inhibitors, Molecules 2018, 23, 2522, 1-23.

Marc, Gabriel | Stana, Anca | Pîrnau, Adrian | Vlase, Laurian | Vodnar, Dan C. | Duma, Mihaela | Tiperciuc, Brîndusa | Oniga, Ovidiu. 3,5-Disubstituted Thiazolidine-2,4-Diones: Design, Microwave-Assisted Synthesis, Antifungal Activity, and ADMET Screening. SLAS Discovery 2018, 1-8

Mic, Mihaela | Pîrnău, Adrian | Floare, Călin G. | Miclăuș, Maria | Kacso, Irina | Palage, Mariana | Bogdan, Mircea. Interaction of 1-methyl-1-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3- thiazol-4-yl}methyl) piperidinium chloride with β-CD: spectroscopic, calorimetric and molecular modeling approaches. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 2018, 92,195–204.

Morar, Cristina | Lameiras, Pedro | Bende, Attila | Katona, Gabriel | Gál, Emese| Darabantu, Mircea. Design, synthesis and structure of novel G-2 melamine-based dendrimers incorporating 4-(n-octyloxy)aniline as a peripheral unit. Beilstein Journal of Organic Chemistry 2018, 14, 1704–1722.

Mureșan, L.E. | Perhaita, I. | Prodan, D. | Borodi, G. Studies on terbium doped apatite phosphors prepared by precipitation under microwave conditions. Journal of Alloys and Compounds 2018, 755, 135-146.

Nemes, Olivia Florena | Bratu, Ioan | Marutoiu, Constantin | Kacsó, Irina | Miclăuș, Maria | Mihali, Dimitrie | Badea, Delia Nica. Spectroscopy Investigation of Triptych Icon from the Borsa Church, Maramures County. Revista de Chimie 2018, 69(1), 76-79

Nemes, Olivia Florena | Bratu, Ioan | Marutoiu, Constantin | Kacsó, Irina | Miclăuș, Maria | Mihali, Dimitrie | Badea, Delia Nica. Spectroscopy Investigation of Triptych Icon from the Borsa Church, Maramures County. Revista de chimie 2018, 69(1), 76-79

Paşcalău, Violeta | Dindelegan, George | Dirzu, Noemi | Salantiu, Ana-Maria | Pavel, Codruta | Dudescu, Mircea Cristian | Popa, Florin | Borodi, Gheorghe | Tabaran, Flaviu | Iuga, Cristina Adela | Popa, Catalin. Bioactive Ti-base biomaterial with sustained anti-bacterial response for endosseous applications. Reactive and Functional Polymers 2018, 125, 37-46.

Pawlak, M. | Ramza, K. | Streza, M. Simultaneously Mapping of In-Depth Thermal Diffusivity and Effective Infrared Absorption Coefficient of Silicon-Doped Gallium Arsenide Wafer Using Lock-in Thermography. Analytical Letter 2018, 51(13).

Petran, Anca | Hadade, Niculina D. | Filip, Claudiu | Filip, Xenia | Bende, Attila | Popa, Adriana | Liebscher, Jürgen. Poly[3,4-dihydroxybenzhydrazide]: A Polydopamine Analogue?. Macromolecular Chemistry and Physics 2018, 19; 10; 1700564.

Petran, Anca | Radu, Teodora | Borodi, Gheorghe | Nan, Alexandrina | Suciu, Maria | Turcu, Rodica. Effects of rare earth doping on multi-core iron oxide nanoparticles properties. Applied Surface Science 2018, 428, 492–499.

Pîrnău, Adrian | Mic, Mihaela | Neamţu, Silvia | Floare, Călin G. | Bogdan, Mircea. Calorimetric and spectroscopic studies of the interaction between zidovudine and human serum albumin. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2018, 191, 226–232

Pricopie, Andreea Iulia | Vlase, Laurian | Pîrnău, Adrian | Vodnar, Dan Cristian | Marc, Gabriela | Nastasa, Cristina | Borcea, Anca-Maria | Ionuț, Ioana | Tiberciuc, Brindusa | Oniga, Ovidiu. Design and synthesis of some novel 1,2,4-triazole-3-ylmercapto derivatives as potential anti-candida agents. Farmacia 2018, Vol. 66, 6, 948-958.

Pușcaș, Cristina | Radu, Luana | Carrascoza, Francisco | Moț, Augustin C. | Amariei, Diana | Lungu, Oana | Scurtu, Florina | Podea, Paula | Septelean, Raluca | Matei, Alina | Mic, Mihaela | Attia, Amr. A. | Silaghi-Dumitrescu, Radu. The high affinity of small-molecule antioxidants for hemoglobin. Free Radical Biology and Medicine 2018, 124, 260–274.

Rivas, D. E. | Major, B. | Weidman, M. | Helml, W. | Marcus, G. | Kienberger, R. | Charalambidis, D. | Tzallas, P. | Balogh, E. | Kovács, K. | Tosa, V. | Bergues, B. | Varjú, K. | Veisz, L. Propagation-enhanced generation of intense high-harmonic continua in the 100-eV spectral region. Optica 2018 Vol. 5, Issue 10, pp. 1283-1289.

