În cadrul departamentului de “Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată”, cercetările desfăşurate au preponderent un caracter aplicativ, activiţătiile principale de cercetare încadrându-se în domeniile de specializare inteligentă “Bioeconomie”, “Energie, mediu şi schimbări climatice” şi “Econano-tehnologie şi materiale avansate”.
Tematicile de cercetare derulate în departament sunt efectuate în parteneriate, atât cu mediul academic, cât şi cu cel economic.  Cele două echipe care activează în departament:

Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară – Lider de echipă: Dr. Dana Alina MĂGDAȘ

Tematicile de cercetare principale abordate de către membrii echipei vizează: i) amprentarea alimentelor, băuturilor şi a altor produse naturale (ex. uleiuri esenţiale) în vederea atestării autenticităţii şi calităţii acestora; ii) identificarea şi cuantificarea poluanţilor clasici şi emergenti din matrici alimentare şi de mediu; iii) valorificarea resurselor naturale prin identificarea calităţii şi particularităţilor acestora şi iv)  testarea calităţii produselor cosmetice (de la materie primă la produs final).

Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon – Lider de echipă: Dr. Diana LAZĂR

Echipa Materiale Poroase şi Nanostructuri de Carbon abordează tematici de cercetare în domeniul obţinerii, caracterizării și dezvoltării de aplicaţii pentru materialele poroase, nanostructurate şi compozite ale acestora din clasele: oxizi cu porozitate controlată, structuri metal organice (MOF), grafene, grafene dopate cu heteroatomi, nanoparticule metalice depuse pe suport de oxizi, de MOF sau de grafene.

Amprentare izotopică

Spectrometrul de masă pentru rapoarte izotopice, Delta V Advantage (Thermo Scientific)

Analizor izotopic pentru probe lichide, DLT – 100 (Los Gatos Research)

Spectrometrul de masă pentru rapoarte izotopice, Atlas M-86 (Werke, Breman)

Amprentare elementală

Spectrometrul de masă cu plasmă cuplată inductive, ELAN DRC-e (Perkin Elmer)

Digestor Speedwave (ENTRY Microwave Digestion System, BERGHOF, Germania)

Sistem de purificare apă (Simplicity UV System, Millipore)

Amprentare moleculară

Spectrometrul de masă de înaltă rezoluţie (HRMS, MAT 311)

Cromatograf de gaze cuplat cu spectrometru de masă (GC/MS System, Polaris Q,Thermo Electron Corporation)

Cromatograf de lichide de înaltă performanţă (HPLC, ACCELA, Thermo Scientific)

Cromatograf de gaze echipat cu 2 detectori (detector cu captură de electroni (GC-ECD) şi detector cu ionizare în flacăra (GC-FID) (Trace GC Ultra Thermo Fisher Scientific Inc.)

Screening rapid

 Spectrometrul Raman (Jasco NRS 3300)

Spectrometrul FTIR (TENSOR II, Bruker)

Spectrofotometrul UV-VIS-NIR (Jasco V 570)

Caracterizarea materialelor poroase şi a nanostructurilor de carbon

Aparat pentru măsurarea ariei suprafeţei şi a porozitătii (Sorptomatic 1900, Thermo Scientific)

Aparat pentru determinări termogravimetrice (SDT Q 600, TA Instruments)

Aparat pentru studiul adsorbţiei/reacţiei la temperatură programată (TPDRO 1100, Thermo Scientific) cuplat cu spectrometru de masă quadrupolar (Prisma Plus, Pfeiffer Vacuum)

Aparat pentru studiul adsorbţiei/absorbţiei gazelor pe solide (Sievert PCTPro-E&E, Setaram Instrumentation KEP Technologies)

Testarea materialelor în procese de termocataliză, electrocataliză şi fotocataliză

Echipament pentru studiul reacţiilor catalitice (MICROACTIVITY-Reference, PID Eng&Tech) cuplat cu cromatograf de gaze (GC-2010 Plus, Shimadzu) şi/sau spectrometru de masă quadrupolar (Prisma Plus, Pfeiffer Vacuum)

Potenţiostat / galvanostat (PGSTAT302N, Metrohm Autolab)

Spectrofotometru UV-Vis (V-550/560/570, Jasco Incorporated)

Articole ISI publicate în 2018-2021

D. A. Măgdaș | F. Guyon | R. Pușcaș | A. Vigouroux | L. Gaillard | A. Dehelean | I. Feher | G.Cristea. Applications of emerging stable isotopes and elemental markers for geographical and varietal recognition of Romanian and French honeys. Food Chemistry 334, 2021, 127599.

D. A. Măgdaș | G.Cristea | A. Pîrnău | I. Feher | A.R. Hațegan | A. Dehelean. Authentication of Transylvanian Spirits Based on Isotope and Elemental Signatures in Conjunction with Statistical Methods. Foods 10, 3000, 2021.

