Faza 1: Fabricarea caracterizarea şi optimizarea unor unor substraturi SERS performante bazate pe nanostructuri de Au obținute prin epitaxie în jet molecular.

Valoare fază: 3.130.757 lei
Termen de predare: 15.06.2019

Rezultate:

Metode TRL3
1. Brătfălean Radu, Cozar Bogdan, Nuț Cristina, Metodă de fabricare de substraturi SERS prin nanostructurarea termică a filmelor de aur;
2. D. Dădârlat, C. Tripon, Metodă fototermoelectrică (PTE) de detecţie a tranzițiilor de fază de speța I în termoelectrici lichizi prin utilizarea efectului Seebeck a însuși termoelectricului investigat;
3. A. M. M. Gherman, Metoda de modelare a propagării câmpului electromagnetic în medii compuse metal/dielectric.

Studii
1. Brătfălean Radu, Cozar Bogdan, Nuț Cristina, Studiu experimental de identificare a unei metode de fabricare de substraturi SERS prin nanostructurarea termică a filmelor de aur;
2. D. Dădârlat, C. Tripon, Materiale termoelectrice lichide cu aplicații în senzoristică;
3. A. M. M Gherman, V. Toșa, Amplificarea câmpului electric în structuri de aur localizate pe medii dielectrice.

Articole ISI
1. C. Tripon, M. Depriester, I. Crăciunescu, V. Toșa, D. Dădârlat, A. Hadj Sahraoui, Phototermal investigations of phase transitions in liquid thermoelectrics Application to dodecanol mixed with tetrabutylammonium nitrate, Journal of Thermal Analysis and Chalorimetry DOI: 10.1007/s10973-019-08133-8 (2019);
2. L. Almásy, A. Bende, Intermolecular Interaction in Methylane Halide (CH2F2, CH2Cl2, CH2Br2 and CH2I2) Dimers, Molecules 24(9), 1810 (2019); DOI: 10.3390/molecules24091810;
3. Cosmin Farcău, Metal-coated microsphere monolayers as surface plasmon resonance sensors operating in both transmission and reflection modes, Scientific Reports 9, 3683 (2019) DOI: 10.1038/s41598-019-40261-x;
4. M Toma, D Marconi, M Pop, C Lung, A Pop, Influence of Substrate-Target Distance on Structural and Optical Properties of Ga and (Al+ Ga)-doped ZnO Thin Films Deposited by Radio Frequency Sputtering, Analytical Letters, 1-12 (2019); DOI: 10.1080/00032719.2019.1606819;
5. A.M.M. Gherman, S. Boca, A. Vulpoi, C. Farcau, V. Tosa, Plasmonic photothermal heating of colloidal gold nanoparticles within a real-scale container: multiscale modeling and experimental validation, trimis spre publicare la Nanotechnology.

Comunicări
1. Carmen Tripon, Dorin Dădârlat , Katalin Kovacs, Mladen Franko, Thermal Effusivity Investigations of Solid Thermoelectrics Using the Front Photopyroelectric Detection, 20-th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, July 7 – 12, Moscow, Russia – poster;
2. C Tripon and D Dădârlat, Photothermoelectric detection of phase transitions. Liquid versus solid thermoelectric sensors – Int. Conference Processes in Isotopes and Molecules 2019;
3. Brătfălean Radu, Cozar Bogdan, Nuț Cristina, SERS substrate fabricated by the thermal nanostructuring of a gold film on a glass support substrate – Int. Conference Processes in Isotopes and Molecules 2019;
4. K Kovács, A M M Gherman, M V Cristea, V Tosa, Optimizing High-Harmonic Flux Using Artificial Neural Networks – Int. Conference Processes in Isotopes and Molecules 2019;
5. A.M.M Gherman, V. Tosa Local electric field enhancement in gold nanoparticle for SERS applications Int. Conference Processes in Isotopes and Molecules 2019.

Cerere brevet
Metodă de fabricare de substraturi SERS prin nanostructurarea termică a filmelor de aur, în curs de redactare. Autor Brătfălean Radu

Faza 2a: Caracterizarea interactiunilor intermoleculare ale unor ioni metalici si bioliganzi in complexe proteice membranare respectiv proteine plasmatice, prin tehnici spectroscopice, calorimetrice si microscopie TEM/SEM.

