Dr. Cristian Morari

Cercetător ştiinţific I

 

Departament: Cetatea – Centru de Cercetare pentru Tehnologii Avansate și Energii Alternative
Grupul de Cercetare: Inginerie cuantică

Telefon: (+40)264-584037, int. 195
Locație: Clădirea A, Biroul A3.06
E-mail: cristian.morari@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie computațională și Nanotehnologie, Fizica corpului solid, Stocare de energie, Programare și  modelare numerică
  • Tehnologii Cuantice: Qubiți moleculari; design de material pentru fabricarea qubiților supraconductori
  • Chimie computațională și Nanotehnologie: Simulări numerice ale unor proprietăți moleculare utilizând coduri de chimie cuantică: spectre de vibrație, calcule de structura electronică și geometrie moleculară. Simulări numerice ale proprietăților structurale și electronice pentru stări de suprafață și de interfață.  Proprietăți de structură electronică și de transport în sisteme metal – moleculă – metal (TansSIESTA, Smeagol).
  • Fizica corpului solid: Aplicarea metodelor ab-initio la studiul structurii electronice și a proprietăților de transport în nanodispozitive, atât prin unde plane (ABINIT), cât și prin seturi de baze localizate (SIESTA).
  • Stocare de energie: Simulări numerice și design rațional pentru îmbunătățirea stocării de energie în bateriile plumb-acid. Optimizarea gridului metalic în bateriile plumb-acid pentru minimizarea consumului de material în procesul de producție. Analiza statistică a datelor experimentale: spectroscopie electrică de impedanta, analiza datelor IR. Analiză numerică de imagine.
  • Programare și  modelare numerică: Dezvoltarea de coduri (dinamica pachetelor de undă, coduri post-procesare pentru SIESTA). Participare la proiectul ABINIT. Simulări numerice de transport în nanostructuri.

Educație

BSc în Fizică 1994 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
MSc în Fizică 1998 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD  2001 Theoretical Chemistry Department, University of Siegen, Germania