Dana Alina Măgdaș | Francois Guyon | Camelia Berghian-Groșan | Csilla Müller Molnár. Challenges and a step forward in honey classification based on Raman spectroscopy. Food Control, 2021, 123, 107769.

Maria Miheț | Monica Dan | Lucian Barbu-Tudoran | Mihaela D. Lazăr. CO2 Methanation Using Multimodal Ni/SiO2 Catalysts: Effect of Support Modification by MgO, CeO2, and La2O3., Catalysts, 2021, 11, 443.

M. Dan | M. Miheț | G. Borodi | M.D. Lazăr. Combined steam and dry reforming of methane for syngas production from biogas using bimodal pore catalysts. Catalysis Today, 366, 2021, 87-96.

Z. Moldovan | F.D. Covaciu | I. Turcu | G. Ion. Determination of the Light Hydrocarbons in Sediment Porewater from the Black Sea by Gas Chromatography (GC). Analytical Letters, 2021, 54 (1-2), 265-279.

F.D. Covaciu | V. Floare-Avram | D.A. Măgdaș | A.P. David | O. Mărincaș. Distribution and Fate of Persistent Organochlorine Pesticides on the Soil-Forage-Milk Chain in Three Transylvanian Farms. Analytical Letters 2021, 54 (1-2), 265-279.

Monica Dan | Adriana Vulcu | Alin Sebastian Porav | Cristian Leoștean | Gheorghe Borodi | Oana Cadar | Camelia Berghian-Groșan. Eco-Friendly Nitrogen-Doped Graphene Preparation and Design for the Oxygen Reduction Reaction. Molecules 26 (2021) 3858.

Thomas Dippong | Iosif Grigore Deac | Mihaela Diana Lazăr | Ioan Petean | Erika Andrea Levei | Gheorghe Borodi | Oana Cadar. Effect of heat-treatment temperature and zinc addition on magnetostructural and surface properties of manganese nanoferrite prepared by an ecofriendly sol-gel synthesis. Journal of Materials Research and Technology, 15 (2021) 6528-6540.

Lung, Ildiko | Soran Maria-Loredana | Stegarescu, Adina | Opris, Ocsana | Gutoiu, Simona | Leostean, Cristian | Lazar, Mihaela Diana | Kacso, Irina | Silipas, Teofil-Danut | Porav, Alin Sebastian. Evaluation of CNT-COOH/MnO2/Fe3O4 nanocomposite for ibuprofen and paracetamol removal from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials 403 (2021) 123528.

Ioana Feher | Cornelia Veronica Floare-Avram | Florina-Dorina Covaciu | Olivian Marincas | Romulus Puscas | Dana Alina Magdas | Costel Sârbu. Evaluation of Mushrooms Based on FT-IR Fingerprint and Chemometrics. Applied Sciences-Basel, 2021, 11, 9577-9587.

S. Varvara | C. Berghian-Grosan | R. Bostan | R. Lucacel Ciceo | Z. Salarvand | M. Talebian | K. Raeissi | J. Izquierdo | R. M.Souto. Experimental characterization, machine learning analysis and computational modelling of the high effective inhibition of copper corrosion by 5-(4-pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol in saline environment. Electrochimica Acta, 2021, 398, 139282.

Ruxandra Ilie | Damaris Gheorghe | R.I van Staden | A. Moscalu | M. Coros | S. Pruneanu | J.F. van Staden. Fast Screening Method of Biological Samples Based on Needle Stochastic Sensors for Early Detection of Gastric Cancer. Revista de chimie 2021, 72 (4), 22-34.

Livia Alexandra Dinu Gugoasa | Florina Pogacean | Sevinc Kurbanoglu | Lucian-Barbu Tudoran | Andreea Bianca Serban | Irina Kacso | Stela Pruneanu. Graphene-Gold Nanoparticles Nanozyme-Based Electrochemical Sensor with Enhanced Laccase-Like Activity for Determination of Phenolic Substrates. Journal of The Electrochemical Society, 2021 168 067523.

Codruța Varodi | Florina Pogăcean | Maria Coros | Lidia Magerusan | Raluca‐Ioana Stefan‐van Staden | Stela Pruneanu. Hydrothermal Synthesis of Nitrogen, Boron Co‐Doped Graphene with Enhanced Electro‐Catalytic Activity for Cymoxanil Detection. Sensors, (2021), 21, 6630.

Cezara Voica | Constantin Nechita | Andreea Maria Iordache | Carmen Roba | Ramona Zgavarogea | Roxana Elena Ionete. ICP-MS Assessment of Essential and Toxic Trace Elements in Foodstuffs with Different Geographic Origins Available in Romanian Supermarkets. Molecules 2021, 26(23), 7081.