Valoare fază: 1.690.171 lei
Termen de încheiere: 10.12.2019

Rezultate:

Față de rezultatele preconizate am depășit indicii de realizare ai obiectivului propus prin: s-au publicat 3 articole ISI față de unul preconizat, iar unul este trimis la publicare, s-a elaborat un studiu și au fost trimise și acceptate trei comunicări la conferințe internaționale.

Articole ISI:
1. Design and Synthesis of Novel 1,3-Thiazole and 2-Hydrazinyl-1,3-Thiazole Derivatives as Anti-Candida Agents: In Vitro Antifungal Screening, Molecular Docking Study and Spectroscopic Investigation of their Binding Interaction with Bovine Serum Albumin, Andreea-Iulia Pricopie, Ioana Ionut, Gabriel Marc, Anca-Maria Arseniu, Laurian Vlase, Adriana Grozav, Luiza Ioana Gaina, DanC. Vodnar, Adrian Pîrnau, Brîndusa Tiperciuc, Ovidiu Oniga, Molecules 24, 3435, 1-21 (2019)
2. Design, Synthesis and Biological Evaluation of New Piperazin-4-yl-(acetyl-thiazolidine-2,4-dione) Norfloxacin Analogues as Antimicrobial Agents, Marc G, Araniciu C, Oniga SD, Vlase L, Pîrnău A, Nadăș GC, Novac CȘ, Matei IA, Chifiriuc MC, Măruțescu L, Oniga O, Molecules 24, 3959, 1-20 (2019)
3. New Phenolic Derivatives of Thiazolidine-2,4-dione with Antioxidant and Antiradical Properties: Synthesis, Characterization, In Vitro Evaluation, and Quantum Studies, Gabriel Marc, Anca Stana, Smaranda Dafina Oniga, Adrian Pîrnau, Laurian Vlase, Ovidiu Oniga, Molecules, 24, 2060, 1-19 (2019)
4. Binding affinity of imatinib to α-1 glycoprotein revealed using nuclear spin relaxation measurements and isothermal titration calorimetry, Mihaela Mic, Adrian Pîrnău, Călin G. Floare, Mircea Bogdan, International Journal of Biological Macromolecules (submitted)

Studii:
Adrian Pîrnău, Mihaela Mic, Calin G. Floare, Studiul afinității de legare a interacţiunilor intermoleculare dintre imatinib şi α-1 glycoproteină

Comunicări:
1. M Mic, A Pîrnău, C G Floare and M Bogdan, Binding affinity of the intermolecular interaction between imatinib with α -1 glycoprotein, 12th Processes in Isotopes and Molecules International Conference, Cluj-Napoca, Romania, Poster
2. Alin Sebastian Porav, Maricel Bocaneala, Alexandra Falamas, Lucian Barbu, Nicolae Dragos, A simple method for obtaining high purity phycobiliproteins, 12th Processes in Isotopes and Molecules International Conference, Cluj-Napoca, Romania, Poster
3. C G Floare, A Pîrnău, C Filip, I Ardelean, M Bogdan, NMR investigation of an inverse freezing counterintuitive phenomenon, 12th Processes in Isotopes and Molecules International Conference, Cluj-Napoca, Romania, Poster

Stadiul realizării obiectivului fazei: finalizat.

Faza 2b: Caracterizarea interacțiunilor intermoleculare ale unor ioni metalici și bioliganzi în complexe proteice membranare respectiv proteine plasmatice, prin tehnici spectroscopice, calorimetrice și microscopie TEM/SEM.

Valoare fază: 1.391.388 lei
Termen de încheiere: 12.06.2020

Rezultate:

Figura: Validarea modelului 3D obținut prin fitarea structurii cristalografice. a) reprezentarea potrivirii structurii cristalografice, b) localizarea clusterilor FeS în interiorul densității modelului 3D experimantal; c) reprezentarea modelului 3D sub formă mesh pentru evidențierea potrivirii monomerilor în densitate; d) localizarea clusterlor FeS la limita de fitare a structurii cristalografice

Studii:
Alin Sebastian Porav, Maricel Bocăneală, Localizare intramoleculară a metalelor în complexele proteice prin HAADF-STEM (High Angle Annular Dark Field Scanning Transmission Electron Microscopy): Studiu de caz fotosistemul I (PSI).

