Dr. Marcela-Corina Roșu

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 127
Locație: Clădirea A, Biroul A1.09
E-mail: marcela.rosu[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Nanocompozite, Procese fotocatalitice, Chimia mediului
  • Nanocompozite fotocatalitice pe bază de semiconductori oxidici / grafenă
  • Sinteză, caracterizare și aplicații ale nanomaterialelor

Educație

Doctor în Chimie – 2012 – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Cluj-Napoca, România
MSc Analiza calității și monitorizarea mediului – 2008 – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinta Mediului, Cluj-Napoca, România
Licențiat Chimie-Fizică – 2007 – Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Cluj-Napoca, România