Florina Pogăcean | Codruța Varodi | Maria Coroș | Irina Kacso | Teodora Radu | Bogdan Ionuț Cozar | Valentin Mirel | Stela Pruneanu. Investigation of L-Tryptophan Electrochemical Oxidation with a Graphene-Modified Electrode. Biosensors, 2021, 11(36), 1-15,

G. Cristea | A. Dehelean | C. Voica | I. Feher | R. Puscas | D. A. Magdas. Isotopic and Elemental Analysis of Apple and Orange Juice by Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) and Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry (ICP-MS). Analytical Letters 54 (1-2) (2021): 212-226, G. Cristea, A. Dehelean, C. Voica, I Feher, R Puscas, D. A. Magdas

V. Nagavciuc | R. H. Puscas | G. I. Cristea | C. Voica | R. Stelian | D. A. Magdas | I. Turcu | T. Sava | M. Ilie | G. Ion. Isotopic and Elemental Content of Deep-Sea Sediments from the Black Sea. Preliminary Results. Analytical Letters 54 (1-2) (2021): 280 - 294.

Bucse, A. | Parvulescu, O.C. | Vasiliu, D. | Lupascu, N. | Voica, C. Levels of heavy metal concentration in M. Galloprovincialis Mollusc species from NW Black Sea (Romania). University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin Series B-Chemistry and Materials Science, 83, 3, 2021.

C. Voica | C. Roba | A. M. Iordache. Lithium Levels in Food from the Romanian Market by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS): A Pilot Study. Analytical Letters Volume 54, 2021, 1-2, 242-254.

Adriana Vulcu | Teodora Radu | Alin Sebastian Porav | Camelia Berghian-Grosan. Low-platinum catalyst based on sulfur doped graphene for methanol oxidation in alkaline media. Materials Today Energy 19 (2021) 100588.

Oana Grad | Gabriela Blanita | Mihaela D. Lazar | Maria Mihet. Methanation of CO2 Using MIL-53-Based Catalysts: Ni/MIL-53–Al2O3 versus Ni/MIL-53. Catalysts, 2021, 11(11), 1412.

O. Grad | M. Mihet | G. Blanita | M. Dan | L. Barbu-Tudoran | M.D. Lazar. MIL-101-Al2O3 as catalytic support in the methanation of CO2 – Comparative study between Ni/MIL-101 and Ni/MIL-101-Al2O3 catalysts. Catalysis Today, 366, 2021, 114-122.

Adina Stegarescu | Maria L. Soran | Ildiko Lung | Ocsana Opris | Simona Gutoiu | Cristian Leostean | Mihaela Diana Lazar | Irina Kacso | Teofil‑D. Silipas | Ovidiu Pana | Alin S. Porav. Nanocomposite based on Fe3O4/MnO2 for biodiesel production improving. Chemical Papers (2021) 75:3513–3520.

Melinda Gal | Castelia Cristea | Tamas Lovasz | Ana-Maria Craciun | Alexandru Turza | Dan Porumb | Emese Gal | Gabriel Katona | Luminita Silaghi-Dumitrescu | Luiza Gaina. New fluorescent phenothiazine carboxylates for fluorescent nanomaterials. Journal of Molecular Structure 1246 (2021).

Turza, Alexandru | Miclaus, Maria Olimpia | Zarbo, Liviu | David, Maria | Kacso, Irina | Borodi, Gheorghe. New solid forms of the diuretic compound 4-Chloro Salicylic Acid-5-Sulfonamide. Journal of Molecular Structure 1246 (2021)130682.

Muresan-Pop Marieta | Macavei Sergiu | Turza Alexandru | Borodi Gheorghe. New solvates and a salt of the anti-HIV compound etravirine. Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry, 77 2021, 698-706.

Varodi, C. | Pogacean, F. | Ciorita, A. | Pana, O. | Leostean, C. | Cozar, B. | Radu, T. | Coros, M. | Stefan-van Staden, R.I. | Pruneanu,S. Nitrogen and Sulfur Co-Doped Graphene as Efficient Electrode Material for L-Cysteine Detection. Chemosensors 2021, 9(6), 146.

Stoean, Bianca | Rugina, Dumitrita | Focsan, Monica | Craciun, Ana-Maria | Nistor, Madalina | Lovasz, Tamas | Turza, Alexandru | Porumb, Ioan-Dan | Gal, Emese | Cristea, Castelia | Silaghi-Dumitrescu, Luminita | Astilean, Simion | Gaina, Luiza. Novel (Phenothiazinyl)Vinyl-Pyridinium Dyes and Their Potential Applications as Cellular Staining Agents. International Journal of Molecular Sciences 26 (2021) 2985.

