Dr. ec. Felicia Diana NICOARĂ

Director Economic

Dr. Alina MĂGDAŞ

Şef Departament Spectrometrie de Masă, Cromatografie şi Fizica Aplicată

Dr. Ovidiu PANĂ

Şef Departament Fizica Sistemelor Nanostructurate

Dr. Ioan TURCU

Şef Departament Fizica Moleculară şi Biomoleculară

Dr. József-Zsolt SZÜCS-BALÁZS

Şef Departament Fizica şi Tehnologia Izotopilor

Dr. ing. Emanoil SURDUCAN

Director Centru de Cercetări și Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative

Ing. Ioan MIŞAN

Şef Atelier Microproducţie