INCDTIM Cluj-Napoca, lider în furnizarea de produse şi servicii de cea mai bună calitate în cercetare, dezvoltare, inovare şi producţie, în domeniul energiei şi aplicării izotopilor stabili, mediului, sănătăţii şi calităţii vieţii, materialelor şi proceselor inovative, biotehnologiilor şi tehnologiei informaţiei, care să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri.

INCDTIM Cluj-Napoca, prin promovarea consecventă a culturii calităţii, formează şi promovează o echipă de profesionişti care urmăreşte atingerea excelenţei în întreaga activitate, pentru crearea şi susţinerea avantajului competitiv pentru toate grupurile de interes: clienţi, salariaţi şi societate.

Plan de integritate al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare – ITIM

Strategia și planul privind Egalitatea de Gen a INCDTIM pentru perioada 2022-2025

Strategia de dezvoltare a INCDTIM pentru perioada 2023-2027

Plan strategic de dezvoltare al INCDTIM pentru perioada 2023-2027

Conceptele strategice majore

Strategia de dezvoltare a INCDTIM pentru perioada 2014-2020 este fundamentată pe o analiză obiectivă și riguroasă a contextului regional, național si european în domeniul CDI  şi este concepută cu scopul de a asigura:

 • Revigorarea activității de CDI într-unul dintre domeniile tradiționale ale institutului, tehnologiile izotopice, impulsionarea celor emergente din domeniul energiilor alternative și regenerabile și maximizarea potențialului de creștere în alte două domenii majore, fizica și tehnologia moleculară, respectiv nanosistemele compozite de interes în medicină, mediu, industria farmaceutică și electronică;
 • Identificarea și impulsionarea activităților de cercetare cu aplicabilitate directă în economie, a celor care prezintă potențial ridicat de inovare și asigurarea suportului CDI pentru cele mai reprezentative clustere inovative din regiune;
 • Creşterea şanselor de a participa cu succes la iniţiative europene recente precum Innovation Union, dar şi traditionale, European Research Area.

Direcțiile strategice de dezvoltare

Direcţiile strategice ale activităţii de cercetare, dezvoltare și inovare în INCDTIM definite pentru perioada 2014-2020 ţin seama de progresele obtinute în ciclul strategic anterior (2007-2013), dar şi de nerealizări, precum şi de tendinţele internaţionale care susţin o cercetare puternic orientată spre impactul practic al rezultatelor sale. În acest context, INCDTIM își va desfășura activitatea pe cinci direcții strategice majore, fiecare având o serie de obiective științifice și cuprinzând tematici CDI specifice:

 • D1. Tehnologia Izotopilor Stabili
 • D2. Energii Alternative și Regenerabile
 • D3. Fizică și Tehnologie Moleculară
 • D4. Nanosisteme cu Arhitectură, Organizare și Funcționalități Controlate
 • D5. Cercetări Multidisciplinare Aplicative / Dezvoltare / Inovare

Corelarea cu strategia CDI la nivel European și național

Strategia CDI a INCDTIM pentru perioada 2014-2020 răspunde nevoilor sale de dezvoltare, dar este în același timp ancorată în prioritățile și obiectivele stabilite la nivel european și național:

 • Contribuie la realizarea obiectivelor generale ale strategiei europene, în special în cazul obiectivelor (O1) Excelență în Știință și (O3) Dificultăți și Nevoi Societale, iar în măsura în care ponderea activităților de inovare din cadrul direcției de cercetare D5 va crește, se poate anticipa o racordare la obiectivul (O2), Leadership Industrial;
 • Majoritatea tematicilor de cercetare cuprinse în strategia INCDTIM sunt în acord cu câteva dintre așa numitele Key Enabling Technologies (KETs), definite în cadrul programului european Horizon 2020, respectiv nanotehnologia, materialele avansate, biotehnologia, prelucrarea și procesarea avansată;
 • Direcțiile de cercetare ale INCDTIM corespund la trei dintre domeniile de “specializare inteligentă” stabilite prin strategia naționala CDI 2014-2020: Bioeconomia, Energia și Mediul, Ecotehnologiile;
 • Contribuie la realizarea obiectivelor generale ale strategiei naționale CDI: (OG1) Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, (OG2) Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontiera și (OG3) Creşterea rolului ştiinţei în societate.