Camelia Berghian-Grosan | Dana Alina Magdas. Novel insights into the vegetable oils discrimination revealed by Raman spectroscopic studies. Journal of Molecular Structure, 2021, 1246, 131211.

A. R Hategan | R. Puscas | G. Cristea | A. Dehelean | F. Guyon | A. J. Molnar | V. Mirel | D. A. Magdas. Opportunities and Constraints in Applying Artificial Neural Networks (ANNs) in Food Authentication. Honey - A Case Study. Applied Sciences 11 (2021): 6723.

Maria Suciu | Sebastian Porav | Teodora Radu | Marcela C. Rosu | Mihaela D. Lazar | Sergiu Macavei | Crina Socaci. Photodynamic effect of light emitting diodes on E. coli and human skin cells induced by a graphene-based ternary composite. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 223 (2021) 112298.

Francois Guyon | Enora Logodin | Dana Alina Magdas | Laetitia Gaillard. Potential of FTIR-ATR diamond in discriminating geographical and botanical origins of honeys from France and Romania. Talanta Open, 2021, 3, 100022.

Oana Grad | Maria Mihet | Maria Coros | Monica Dan | Mihaela D. Lazar | Gabriela Blanita. Reduced graphene oxide modified with noble metal nanoparticles for formic acid dehydrogenation. Catalysis Today, 2021, 366, 114-122.

Andrii Butkovskyi | Yuying Jing | Hege Bergheim | Diana Lazar | Ksenia Gulyaeva | Sven Roar Odenmarck | Hans Ragnar Norli | Karolina M. Nowak | Anja Miltner | Matthias Kästner | Trine Eggen. Retention and distribution of pesticides in planted filter microcosms designed for treatment of agricultural surface runoff. Science of the Total Environment, 778 (2021) 146114.

Kacso Irina | Rus Lucia Maria | Martin Flavia | Miclaus Maria | Filip Xenia | Dan, Monica. Solid-state compatibility studies of Ketoconazole-Fumaric acid co-crystal with tablet excipients. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021, 143, 3499–3506.

Raluca-Ioana Stefan-van Staden | Damaris-Cristina Gheorghe | Ruxandra-Maria Ilie-Mihai | Lucian-Barbu Tudoran | Stela Maria Pruneanu. Stochastic biosensors based on N- and S-doped graphene for the enantioanalysis of aspartic acid in biological samples. RSC Advances 2021, 11, 23301.

Mioara Zagrai | Ramona-Crina Suciu | Simona Rada | M.E. Pică | Stela Pruneanu. Structural and optical properties of Eu3+ ions in lead glass for photonic applications. Journal of Non-Cryst. Solids, 2021, 569,1209881.

Ruxandra-Maria Ilie-Mihai | Raluca-Ioana Stefan-van Staden | Alexandrina Lungu-Moscalu | Florina Pogacean | Stela Maria Pruneanu. Sulphur Doped Graphenes Based 3D-Needle Stochastic Sensors as New Tools for Biomedical Analysis. Journal of The Electrochemical Society, 2021, 168, 037509.

N. Ilie | C. Sarosi | M.C. Rosu | M. Moldovan. Synthesis and characterization of graphene oxide-zirconia (GO-ZrO2) and hydroxyapatite-zirconia (HA-ZrO2) nano-fillers for resin-based composites for load-bearing applications. Journal of Dentistry 105 (2021) 103557.

Dana Toloman | Adriana Popa | Manuela Stan | Maria Stefan | Grigore Vlad | Sorin Ulinici | Gabriela Baisan | Teofil Danut Silipas | Sergiu Macavei | Cristian Leostean | Stela Pruneanu | Florina Pogacean | Ramona Crina Suciu | Lucian Barbu-Tudoran | Ovidiu Pana. Visible-light-driven photocatalytic degradation of different organic pollutants using Cu doped ZnO-MWCNT nanocomposites. Journal of Alloys and Compounds 866 (2021) 159010.

Coroș, Maria | Pogăcean, Florina | Măgerușan, Lidia | Socaci, Crina | Pruneanu, Stela. A brief overview on synthesis and applications of graphene and graphene-based nanomaterials. Front. Mater. Sci. 2019, 13(1): 23–32.

Cristea, G. | Voica, C. | Feher, I. | Radu, S. | Măgdaș, D.A. Isotopic and Elemental Characterization of Cider Commercialized on Romanian Market. Analytical Letters/ Anal. Lett 52(1) (2019) 139-149.

Dehelean, Adriana | Cristea, Gabriela | Balazs, Zoltan | Măgdaș, Dana A. | Feher, Ioana | Voica, Cezara | Pușcaș, Romulus H. Macro- and Microelemental Distribution in Phaseolus Vulgaris L. Tissue Irrigated with Water with Varying Isotopic Compositions. Analytical Letters 52 (1) (2019) 111-126.