Simon, Ioana | Hedesiu, Mihaela | Virag, Piroska | Salmon, Benjamin | Tarmure, Viorica | Baciut, Simion Bran, Mihaela | Jacobs, Reinhilde | Fălămaș, Alexandra. Raman Micro-Spectroscopy of Dental Pulp Stem Cells: An Approach to Monitor the Effects of Cone Beam Computed Tomography Low-Dose Ionizing Radiation. Analytical Letters, 2018.

Simu, Meda-Romana | Páll, Emőke | Radu, Teodora | Miclăuș, Maria | Culic, Bogdan | Mesaros, Anca-Ștefania | Muntean, Alexandrina | Filip, Gabriela Adriana. Development of a novel biomaterial with an important osteoinductive capacity for hard tissue engineering. Tissue and Cell, 52, 101-107.

Sticleț, Doru | Sau, Jay D. | Akhmerov, Anton. Dissipation-enabled fractional Josephson effect. Phys. Rev. 2018, B 98, 125124.

Szekeres, Edina | Chiriac, Cecilia Maria | Baricz, Andreea | Szőke-Nagy, Tiberiu | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Rudi, Knut | Dragoș, Nicolae | Coman, Cristian. Investigating antibiotics, antibiotic resistance genes, and microbial contaminants in groundwater in relation to the proximity of urban areas. Environmental Pollution 2018, 236, 734-744

Szekeres, Edina | Chiriac, Cecilia Maria | Baricz, Andreea | Szőke-Nagy, Tiberiu | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Rudi, Knut | Dragoș, Nicolae| Coman, Cristian. Investigating antibiotics, antibiotic resistance genes, and microbial contaminants in groundwater in relation to the proximity of urban areas. Environmental Pollution 2018, 236, 734-744.

Szőke-Nagy, Tiberiu | Porav, Alin Sebastian | Coman, Cristian | Cozar, Bogdan Ionuț | Dina, Nicoleta Elena | Tripon, Carmen. Characterization of the Action of Antibiotics and Essential Oils against Bacteria by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy. Analytical Letters 2018, Vol. 52, 1, 190-200.

Tertiş, Mihaela | Bucşa, Monica | Meseşan, Graţiela | Pîrnău, Adrian | Floare, Călin G. | Săndulescu, Robert | Cristea, Cecilia. DNA intercalating ability of four acridine-n-oxydes derivatives investigated by spectral and electrochemical techniques. Farmacia 2018, Vol. 66, 4, 688-696.

Toadere, Florin | Toșa, Nicoleta. Noise removal from raw OCT images achieved using an OCT system operating in the bandwidth 827 nm-873 nm, Proc. SPIE 10977. Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IX, 2018, 109770N, 1-4.

Toma, V.A. | Farcaș, A.D. | Roman, I. | Sevastre, B. | Hathazi, D. | Scurtu, F. | Damian, G. | Silaghi-Dumitrescu, R. In vivo evaluation of hemerythrin-based oxygen carriers: Similarities with hemoglobin-based counterparts. Int. J. Biol. Macromol., S0141-8130 (17), 31756-7.

Toșa, Nicoleta | Toadere, Florin. Investigation of optical properties of periodically arranged gold nanostructured patterns in transparent polymer films. Proc. SPIE 10977. Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies IX, 2018, 109770O, 1-4.

Tripon, C. | Dadârlat, D. | Bourges, C. | Lemoine, P. | Guilmeau, E. Photothermoelectric (PTE) characterization of CuCrO2 and Cu4Sn7S16 thermoelectric materials. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2018, 131, 3151–3156

Tripon, Carmen | Dădârlat, Dorin | Crăciunescu, Izabell. Photothermoelectric (PTE) detection of magnetic phase transitionsbased on liquid thermoelectric (LTE) materials as sensors, Advanced Topics in Optoelectronics. Microelectronics and Nanotechnologies IX, 10977, 2018.

Vlaicu, Ioana Dorina | Borodi, Gheorghe | Vasile Scaeteanu, Gina | Chifiriuc, Mariana Carmen | Marutescu, Luminita | Popa, Marcela | Stefan, Mariana | Mercioniu, Ionel Florinel | Maurer, Martin | Daniliuc, Constantin G. | Olar, Rodica | Badea, Mihaela. X-ray Crystal Structure, Geometric Isomerism, and Antimicrobial Activity of New Copper(II) Carboxylate Complexes with Imidazole Derivatives. Molecules 2018, 667, 160-164.

Vulcu, Adriana | Biriș, Alexandru Radu | Borodi, Gheorghe | Berghian-Groșan, Camelia. Interference of ascorbic and uric acids on dopamine behavior at graphene composite surface: An electrochemical, spectroscopic and theoretical approach. Electrochimica 2018. Acta 282, 822-834.

Yang, D. | Zhou, H. | Dina, N. E. | Haisch, C. Portable bacteria-capturing chip for direct surface-enhanced Raman scattering identification of urinary tract infection pathogens. Royal Society Open Science 2018, 5, 9, 180955.