Stadiul realizării obiectivului fazei: finalizat

Protocol experimental
Alin Sebastian Porav, Maricel Bocăneală, Protocol experimental de obținere a fotosistemului I cianobacterian.

Metodă
Alin Sebastian Porav, Maricel Bocăneală, Metodologie pentru investigarea intramoleculară a metalelor proteice prin HAADF-STEM.

Comunicări
Alin Sebastian Porav, Maricel Bocăneală, Alexandra Fălămaș, Lucian Barbu, Nicolae Dragoș, A simple method for obtaining high purity phycobiliproteins, 12th Processes in Isotopes and Molecules International Conference, Cluj-Napoca, Romania, Poster

Articole ISI:
1. Study of the binding affinity between imatinib and α-1 glycoprotein using nuclear spin relaxation and isothermal titration calorimetry”, Mihaela Mic, Adrian Pîrnău, Călin G. Floare, Mircea Bogdan, International Journal of Biological Macromolecules, 147, 326–332 (2020)
2. Novel 2,4-Disubstituted-1,3-Thiazole Derivatives: Synthesis, Anti-Candida Activity Evaluation and Interaction with Bovine Serum Albumine, Andreea-Iulia Pricopie Monica Focșan, Ioana Ionuț, Gabriel Marc, Laurian Vlase, Luiza-Ioana Găină, Dan C. Vodnar, Simon Elemer, Gabriel Barta, Adrian Pîrnău and Ovidiu Oniga, Molecules, 25, 1079, 1-17 (2020)

Faza 4a: Sisteme supra-moleculare complexe cu aplicații in biomedicină: exozomii utilizați ca indicatori fini ai unor patologii degenerative prevalente.

Valoare fază: 1.000.000 lei
Termen de încheiere: 09.12.2020

Rezultate:

Ȋn cadrul prezentei faze de cercetare am reușit să realizăm obiectivul propus, acela de a genera exosomii în sisteme de neurodegenerare model, în vederea testării acestor vezicule sub aspectul caracterului lor de indicator fin al apariței proceselor neurodegenerative.

Articole ISI

 • Toma, V. A., Tigu, A. B., Farcaș, A. D., Sevastre, B., Taulescu, M., Gherman, A. M. R., … & Pârvu, M. (2019). New Aspects Towards a Molecular Understanding of the AllicinImmunostimulatory Mechanism via Colec12, MARCO, and SCARB1 Receptors. International Journal of Molecular Sciences, 20(15), 3627.
 • Este în etapa de finalizare o lucrare științifică care include date experimentale obținute în domeniul generării și caracterizării exosomilor în sisteme de neurodegenerative.

Studiu
Vlad Toma, Ioana Brezeștean, Alia Ungurean, Daniel Marconi, Exozomii utilizați ca indicatori fini ai unor patologii degenerative prevalente.

Calea de producere a exosomilor începe la nivel neuronal prin corpii multiveziculari

Metodă
Vlad Toma, Ioana Brezeștean, Alia Ungurean, Daniel Marconi, Utilizarea microspectroscopiei RAMAN în stabilirea patternului molecular a unui concentrat sinaptozomal.

Comunicări

 • V., Toma, A., Farcaș, R., Gherman, A.B., Țigu, E., Fischer-Fodor, B., Sevastre, I., Roman, M., Pârvu, Molecular docking and experimental evidence for the allicin immunostimulatory mechanism, 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules, 25-27 September 2019, Cluj-Napoca, RO, prezentare poster.
 • Vlad Toma, Bogdan Dume, Alexandra Sevastre-Berghian, Rares Trîncă, Bogdan Sevastre, Lucian Barbu, Septimiu Tripon, Anca Farcaș, Adrian Ruicănescu, Ioana Roman, The shifting of eustress to distress: behavior, structural and molecular features observed in the repeated restraint stress model, „Victor Babeș” National Institute of Pathology Annual Scientific Meeting & 13th National Pathology Symposium, comunicare orală, secțiunea Young Researchers, 5-7 noiembrie 2020, online.

Faza 4b: Sisteme supra-moleculare complexe cu aplicații în biomedicină: complecşi antioxidanți pe bază de structuri biohibride de tip MOF- biomoleculă.