A. Dehelean, A. | Kovacs, E. D. | Măgdaș, D. A. | Cristea, G. | Voica, C. | Feher, I. | Kovacs, M. H. | Marincaș, O. | Zhang, Z. | Li, P. | Zang, Q. Infant Supplement Quality Evaluation by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry, Gas Chromatography, and Isotope Ratio Mass Spectrometry. Analytical Letters 52 (1) (2019) 127-138.

Dehelean, A. | Popa, A. | Rada, S. | Suciu, R.C. | Stan, M. | Culea, E. Spectroscopic investigation of new manganese tellurite glasses synthesized by sol-gel method. Journal of Alloys and Compounds 801 (2019) 181-187.

Toloman, D. | Pană, O. | Ștefan, M. | Popa, A. | Leoștean, C. | Macavei, S. | Silipaș, D. | Perhaita, I. | Lazăr, M. D. | Barbu-Tudoran, L. Photocatalytic activity of SnO2-TiO2 composite nanoparticles modified with PVP. Journal of Colloid and Interface Science 542 (2019) 296–307.

Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Mirel, Valentin | Măgerușan, Lidia | Barbu-Tudoran, Lucian | Vulpoi, Adriana | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Pruneanu, Stela. Graphene-based materials produced by graphite electrochemical exfoliation in acidic solutions: Application to Sunset Yellow voltammetric detection. Microchemical Journal 2019, 147, 112-120.

Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Măgerușan, Lidia | Mirel, Valentin | Turza, Alexandru | Katona, Gabriel | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Pruneanu, Stela. Exfoliation of graphite rods via pulses of current for graphene synthesis: sensitive detection of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine. Talanta 2019, 196, 182-190.

Grad, Oana | Miheț, Maria | Dan, Monica | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Berghian-Groșan, Camelia | Lazăr, Mihaela D. Au/reduced graphene oxide composites: eco-friendly preparation method and catalytic applications for formic acid dehydrogenation. Journal of Materials Science 54 (2019) 6991 - 7004.

Măgdaș, Dana Alina | Pîrnău, Adrian | Guyon, Francois | Feher, Ioana | Cozar, Bogdan Ionuț. Alternative approach of applying 1H-NMR in conjunction with chemometrics for wine classification. LWT - Food Science and Technology, 109 (2019) 422-428.

Măgdaș, Dana Alina | Feher, Ioana | Voica, Cezara | Cristea, Gabriela | Taraban, Alexandra | Mihaiu, Marian | Cordea, Darius Victor | Bîlteanu, Valentin Adrian | Dan, Sorin Daniel. Geographical origin and species differentiation of Transylvanian cheese. Comparative study of isotopic and elemental profiling vs. DNA results. Food Chemistry, 277, 2019, 307-313.

Miheț, Maria | Grad, Oana | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Lazăr, Mihaela D. Effective Encapsulation of Ni nanoparticles in metal-organic frameworks and their application for CO2 methanation. International Journal of Hydrogen Energy 44 (2019) 13383 - 13396.

Grad, Oana | Miheț, Maria | Dan, Monica | Blăniță, Gabriela | Radu, Teodora | Berghian-Groșan, Camelia | Lazăr, Mihaela D. Pt/UiO-66 Nanocomposites as Catalysts for CO2 Methanation Process. Journal of Nanoscience Nanotechnology 19 (2019) 3187 - 3196.

Mirel, Simona | Voica, Cezara | Colobațiu, Liora | Mirel, Valentin | Matinca, Doina | Flonca, Mirela | Lupșe, Mihaela. In Vitro Comparison of the Antimicrobial Efficiency of Commercially Available Silver-Wound Dressings Correlated with the Evaluation of Silver Release by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry. Analytical Letters, 2019, 52, 1, 163-176.

Nagavciuc, Viorica | Roibu, Cătălin-Constantin | Ionița, Monica | Mursa, Andrei | Cotos, Mihai-Gabriel | Popa, Ionel. Different climate response of three tree ring proxies of Pinus sylvestris from the Eastern Carpathians, Romania. Dendrochronologia 54 (2019) 56–63.

Nan, Alexandrina | Filip, Xenia | Dan, Monica | Marincaș, Olivian. Clean production of new functional coatings of magnetic nanoparticles from sustainable resources. Journal of Cleaner Production, 210, 687-696, 2019.

Varodi, C. | Pogăcean, F. | Coroș, M. | Roșu, M-C | Stefan-van Staden, R-I | Gal, E. | Barbu-Tudoran, L. | Pruneanu, S. | Mirel, S. Detection of 8-Hydroxy-2’ -Deoxyguanosine Biomarker with a Screen-Printed Electrode Modified with Graphene. Sensors 2019, 19(19), 4297.

