Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor:

Șef Departament Fizica Sistemelor Nanostructurate
Șef Departament Fizica și Tehnologia Izotopilor
Anunţ concurs

Metodologie de concurs privind ocuparea funcțiilor

Calendar concurs Șef Departament

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 13 iulie 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs:


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Ştiinţific
Anunţ concurs

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Tipul contractului: normă parțială (1 oră/zi), perioadă determinată (1 iulie 2022 – 31 decembrie 2023).

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.
Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 20 iunie 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs:


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare – specializarea Fizică
Anunţ concurs

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Tipul contractului: normă întreagă, perioadă determinată (1 an).

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.
Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 09 iunie 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Secretară
Anunţ concurs

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.
Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 20 mai 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs:

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Tehnician chimist
Anunţ concurs

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.
Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 6 mai 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs:


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Ofițer de serviciu
Anunţ concurs

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Selecţia va consta în: analiza dosarului (probă eliminatorie) şi interviu.
Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 2 mai 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Arhivă anunțuri

Rezultat concurs:

 


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Specialist IT

în cadrul compartimentului Data Center (Centru de Date IT), pentru desfășurarea activităților de instalare, configurare, mentenanță si reparație hardware și software a echipamentelor din cadrul Centrului de date (sisteme de calcul, de stocare și de rețea).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 25 martie 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.
Data și locul desfășurării concursului: 28 martie 2022, ora 11:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.

Rezultat concurs:

 


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Științific gradul I (4 ore/zi)

în cadrul Institutului (Centrul de Cercetare CETATEA) pentru desfășurarea unor activități de cercetare-dezvoltare în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale. Candidatul trebuie să fi obținut titlul de Doctor în domeniul Inginerie electronică și telecomunicații, să dețină Atestat de abilitare în domeniul Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (având o vechime minimă de 3 ani ca CS I sau echivalent) și să fie arondat unei Școli Doctorale.

Anunţ concurs

Tipul contractului: perioadă determinată, normă parțială (4 ore/zi), până la 31 decembrie 2022.

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 24 martie 2022. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.
Data și locul desfășurării concursului: 25 martie 2022, ora 11:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetător cu normă parțială (2 ore/zi)

 în cadrul proiectului de cercetare științifică cu titlul „Modulare activă a rezonanțelor plasmonice în rețele de nanoparticule pe substrate elastomerice pentru biosenzori duali MEF/SERS ultrasensibili „, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1607.

Anunţ concurs – Asistent cercetător

Tipul contractului: perioadă determinată: 1 martie 2022 – 31 decembrie 2022, cu posibilitate de prelungire până la 31 decembrie 2024, normă 2 ore/zi .

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 25 februarie 20221. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.
Data și locul desfășurării concursului: 28 februarie 2022, ora 10:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Șef compartiment Investiții, administrare și întreținere patrimoniu

Anunţ concurs

Tipul contractului: perioadă nedeterminată, normă întreagă.

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 27 decembrie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 28 decembrie 2021, ora 11:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Programator cu normă întreagă

în cadrul proiectului de cercetare cu titlul Dezvoltarea Centrului de Date din cadrul INCDTIM Cluj-Napoca, pentru realizarea unei platforme CLOUD, integrată în rețele europene de CDI”, cod apel: POC/398/1/1/Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date europene și internaţionale.

Anunţ concurs – Programator

Bibliografie interviu

Tema de interviu

Tipul contractului: perioadă determinată, 15 noiembrie 2021 – 30 august 2023, normă întreagă.

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 28 octombrie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 3 noiembrie 2021, ora 11:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.


Rezultat concurs:


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent cercetător cu normă parţială (4 ore/zi)

în cadrul proiectului de cercetare științifică cu titlul Abordarea metabolomică – provocări și un pas înainte în identificarea mierii”, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0644.

Anunţ concurs – Asistent cercetător

Tipul contractului: perioadă determinată, 1 octombrie 2021 – 31 decembrie 2023, normă parțială (4 ore/zi).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 26 august 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 27 august 2021, ora 10:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.