Valoare fază: 2.347.086 lei
Termen de încheiere: 04.10.2021

Rezultate:

Rezultatele obţinute în această fază a proiectului sunt: două studii privind proprietățile superioare ale MOF-urilor, cum ar fi rolul i) diferitelor tipuri de interacții (ligand-meta, legătură halogen sau legături slabe bazate pe efecte de dispersie), respectiv ii) efectele relativiste asupra dimensiunii liganziilor în MOF-uri și implicit asupra structurii porilor bine definite cu compoziție și structură adaptabilă, respectiv cu dimensiuni reglabile; unui protocol experimental intitulat protocol de eliberare a flavonoidelor din complecși supramoleculari flavoivoda@MIL100(Fe).

A fost elaborat un protocol experimental de eliberare a flavoinoidelor din complecșii supramoleculari flavoinoidă@MOF, stabilindu-se concentrația optimă de acid clorhidric și timpul de incubare.

S-a evaluat caracterul antioxidant al complecșilor supramoleculari ca atare cât și după efectuarea tratamentului de eliberare a flavonoidelor. Activitatea antioxidantă cea mai pronunțată o prezintă complexul Quer@MIL100.

S-a arătat faptul că, datorită condițiilor de eliberare a flavonoidelor din MOF-uri, în unele cazuri, se formează produși secundari de reacție (derivați de flavoinoide), în cazul quercetinei au fost identificați trei astfel de compuși, care au fost separați din mediul de reacție prin metode HPLC.

Structura acestor derivați nu a putut fi stabilită momentan, dar au fost elucidate anumite aspecte structurale prin spectroscopie de absorbție moleculară în UV-vis și RES. Pentru a elucida structura acestora vor fi efectuate analize de spectrometrie de masă și rezonanță magnetică nucleară (1H și 13C).2.

Articole ISI (9)

 • Gh. Borodi, A. Turza, A. Bende, „Exploring the Polymorphism of Drostanolone Propionate”, Molecules, 25, 1436, (2020).
 • L. Pop, I. G. Grosu, M. Miclăuş, N. D. Hădade, A. Pop, A. Bende, A. Terec, M. Barboiu, I. Grosu, „Halogen-Bonded Organic Frameworks of Perfluoroiodo- and Perfluoro¬diiodo¬benzene with 2,2′,7,7′-Tetrapyridyl-9,9′-spirobifluorene”, Crystal Growth & Design, 21, 1045−1054, (2021).
 • C. M. Muntean, R. Ştefan, A. Tăbăran, C. Tripon, A. Bende, A. Fălămaş, L. M. Colobăţiu, L. E. Olar, „The Influence of UV Femtosecond Laser Pulses on Bacterial DNA Structure, as Proved by Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy”, Chemistry Select, 6, 6957–6972, (2021).
 • G. Marc, A. Stana, A. Pîrnău, L. Vlase, S. Oniga, O. Oniga, “Regioselectivity evaluation of the (Z)-5-(4-hydroxybenzylidene)-thiazolidine-2,4‑dione alkylation in alkaline environment”, J. Mol. Struct., 1241, 130629 (2021).
 • M. Mic, A. Pîrnău, C. G. Floare, G. Marc, A. H. Franchini, O. Oniga, L. Vlase, M. Bogdan, „Synthesis and molecular interaction study of a novel diphenolic hidrazinyl-thiazole compound with strong antioxidant and antiradical activity with HSA”, J. Mol. Struct., 1244, 131278 (2021).
 • B. Pop, I. Ionuț, G. Marc, D. C. Vodnar, A. Pîrnău, L. Vlase, O. Oniga, “Development of new 2-methyl-4-salicylamide thiazole derivatives: synthesis, antimicrobial activity evaluation, lipophilicity and molecular docking study”, Farmacia, 69(4), 724 – 731 (2021).
 • A. Bende, „The full mapping of low-lying excited state relaxation dynamic pathways for acetophenone”, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Seria Chemia, (2021) – in print.
 • A. Bende, A.-A. Farcaș, V. Toșa, „Theoretical study of light induced crosslinking reaction between pyrimidine DNA bases and aromatic amino acids”, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology – section Nanobiotechnology, (2021) – trimis spre publicare
 • Este în etapa de finalizare o lucrare științifica care include rezultatele teoretice obținute in domeniul modelarea de tip DFT a interacțiunilor slabe în structuri MOF.