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Covaciu, Florina | Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina | Silipaș, Teofil-Danut | Porav, Alin Sebastian. Starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles for removal of textile dye Optilan Blue from aqueous media. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 100 (2019) 65–73.

Stan, Manuela | Lung, Ildiko | Soran, Maria-Loredana | Opriș, Ocsana | Leoștean,_x000D_ Cristian| Popa, Adriana | Covaciu, Florina| Lazăr, Mihaela Diana | Kacsó, Irina| Silipaș, Teofil-Danut| Porav, Alin Sebastian. Data on the removal of Optilan Blue dye from aqueous media using starch-coated green synthesized magnetite nanoparticles. Data in brief 25 (2019) 104165.

Nagavciuc, Viorica | Roibu, Cătălin-Constantin | Ionita, Monica | Mursa, Andrei | Cotos, Mihai-Gabriel | Popa, Ionel. Different climate response of three tree ring proxies of Pinus sylvestris from the Eastern Carpathians, Romania. Dendrochronologia 54 (2019) 56–63.

Feher, Ioana | Măgdaș, Dana Alina | Dehelean, Adriana | Sarbu, Costel. Characterization and classification of wines according to geographical origin, vintage and specific variety based on elemental content: a new chemometric approch. Journal of Food Science and Technolgy, 2019, 56 (12), 5225-5233.

Muntean, Cristina M. | Dina, Nicoleta E. | Coroș, Maria | Toșa, Nicoleta | Turza, Alexandru I. | Dan, Monica. Graphene/silver nanoparticles‐based surface‐enhanced Raman spectroscopy detection platforms: Application in the study of DNA molecules at low pH. Journal of Raman Spectroscopy, 2019, 50, 12, 1849-1860.

Ștefan, Maria | Pană, Ovidiu | Leoștean, Cristian | Popa, Adriana | Toloman, Dana | Macavei, Sergiu | Lazăr, Diana | Barbu-Tudoran, Lucian. Morpho-structural and photocatalytic properties of SnO2 nanoparticles. Studia UBB Chemia, LXIV, 3, 2019, 99-109.

Nekvapil, Fran | Brezestean, Ioana | Tomsic, Sanja | Müller, Csilla | Chis, Vasile | Pînzaru,Simona Cinta. Microsphere packages of carotenoids: intact sea urchin eggs tracked by Raman spectroscopy tools. Photochem. Photobiol. Sci.,2019, 18, 1933.

Suciu, R. C. | Zârbo, L. P. | Guyon, F. | Măgdaș, D. A. Application of three-dimensional fluorescence spectroscopy using the classical right angle technique in white wines classification. Scientific Report, (2019) 9:18250.

Ilie‐Mihai, Ruxandra‐Maria | Ștefan‐van Staden, Raluca‐Ioana | Măgerușan, Lidia | Coroș, Maria | Pruneanu, Stela. Enantioanalysis of tryptophan in whole blood samples using stochastic sensors—A screening test for gastric cancer. Chirality. 2019;1–8.

Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Ilie-Mihai, Ruxandra-Maria | Pogăcean, Florina | Pruneanu, Stela. Graphene-based stochastic sensors for pattern recognition of gastric cancer biomarkers in biological fluids. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2019, 23, 1-6.

Voica, Cezara | Măgdaș, Alina | Lazăr, Diana | Lung, Ildiko Removal of Metals from Water Using Platinum Nanostructured Carbon Composites. Analytical Letters 2019, 52, 1, 201–212.

Mirel, Simona | Voica, Cezara | Colobatiu, Lioara | Mirel, Valentin | Matinca, Doina | Flonta, Mirela | Lupșe, Mihaela In vitro Comparison of the Antimicrobial Efficiency of Commercially Available Silver-Wound Dressings Correlated with the Evaluation of Silver Release by Inductively Coupled Plasma–Mass Spectrometry. Analytical Letters 2019, 52,1, 163–176..

Iordache, A. | Iordache, M. | Sandru, C. | Stegaruș, D. | Voica, C. | Zgavarogea, R. | Cotorcea (Ticu), Simona | Miricioiu, M. | Ionete, R.E. A fugacity based model for the assessment of pollutant dynamic evolution of VOCs and BTEX in the Olt River basin (Romania). Revista de Chimie, 70, 10, 2019.

Măgdaș, Dana Alina | Cozar, Bogdan Ionuț | Feher, Ioana | Guyon, Francois | Dehelean, Adriana | Pînzaru, Simona Cinta. Testing the limits of FT-Raman spectroscopy for wine authentication: Cultivar, geographical origin, vintage and terroir effect influence. Scientific Reports, 9 (2019), 19954.

