Dr. Crina Socaci

Cercetător ştiinţific I

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 127
Locație: Clădirea A, Biroul A1.09
E-mail: crina.socaci@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie organică, Chimie fizică, Știința materialelor
  • Sinteza de nanomateriale – graphene, nanoparticule magnetice
  • Analiza structurală pe nanomateriale – FT-IR, UV-Vis
  • Chimie organică de sinteză și analiza structurală specifică
  • Chimie supramoleculară, macrociclii
  • Distrugere oxidative a ADN
  • Competențe în RMN, IR, UV-Vis, HPLC-MS

MSc în Chimia heterociclurilor 2000 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie 2004 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România