Nanostructured microfluidic analytical platform for dual SERS-electrochemical detection of emerging environmental polluants – POLSENS

Dr. Cosmin FARCĂU, departamentul Fizica moleculară și biomoleculară

22 octombrie 2020, ora 14:00 – online

Proiectul POLSENS își propune să dezvolte platforme senzoristice portabile capabile să detecteze poluanți de mediu, simultan prin spectroscopie optică și electrochimie. Un cip plasmonic nanostructurat va constitui baza senzorului spectro-electrochimic care combină avantaje ale spectroscopiei Raman amplificate de suprafață (SERS), extrem de specifice și sensibile, cu versatilitatea, portabilitatea și costurile reduse ale detecției electrochimice (EC). Platforma duală de detecție SERS-EC va fi integrată într-un sistem microfluidic, pentru a beneficia de măsurători reproductibile datorită mediului extrem de bine definit, manevrării ușoare a eșantioanelor cu volume mici, eficacității detecției în flux, dar și posibilității integrării unor funcționalități de preparare/mixare a eșantioanelor în flux continuu. În paralel, va fi dezvoltată și o celulă de detecție având volum la nivel de mililitru.

În acest seminar voi prezenta pe scurt câteva date despre proiect (tematică, parteneri, activități ITIM) dar și o ‘poveste’ a activităților și ideilor ce au generat acest proiect.

TiO2 nanotubes/graphene-based nanomaterials to address the emerging contaminants pollution –GRAFTID

Dr. Crina SOCACI, departamentul Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată

8 octombrie 2020, ora 14:00, online

Va fi prezentat proiectul din cadrul competiţiei: Proiecte Colaborative de Cercetare RO-NO, apelul 2019. Perioada de implementare a proiectului este 01/09/2020 – 31/08/2023, INCDTIM-ul fiind promotor de proiect. Ceilalţi doi parteneri sunt: University of South-Eastern Norway (Responsabil P1: Kaiying Wang) şi Institutul Naţional De Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” – IFIN-HH (Responsabil P2: Gheorghe Mateescu).

Scopul acestui proiect este dezvoltarea unui model experimental de laborator pentru decontaminarea fotocatalitică a unor poluanţi de natură emergentă, prin iradiere înspre domeniul luminii vizibile. Proiectul presupune o cercetare colaborativă de natură interdisciplinară, bazată pe cercetare fundamentală în domeniul chimiei şi chimiei-fizice a nanomaterialelor, precum şi cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul depunerii nanomaterialelor hibride pe diverse suprafeţe.

Activităţile INCDTIM includ: prepararea şi caracterizarea nanocompozitelor cu proprietăţi fotocatalitice; evaluarea completă a activităţii fotocatalitice; elucidarea mecanismelor de fotodegradare; selectarea nanocompozitelor cu proprietăţi optimizate; proiectarea și realizarea modelului experimental de laborator utilizat pentru fotodegradarea unor contaminanți emergenți din ape şi managementul și coordonarea activităților de cercetare, financiare și administrative.

Dr. Mihaela Diana Lazăr, departamentul Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată

Prezintă două proiecte care au intrat la finanţare în 2020
24 septembrie 2020, ora 14:00, online

1. Implementarea tehnologiei de recuperare a metalelor din grupa platinei conţinute în convertori catalitici auto – AutoCat

  • proiect din cadrul programului “Proiecte de transfer la operatorul economic”
  • durata 2 ani; perioada de implementare iunie 2020 – mai 2022
  • INCDTIM este partener în proiect

Activităţile INCDTIM în acest proiect vor avea ca rezultat dezvoltarea a două tehnologii de laborator. Prima va fi o tehnologie de laborator de dizolvare a platinei, paladiului şi rodiului conţinute în catalizatorii auto uzaţi. A doua este o tehnologie de recuperare a metalelor menţionate mai sus din soluţie prin precipitare selectivă, urmată de reducere.

2. Hybrid Solvent – Membrane for post-combustion CO2 capture and utilization – CO2HyBrid

  • proiect din cadrul programului de finanţare „Iceland, Liechtenstein, Norway Grants – Collaborative Research Projects”
  • durata 3 ani; perioada de implementare septembrie 2020 – august 2023
  • INCDTIM este partener în proiect

Activităţile INCDTIM în acest proiect vor consta în dezvoltarea unui set de catalizatori şi a unei tehnologii catalitice la nivel de laborator de valorificare a dioxidului de carbon prin reacţia cu hidrogenul şi transformarea în metan sintetic.

Brevetul de invenţie: identificare a rezultatelor brevetabile – exemple

Dr. ing. Emanoil SURDUCAN, departamentul Cetatea – Centru de Cercetare pentru Tehnologii Avansate și Energii Alternative

10 septembrie 2020, ora 14:00, Sala de conferințe INCDTIM

Tema discuţiei va cuprinde:

  • Principalele carcateristici ale unui brevet de invenție;
  • Locul Brevetului în Eficienţa Cercetării: drumul de la IDEE la PROTOTIP şi Produs pe PIAŢĂ;
  • Elemente de noutate = rezultate brevetabile; exemple.