Turza, Alexandru | Miclăuș, Maria O. | Pop, Aurel | Borodi, Gheorghe. Crystal and molecular structures of boldenone and four boldenone steroid esters. Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials / Z. Kristallogr. 234(2019) 671–683.

Gugoasa, Livia Alexandra | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Frederick van Staden, Jacobus | Coroș, Maria | Pruneanu, Stela. Electrochemical Determination of Bisphenol A in Saliva by a Novel Three-Dimensional (3D) Printed Gold-Reduced Graphene Oxide (rGO) Composite Paste Electrode. Analytical Letters, 52, 16, 2019, 2583-2606.

Streza, M. | Grad, O. | Lazar, D. | Depriester, M. | Longuemart, S. | Sahraoui, A.H. | Blanita, G. | Lupu, D. Hybrid MOFs-graphene composites: Correlation between thermal transport and kinetics of hydrogen adsorption. International Journal of Heat and Mass Transfer 143 (2019) 118539.

Iordache, Mihaela | Iordache, Andreea Maria | Sandru, Claudia | Voica, Cezara | Zgavarogea, Ramona | Miricioiu, M. | Ionete, Roxana. Assessment of heavy metals pollution in sediments from reservoirs of the Olt River as tool for environmental risk management. Revista de Chimie, 70, 12/2019.

Damian, Laura | Simon, Siao-Pin | Felea, Ioana | Coman, Mihaela | Fodor, Daniela | Voica, Cezara. Posttraumatic hip bulging mimicking an abscess in a patient with hip prosthesis: the role of ultrasonography. Med Ultrason 2019, 21, 2, 191-193.

Karabulut, M. | Popa, A. | Berghian-Grosan, C. | Ertap, H. | Yüksek, M. | Tokdemir Öztürk, S. | Ștefan, R. On the structural features of iron-phosphate glasses by Raman and EPR: Observation of superparamagnetic behavior differences in HfO2 or CeO2 containing glasses. Journal of Molecular Structure 2019, 1191, 59-65.

Lupu, Dan | Coldea, Ioan | Mișan, Ioan | Lazăr, Diana | Blăniță, Gabriela. Hydrogen storage potential in MIL-101 at 200K. International Journal of Hydrogen Energy, 44(25), 2019, 12715-12723.

Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Balahura, Liliana-Roxana | Gugoasa, Livia Alexandra | van Staden, Jacobus F. | Aboul-Enein, Hassan Y. | Roșu, Marcela-Corina | Pruneanu, Stela Maria. Pattern recognition of 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine in biological fluids. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2018, 410:115–121.

Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Măgerușan, Lidia | Roșu, Marcela-Corina | Socaci, Crina | Gergely, Ștefan | Stefan van Staden, Raluca-Ioana | Moldovan, Mărioara | Saroși, Codruța | Pruneanu, Stela. Sensitive detection of hydroquinone using exfoliated graphene-Au/glassy carbon modified electrode. Nanotechnology 2018, 29, 095501.

Pînzaru, Simona Cinta | Măgdaș, Dana Alina. Ag Nanoparticles Meet Wines: SERS for Wine Analysis. Food Anal. Methods 2018, 11:892–900.

Pogăcean, Florina | Roșu, Marcela-Corina | Coroș, Maria | Măgerușan, Lidia | Moldovan, Mărioara | Saroși, Codruța | Porav, Alin-Sebastian | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Pruneanu, Stela. Graphene/TiO2-Ag based composites used as sensitive electrode materials for amaranth electrochemical detection and degradation. Journal of The Electrochemical Society 2018, 165(8), B3054-B3059.

Măgdaș, Dana Alina | Pînzaru, Simona Cinta | Guyon, François | Feher, Ioana | Cozar, Bogdan Ionuț. Application of SERS technique in white wines discrimination. Food Control 2018, 92, 30-36.

Vulcu, Adriana | Biriș, Alexandru Radu | Borodi, Gheorghe | Berghian-Groșan, Camelia. Interference of ascorbic and uric acids on dopamine behavior at graphene composite surface: An electrochemical. spectroscopic and theoretical approach. Electrochimica Acta 2018, 282, 822-834.

Măgdaș, Dana Alina | Feher, Ioana | Dehelean, Adriana | Cristea, Gabriela | Măgdas, Tudor Mihai | Pușcaș, Romulus | Marincaș, Olivian. Isotopic and elemental markers for geographical origin and organically grown carrots discrimination. Food Chemistry, 267, 2018, 231-239.

Marincaș, Olivian | Feher, Ioana | Măgdaș, Dana Alina | Pușcaș, Romulus. Optimized and validated method for simultaneous extraction, identification and quantification of flavonoids and capsaicin, along with isotopic composition, in hot peppers from different regions. Food Chemistry 2018, 267, 255–262.

