Dr. Dana Toloman

Cercetător ştiinţific II

 

Departament:Fizica sistemelor nanostructurate
Grupul de Cercetare: Materiale nanocompozite cu proprietăţi ajustabile

Telefon: (+40)264-584037, int. 210, 209
Locație: Clădirea C, Biroul C1.01a
E-mail: dana.toloman[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Rezonanță electronică de spin, Nanomateriale, Fotocataliză
  • Nanomateriale utilizate în depoluare de ape uzate prin efect fotocatalitic
  • Specii reactive de oxigen implicate în procese de fotocataliză și activitate antibacteriană
  • Activitate antioxidantă evaluată prin Rezonanță Electronică de Spin
  • Nanoparticule semiconductoare diluate magnetic
  • Filme subțiri depuse prin ablație laser

Educație

MSc în Știința Materialelor Oxidice, 2002 – Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
PhD în Fizică, 2010 – Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România