Comunicare științifică

 • R D Pașca, T M di Palma, A Bende, “Rydberg-type electronic excited states in sodium-doped water clusters”, 13th International Conference Processes in Isotopes and Molecules, 22-24 September 2021, Cluj-Napoca, RO, prezentare poster.

Faza 5a: Dezvoltarea unor structuri inteligente micro/nanostructurate bioinspirate cu aplicații în medicină, industrie şi anticontrafacere. Etichete nanostructurate cu elemente optice 3D

Valoare fază: 1.654.464 lei
Termen de încheiere: 13.07.2022

Rezultate:

Obiectivele prevăzute pentru această etapă au fost integral îndeplinite. În vederea implementării obiectivului am realizat următoarele activități:

 • simularea răspunsului optic al nanostructurilor dreptunghiulare periodice (NDP) și stabilirea parametrilor optici;
 • optimizarea transferului de NDP-uri de pe matriță pe două substraturi polimerice;
 • depunerea de filme subțiri de Ag cu grosimi tunabile pe NDP-urile transparente și flexibile.

Am dezvoltat o metodă imbunătățită și transferabilă de fabricare de etichete nanostructurate cu elemente optice difractive 3D de înaltă calitate folosind tehnica de litografie de nanoimprint (NIL) în laboratorul din cadrul Departamentului de Fizică Moleculară şi Biomoleculară al INCDTIM Cluj-Napoca. Dezvoltarea metodei a avut ca rezultat direct fabricarea unor etichete cu suprafeţe nanostructurate pe bază de elemente optice difractive 3D prin efectuarea imprintării în două substraturi polimerice transparente şi flexibile de Zeonor şi Topas. Calitatea structurală a nanostructurilor obținute a fost evaluată prin SEM. Potențialul aplicativ a suprafeţelor rezultate este uriaș în domenii cum ar fi fabricarea de etichete nanostructurate folosite în anticontrafacere. Toate etapele urmate pentru fabricarea suprafețelor nanostructurate cu elemente optice difractive 3D au fost descrise în două studii științifice privind simularea răspunsului optic al rețelei de difracție și identificarea parametrilor optici asociaţi precum şi optimizarea transferului de modele de pe matriță pe două substraturi polimerice şi depunerea de filme subțiri de Ag cu grosimi tunabile pe rețeaua de NDP transparente și flexibile.

Diseminare:

Față de rezultatele preconizate am depășit indicatorii de realizare ai obiectivului propus prin publicarea a 5 articole ISI față de unul preconizat, și participarea la conferințe internaționale cu 7 comunicări orale și postere.