Moldovan, Mărioara | Prodan, Doina | Saroși, Codruța | Carpa, Rahela | Socaci, Crina | Roșu, Marcela-Corina | Pruneanu, Stela. Synthesis, morpho-structural properties and antibacterial effect of silicate-based composites containing graphene oxide/hydroxyapatite. Materials Chemistry and Physics 2018, 217, 48–5.

Balázs, E. Helga | Schmid, Christoph A.O. | Feher, Ioana | Podar, Dorina, Szatmari, Paul-Marian | Marincaș, Olivian | Balázs, Zoltan R. | Schröder, Peter. HCH phytoremediation potential of native plant species from a contaminated urban site in Turda, Romania. Journal of Environmental Management 2018, 223, 286–296.

Măgerușan, Lidia | Pogăcean, Florina | Coroș, Maria | Socaci, Crina | Pruneanu, Stela | Leoștean, Cristian | Pană, Ioan Ovidiu. Green methodology for the preparation of chitosan/carbon based nanomaterial through electrochemical exfoliation and its applicability in Sunset Yellow detection. Electrochimica Acta 2018, 283, 578-589.

Guyona, Francois | Gaillard, Laetitia | Măgdaș, Dana Alina. Optimization of oxygen-18 ratio measurements by equilibration – Isotope ratio mass spectrometry using various water content matrices. Talanta 189 (2018) 653-656.

Măgdaș, Dana Alina | Guyon, François | Feher, Ioana | Pînzaru, Simona Cinta. Wine discrimination based on chemometric analysis of untargeted markers using FT-Raman spectroscopy. Food Control 2018, 85, 385-391.

Marincaș, Olivian | Feher, Ioana. A new cost-effective approach for lavender essential oils quality assessment. Industrial Crops & Products 2018, 125, 241–2473.

Al-Ogaidi, Ahmed Jassim Muklive | Stefan-van Staden, Raluca-Ioana | Gugoasa, Alexandra | Roșu, Marcela-Corina | Socaci, Crina. Electrochemical determination of the KRAS genetic marker for colon cancer with modified graphete and graphene paste electrodes. Analytical Letters 2018, 51(17), 2820-2832.

Moldovan, Zaharie | Marincaș, Olivian | Povar, Igor | Lupascu, Tudor | Longree, Philipp | Rota, Jelena Simovic | Singer, Heinz | Alder, Alfredo C. Environmental exposure of anthropogenic micropollutants in the Prut River at the Romanian-Moldavian border: a snapshot in the lower Danube river basin. Environmental Science and Pollution Research (2018) 25:31040–31050.

Lung, Ildikó | Soran, Maria-Loredana | Stan, Manuela | Opriș, Ocsana | Copaciu, Florina | Ștefan, Maria | Lazăr, Mihaela Diana | Leoștean, Cristian | Porav, Alin Sebastian. Green synthesized Fe3O4 nanoparticles for Lanasyn red azo dye removal from aqueous solutions. Revue Roumaine de Chimie 2018, 63(10), 965-970.

Ștefan, Maria | Popa, Adriana | Pană, Ovidiu | Leoștean, Cristian | Toloman, Dana | Lazăr, Diana | Pogăcean, Florina | Macavei, Sergiu | Guțoiu, Simona. Efficient photocatalytic removal of RhB using magnetic Fe3O4–SnO2 nanocomposites containing Sn2+ interstitial impurities. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2018, 29, 14132–14143.

Hangan, Adriana Corina | Turza, Alexandru | Stan, Roxana Liana | Oprean, Luminița Simona. Synthesis, Crystal Structures and Characterization of a New Antitumor Cu(II) Complex with N-sulfonamide Ligand, Revista de Chimie, 2018, 69, 6.

Rada, S. | Zagrai, M. | Rada, M. | Măgerușan, L. | Popa, A. | Suciu, R. | Macavei, S. | Suciu, M. Structure, electrochemical characterization and the role of copper oxide in lead-lead dioxide glasses and vitroceramics. Journal of Non-Crystalline Solids 2018, 491, 55–63.

Rada, Marius | Zhang, Jing | Zhongua, Wu | Zagrai, Mioara | Măgerușan, Lidia | Rada, Simona. Spectroscopic Characterization of Dental Ceramics Composed of Yttrium-Stabilized Zirconium. Analytical Letters, 51, 16, 2542-2548.

Popa, Adriana | Ștefan, Maria | Toloman, Dana | Pană, Ovidiu | Mesaroș, Amalia | Leoștean, Cristian | Macavei, Sergiu | Marincaș, Olivian | Suciu, Ramona | Barbu-Tudoran, Lucian. Fe3O4-TiO2: Gd nanoparticles with enhanced photocatalytic activity and magnetic recyclability. Powder Technology 2018, 325, 441–451.