Rezultat concurs:


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent cercetător cu normă parţială (4 ore/zi)

în cadrul proiectului de cercetare științifică cu titlul Abordarea metabolomică – provocări și un pas înainte în identificarea mierii”, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0644.

Anunţ concurs – Asistent cercetător

Tipul contractului: perioadă determinată, 1 octombrie 2021 – 31 decembrie 2023, normă parțială (4 ore/zi).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 26 august 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 27 august 2021, ora 10:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.

Rezultat concurs:


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a doua posturi de:

Îngrijitor clădiri

Anunţ concurs – Îngrijitor clădiri

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 18 august 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs:


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Inginer dezvoltare tehnologică, specializarea inginerie chimică

în cadrul proiectului de cercetare științifică PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0606, Contract nr. 33 PTE/2020, cu titlul „Implementarea tehnologiei de recuperare a metalelor din grupa platinei conţinute ȋn convertori catalitici auto” – AutoCat.

Anunţ concurs – Inginer dezvoltare tehnologică

Tipul contractului: perioadă determinată, 1 septembrie 2021 – 31 mai 2022, 8 ore/zi.

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 2 august 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.
Data și locul desfășurării concursului: 3 august 2021, ora 10:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.

Rezultat concurs:


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent cercetător cu normă parţială

în cadrul proiectului de cercetare științifică cu titlul „Platforma plasmonică nanostructurată pentru detecţia duală electrochimica/SERS a unor poluanţi farmaceutici persistenţi în mediu”, cod proiect PN-III-P2-2.1-PED-2019-5473.

Anunţ concurs – Asistent cercetător

Tipul contractului: perioadă determinată, august 2021 –  octombrie 2022, normă parțială (2 ore/zi).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 2 august 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Data și locul desfășurării concursului: 3 august 2021, ora 11:00, sediul INCDTIM, clădirea A, sala A0.13.02.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de promovare pe următoarele grade profesionale:

Anunţ concurs promovare pe grade profesionale

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Îngrijitor clădiri

Anunţ concurs – Îngrijitor clădiri

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 iulie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Îngrijitor clădiri

Anunţ concurs – Îngrijitor clădiri

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 27 mai 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Științific gradul III, specializarea Fizică

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 28 mai 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.
Data și locul desfășurării concursului: 4 iunie 2021, sediul INCDTIM.

Rezultat concurs:

Cercetător Științific gradul III


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Cercetător Științific gradul III, specializarea Fizică

Anunţ concurs – Cercetător Științific

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 7 aprilie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs selecție:

Asistent Cercetare

Comisia de evaluare declară pe ambii candidați, István Ferenc Tóth și Narcisa Laura Nechita admiși.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează selecție pentru ocuparea unui post de:

Asistent Cercetare cu normă parțială

în cadrul Proiectului de cercetare științifică cu titlul „Caracterizarea și ajustarea pulsurilor laser prin experiment, software de reconstrucție și oglindă adaptivă / Pulse-MeReAd”, contract ELI_03/01.10.2020.

Anunţ concurs – Asistent Cercetător

Conținut dosar de concurs Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată, martie 2021 –  septembrie 2023, normă parțială (4 ore/zi).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 1 martie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultat concurs selecție:

Asistent Cercetare

Comisia de evaluare declară pe candidata Ioana Andreea Brezeștean admisă.


Cercetător științific

Comisia de evaluare declară pe candidata Carmen Tripon admisă.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi:

Asistent Cercetare (Membru-Doctorand) – 1 post
Cercetător Științific – 1 post

în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul “Platformă de nanoscreening bazată pe tehnica SERS pentru monitorizarea activității antibioticelor de ultimă generație asupra patogenilor cu rezistență la antibiotice la nivel unicelular”, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0910.

Anunţ concurs – Asistent Cercetător și Cercetător Științific

Conținut dosar de concurs Asistent Cercetare

Conținut dosar de concurs Cercetător Științific

Tipul contractului: normă parțială (2 ore/zi), perioadă determinată (1 aprilie 2021 – 14 septembrie 2022).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 22 martie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.