 1. Articole ISI
 • Alia Colniță, Daniel Marconi, Nicoleta Elena Dina, Ioana Brezeștean, Diana Bogdan, Ioan Turcu, 3D silver metallized nanotrenches fabricated by nanoimprint lithography as flexible SERS detection platform, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol.276, 121232, (2022)
 • Pele, G. Marc, A. Stana, I. Ionut, C. Nastasa, B. Tiperciuc, I. Oniga, A. Pîrnau, L. Vlase, O. Oniga, Synthesis of New Phenolic Derivatives of Quinazolin-4(3H)-One as Potential Antioxidant Agents—In Vitro Evaluation and Quantum Studies, Molecules, 27, 2599, 1 – 22, (2022)
 • Floare, C.G.; Bogdan, M.; Tomoaia-Cotisel, M.; Mocanu, A. 1H NMR spectroscopic characterization of inclusion complex of desferrioxamine B chelator and β-cyclodextrin. J. Mol. Struct. 1248, 131477, (2022)
 • E. Dina, C. M. Muntean, I. Bratu, A. Tican, A. Halmagyi, M. A. P. Purcaru, A. Coste, Structure and surface dynamics of genomic DNA as probed with surface-enhanced Raman spectroscopy: Trace level sensing of nucleic acids extracted from plants, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 279, 121477, p. 1-7, (2022)
 • Handrea-Dragan, Adriana Vulpoi, Cosmin Farcău, Ioan Botiz, Spheres-in-Grating Assemblies with Altered Photoluminescence and Wetting Properties, Nanomaterials 12(7), 1084, (2022)
 1. Comunicări
 • Alia Colnita, Daniel Marconi, Ioana Brezestean, Nicoleta Dina, Lucian Barbu-Tudoran, Ioan Turcu, Ultrasensitive SERS detection of biomolecules on nanoimprinted substrate, prezentare orală, The 6th edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences ”IC-ANMBES 2022”, June 8 – 10, 2022, Brasov, Romania
 • D Marconi, A Colniță, I Brezeștean, L Barbu-Tudoran and I Turcu, Tunable anti-counterfeit labels based on Ag coated nanotrenches arrays, prezentare poster, The 6th edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences ”IC-ANMBES 2022”, June 8 – 10, 2022, Brasov, Romania
 • D Marconi, A Colniță, N E Dina, I Brezeștean, D Bogdan, L Barbu-Tudoran and I Turcu, High quality, 3D silver nanotrenches fabricated by nanoimprint lithography as flexible SERS detection platform, prezentare poster, The 6th edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences ”IC-ANMBES 2022”, June 8 – 10, 2022, Brasov, Romania
 • Ioana Brezeștean, Maricel Bocăneală, Ana Maria Raluca Gherman, Sebastian Alin Porav, Irina Kacsó, Elena Rakosy-Tican, Nicoleta Elena Dina, Spectroscopic investigation of exopolysaccharides purified from Arthrospira platensis cultures as potential bioresources, prezentare poster, The 6th edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences ”IC-ANMBES 2022”, June 8 – 10, 2022, Brasov, Romania
 • Lorant Janosi, George Necula, Alexandra Farcas, Ioan Turcu, In Silico Modeling of a Short Arginine and Tryptophan-based Antimicrobial Peptide’s Interaction with Bacterial and Mammalian Membranes, prezentare poster, The 6th edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences ”IC-ANMBES 2022”, June 8 – 10, 2022, Brasov, Romania
 • Andra-Sorina Tătar, Cosmin Farcău, Simion Aștilean, Sanda Boca, Plasmonic immunosensors based on gold nanourchins for biomarker detection, prezentare orală, The 6th edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences ”IC-ANMBES 2022”, June 8 – 10, 2022, Brasov, Romania
 • Andra-Sorina Tătar, Sanda Boca, Alexandra Falamaș, Lucian Barbu-Tudoran, Cosmin Farcău, Self-assembled gold nanostar films as substrates for surface-enhanced optical spectroscopy, prezentare poster, The 6th edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences ”IC-ANMBES 2022”, June 8 – 10, 2022, Brasov, Romania

Faza 5b: Dezvoltarea unor structuri inteligente micro/nanostructurate bioinspirate cu aplicații în medicină, industrie şi anticontrafacere. Suprafețele microstructurate bioinspirate

Valoare fază: 1.609.551 lei
Termen de încheiere: 08.12.2022

Rezultate:

Au fost obținute următoarele rezultate:

 • 2 studii științifice: un studiu teoretic: Principiile de bază ale tehnologiei de fabricare a suprafețelor bioinspirate micro-/nanostructurate cu proprietăți hidrofobe și antibacteriene și un studiu experimental: Obținerea suprafețelor bioinspirate prin replicarea unui micropattern din natură în polimeri fotosensibili folosind un dispozitiv de replicare.
 • 1 metodă de fabricare a suprafețelor bioinspirate prin replicarea unui micropattern din natură folosind polimeri fotosensibili. Am dezvoltat o metodă accesibilă și transferabilă de fabricare a suprafețelor bioinspirate prin replicarea unui micropattern din natură folosind polimeri fotosensibili și un dispozitiv de replicare construit în Atelierul de Prototipare și Microproducție al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca și în laboratorul din cadrul Departamentului de Fizică Moleculară şi Biomoleculară al INCDTIM. Dezvoltarea metodei a avut ca rezultat direct fabricarea unor suprafețe polimerice micro-/nanostructurate prin efectuarea imprintării în două substraturi polimerice. Calitatea replicării patternurilor obținute a fost evaluată prin microscopie electronică de scanare.
 • 4 protocoale: Protocol de preparare a probelor naturale, Protocol de fabricare a garniturii din PDMS (Sylgard® 184), Protocol de pregătire a lamei transparente UV, Protocol de fabricare a suprafețelor bioinspirate prin replicarea unui micropattern din natură folosind polimeri fotosensibili
 • 1 produs: Dispozitiv de replicare a micropatternurilor naturale
 • 1 brevet: Sursă criogenică de vapori de azot lichid cu eficiență ridicată, A/00212/21.04.2022

Diseminare:

Față de rezultatele preconizate am depășit indicatorii de realizare ai obiectivului propus prin publicarea a 7 articole ISI și participarea la conferințe internaționale cu 9 comunicări poster și 1 prezentare orală.

