I. Sinteza de compuși marcați

Marcare izotopică personalizată (la comandă) cu 2H 13C și 15N de compuși organici speciali, respectiv compuși care nu se află în ofertele producătorilor tradiționali
Consultanță de specialitate acordată utilizatorului cu privire la identificarea schemelor optime de marcare izotopică și la tehnicile analitice utilizate pentru analiza produsului final (Spectrometrie de Masă și/sau Spectroscopie RMN)
Portofoliu Compuși Marcați:

Nr.Compuşi marcaţi cu D, 13C și 15NFormulaAtom %
1Acid azotic-15N, soluţie199
2Azotat de sodiu-15N299
3Azotat de potasiu-15N
3
99
4Azotat de calciu -15N2
4
99
515N-Azotat de amoniu
5
99
6Amoniac-15N
6
99
7Clorură de amoniu-15N
7
99
8Azotat de 15N-amoniu
8
99
9Azotat de amoniu-15N2
9
99
10Sulfat de amoniu-15N2
10
99
11Hidrogenofosfat de diamoniu-15N2
11
99
12Azotit de sodiu-15N
12
99
13Azotit de potasiu-15N
13
99
14Azot-15N2
14
99
15Protoxid de azot-15N2
15
99
16Formamidă-15N
16
99
17Uree-15N2
17
99
18Sarea acidului 2-amino-2-metil-propanoic-15N
18
98
19Sarea acidului 2-amino-2-metil -butanoic-15N
19
98
20Sarea 2-amino-2-metil-propanoatului de metil-15N
20
98
21Sarea 2-amino-2-metil-butanoatului de metil-15N
21
98
22Monoxid de carbon-13C
22
80
23Dioxid de carbon-13C
23
80
24Bicarbonat de sodiu-13C
24
80
25Acidul 2-furoic (13C)
25
80
26Acidul 2-cianoacetic (1,2,3-13C3, 15N)
26
13C 98, 15N 98
27Cianoacetat de etil (1,2,3-13C3, 15N)
27
13C 98, 15N 98
282-Cianoacetamidă (1,2,3-13C3, 15N)
28
13C 98, 15N 98
294-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (1-13C)
29
98
304-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (2-13C)
30
98
314-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (15N)
31
98
324-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (1-13C, 15N)
32
13C 98, 15N 98
334-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol
Dopamină:HCl (2-13C, 15N)
33
13C 98, 15N 98
342-Aminometil-3-(3,4-dihidroxifenil)-propanamidă (13C3, 15N)
34
13C 98, 15N 98
35(Z)-3-(3,4-bis(benziloxi)fenil)-2-ciano-2-propenamidă (13C3, 15N)
35
13C 98, 15N 98
36Acid clorhidric deuterat, soluţie
36
98
37Benzen-1,2-diol (Catecol)-D6
37
98
384-(2-Aminoetil)benzen-1,2-diol (Dopamină)-D3
38
98
39Acidul 2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil) propanoic (L-Dopa)-D3
39
98
40Glicină-2,2-D2
40
98
41L-Alanină-2-D
41
98
42L-Lizină-2,2,6-D3
42
98
43L-Triptofan-2-D
43
98

II. Servicii analitice

1. Matrici alimentare

Autentificarea produselor alimentare și a băuturilor pe baza amprentelor izotopice (13C, 2H, 18O):

  • determinarea rapoartelor izotopice 18O/16O din: apă, vin, suc de fructe, cidru
  • determinarea rapoartelor izotopice 13C/12C din: etanolul din vin şi băuturi alcoolice; materia organică (substanţa uscată) din lapte, brânză, cazeina extrasă din brânză, miere, carne

 Determinarea concentraţiilor de elemente în produse alimentare de origine animală/vegetală:

  • elementele esenţiale: Ca, Mg, K, Fe, Cu
  • metalele toxice: Pd, Cd, As, Hg

Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate din matrici alimentare: fructe, legume, lapte și produse lactate
Evaluarea conținutului și distribuției acizilor grași în uleiuri vegetale și produse alimentare
Caracterizarea băuturilor alcoolice în ceea ce privește cantitatea de metanol și alcooli superiori
Determinarea rapoartelor izotopice (D/H)i din etanolul extras din vin și din băuturile spirtoase, prin măsurarea deuteriului la abundență naturală, utilizând spectroscopia RMN
 Amprentarea metabolică prin spectroscopie 1H-RMN a vinurilor și băuturilor spirtoase

2. Matrici de mediu

Analiza calitativă și cantitativă a unor compuși organici măsurând diferiți nuclei (1H, 2H, 13C, 15N, 19F, 31P) din probe lichide, prin spectroscopie RMN pe baza unor experimente 1D și 2D (COSY, ROESY, DOSY, HSQC, HMBC)
Determinarea amprentei izotopice a 2H și 18O din probe de apă (precipitații, ape minerale)
Determinarea amprentei izotopice a 13C și 14N din matrici de mediu (sol, sedimente, carbonați, loess)
Determinări de metale în matrici de mediu
Determinarea pesticidelor organoclorurate din matrici de mediu (sol, ape, furaje)
 Determinarea produselor petroliere din sol

3. Sănătate

Autentificarea medicamentelor pe baza amprentei izotopice a carbonului (13C/12C) și azotului (15N/14N)
Determinări privind concentrația metalelor în medicamente
Testarea ambalajelor şi materialelor ceramice destinate contactului cu alimentele
Determinări de macro/micro minerale și metale toxice în suplimente alimentare
Studiul interacțiunilor intermoleculare de tip bioligand – macromoleculă, investigate prin spectroscopie, relaxometrie și difuzometrie RMN pe probe lichide
Îmbunătățirea solubilității și biodisponibilității substanțelor bioactive de sinteză și naturale prin încapsulare moleculară
 Studii privind legarea medicamentelor de proteine plasmatice – utilizate ca transportor molecular

4. Produse cosmetice

Evaluarea calității produselor cosmetice din punct de vedere al conținutului de metale toxice
Determinarea compușilor organici volatili din uleiuri esențiale (lavandă, mentă și brad) și a produșilor secundari rezultați în urma distilării
 Determinarea substanțelor active din materii prime și dezinfectat

III. Transfer de know-how în scopul separării izotopilor stabili ușori

 Consultanță științifică și tehnologică în domeniul separărilor izotopice: proiectare teoretică de instalații de separare, testare de umpluturi, automatizarea proceselor