Program NUCLEU perioada 2019-2022

Tehnologii Izotopice, Moleculare și Energii Alternative – IZO-MOL-EA PN19 35

Scopul programului: Consolidarea capacității INCDTIM de a furniza soluții inovative, cu potențial de transfer tehnologic, și stimularea / dezvoltarea tematicilor de cercetare fundamentală / aplicativă capabile să susțină acest efort.

Director program: Dr. Claudiu FILIP

Durata programului: 47 luni – 13.02.2019 – 31.12.2022

Contract nr. 36N/13.02.2019

Valoarea totală propusă pentru realizarea programului: 91.893.850 lei din care
în vederea alocării în anul 2019: 20.993.850 lei.
estimarea alocării pentru anul 2020: 22.400.000 lei.
estimarea alocării pentru anul 2021: 24.000.000 lei.
estimarea alocării pentru anul 2022: 24.500.000 lei.
Valoarea alocată pentru anul 2019: 14.248.381 lei.
Valoarea alocată pentru anul 2020: 10.998.995 lei.
Valoarea alocată pentru anul 2021: 12.681.039 lei.

Obiectivele programului, proiectele componente și rezultatele obținute:

Obiectivul 1: Creșterea continuă a numărului de rezultate CDI cu potențial de transfer tehnologic / dezvoltare tehnologică din domeniile energiilor alternative, tehnologiilor izotopice și al ingineriei Hi-Tech

P1. Cercetări avansate şi aplicaţii pentru energii alternative şi inginerie Hi-Tech PN19 35 01 01

P2. Implementarea de noi soluții în producerea și utilizarea practică a izotopilor stabili ușori PN19 35 01 02

Obiectivul 2: Consolidarea tematicilor de cercetare fundamentală și aplicativă din cadrul Planului de Dezvoltare Instituțională al INCDTIM care să ofere bază pentru îmbunătățirea performanțelor științifice ale INCDTIM și creșterea sustenabilă a activităților sale de transfer tehnologic

P3. MICRO/NANO-BIO sisteme pentru platforme inovative destinate tehnologiilor emergente PN19 35 02 01

P4. Implementarea de noi metode, modele şi tehnologii inovative în vederea promovării produselor alimentare româneşti şi a protecţiei mediului înconjurător PN19 35 02 02

P5. Materiale avansate multifuncţionale cu design și proprietăți ajustabile având potențial ridicat de inovare PN19 35 02 03