Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea a două posturi:

Asistent Cercetare (Membru-Doctorand) – 1 post
Cercetător Științific – 1 post

în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul “Platformă de nanoscreening bazată pe tehnica SERS pentru monitorizarea activității antibioticelor de ultimă generație asupra patogenilor cu rezistență la antibiotice la nivel unicelular”, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0910.

Anunţ concurs – Asistent Cercetător și Cercetător Științific

Conținut dosar de concurs Asistent Cercetare

Conținut dosar de concurs Cercetător Științific

Tipul contractului: normă parțială (2 ore/zi), perioadă determinată (1 aprilie 2021 – 14 septembrie 2022).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 22 martie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de promovare pe următoarele grade profesionale:

Anunţ concurs promovare pe grade profesionale

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează selecție pentru ocuparea unui post de:

Asistent Cercetare cu normă parțială

în cadrul Proiectului de cercetare științifică cu titlul „Caracterizarea și ajustarea pulsurilor laser prin experiment, software de reconstrucție și oglindă adaptivă / Pulse-MeReAd”, contract ELI_03/01.10.2020.

Anunţ concurs – Asistent Cercetător

Conținut dosar de concurs Asistent Cercetare

Tipul contractului: perioadă determinată, martie 2021 –  septembrie 2023, normă parțială (4 ore/zi).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 1 martie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultate concurs selecție:

Asistent Cercetare Masterand


Comisia de evaluare declară pe candidata Ioana Marica admisă.

Asistent Cercetare Doctorand


Comisia de evaluare declară pe candidatul Fran Nekvapil admis.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează selecție pentru ocuparea a două posturi de:

Asistent Cercetare (Membru-Masterand, respectiv Membru-Doctorand)

în cadrul Proiectului de cercetare științifică cu titlul „Dinamică ultra-rapidă fotoindusă în nanomateriale hibride pe bază de metal-ZnO proiectate pentru performanțe crescute de fluorescență și SERS”, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-1141.

Anunţ concurs – Asistent Cercetător

Conținut dosar de concurs Asistent Cercetare 1

Conținut dosar de concurs Asistent Cercetare 2

Tipul contractului: perioadă determinată, februarie 2021 – 14 septembrie 2022, normă parțială (4 ore/zi).

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 8 februarie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.

Rezultate concurs selecție:

Asistent Cercetare


Comisia de evaluare declară pe candidata Ioana Andreea Brezeștean admisă.


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetare

în cadrul Proiectului de cercetare “Nanostructured microfluidic analytical platform for dual SERS-electrochemical detection of emerging environmental pollutants“, Granturi Norvegiene 2019, cod proiect RO-NO-2019-0517.

Anunţ concurs – Asistent Cercetător

Tipul contractului: perioadă determinată 10 februarie 2021 – 31 decembrie 2021, cu posibilitate de prelungire până la 31 august 2023, cu normă parțială (4 ore/zi)

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 5 februarie 2021. Informaţii suplimentare 0264-584037 int. 191.