Regulament de acces la Instalaţie-Pilot Experimentală pentru Separarea Izotopilor Stabili Uşori (D, 13C, 15N, 18O)

Accesul utilizatorilor externi, din afara INCDTIM, la serviciile IZOSTAB, care necesită utilizarea resurselor centrului se realizează astfel:

Accesul fizic al utilizatorilor externi se realizează conform Regulamentului de Ordine Interioara al INCDTIM.

Regulamentul de acces

Serviciile IZOSTAB sunt prezentate pentru potențiali utilizatori pe pagina Servicii.