 1. Articole ISI
 • M Tertis, PI Leva, D Bogdan, M Suciu, F Graur, C Cristea: Impedimetric aptasensor for the label-free and selective detection of Interleukin-6 for colorectal cancer screening, Biosens Bioelectron 137, 123-132 (2019) cor 141, 111410 (2019)
 • C Farcău, D Marconi, A Colniță, I Brezeștean, L Barbu-Tudoran: Gold nanopost-shell arrays fabricated by nanoimprint lithography as a flexible plasmonic sensing platform, Nanomaterials 9, 1519 (2019)
 • IA Stoian, BC Iacob, CL Dudaș, L Barbu-Tudoran, D Bogdan, IO Marian, E Bodoki, R Oprean: Biomimetic electrochemical sensor for the highly selective detection of azithromycin in biological samples, Biosens Bioelectron 155, 112098 (2020)
 • AMM Gherman, A Vlădescu, AE Kiss, C Farcău: Extraordinary optical transmission through titanium nitride-coated microsphere lattice, Photonics Nanostructures: Fundam Appl 38, 100762 (2020)
 • A Blidar, O Hosu, B Feier, G Ştefan, D Bogdan, C Cristea: Gold-based nanostructured platforms for oxytetracycline detection from milk by a “signal-on” aptasensing approach, FoodChem 371, 131127 (2022)
 • IA Brezeștean, AMR Gherman, A Colniță, NE Dina, C Müller Molnár, D Marconi, V Chiș, L David, S Cîntă-Pînzaru: Detection and characterization of nodularin by using label-free surface-enhanced spectroscopic techniques, Int J Mol Sci, MDPI, Section: Molecular Biophysics, SI: Analytical Methods in Biomedical and Environmental Applications: A Molecular Approach (submitted)
 • D Dădârlat, C Tripon, IR White, D Korte: Photopyroelectric spectroscopy and calorimetry, J Appl Phys 132(19), 191101 (2022)
 1. Comunicări
 • M Tertiș, PI Leva, D Bogdan, M Suciu, F Graur, C Cristea: Label-free Aptasensing Platform for Electrochemical Detection of Interleukin-6, 2nd European Biosensor Symposium EBS 2019, 18-21 Feb 2019, Florența, Italia, Prezentare poster
 • N Cotolan, D Bogdan, JD Chelaru: The study of green corrosion inhibition on carbon steel using acidic media, 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules PIM 2019, 25-27 September 2019, Cluj-Napoca, Romania, Prezentare poster
 • N Cotolan, D Bogdan, JD Chelaru, L Barbu, LM Mureșan: Investigation of Citronella oil as green corrosion inhibitor for carbon steel in corrosive media, 13th International Conference Processes in Isotopes and Molecules PIM 2019, 22-24 September 2021, Cluj-Napoca, Romania, Prezentare poster
 • L Janosi, I Turcu: In silico modeling of the dynamics and energetics of glycine dipeptides interacting with membrane bilayers, 17th National Conference of Biophysics CNB 2022, September 23-25, 2022, Târgu Mureş, Romania, Prezentare poster
 • D Marconi, A Colniță, NE Dina, I Brezeștean, D Bogdan, L Barbu-Tudoran, I Turcu, High-performance 3D flexible platforms for molecular trace-level sensing, 17th National Conference of Biophysics CNB 2022, September 23-25, 2022, Târgu Mureş, Romania, Prezentare poster
 • PV Bulieris, I Turcu: PAMAM dendrimers conjugated with antimicrobial peptides, 17th National Conference of Biophysics CNB 2022, September 23-25, 2022, Târgu Mureş, Romania, Prezentare poster
 • PV Bulieris: Multi angle light scattering (MALS) enables the identification of the monomeric fraction for a key protein of bacterial flagellum, 17th National Conference of Biophysics CNB 2022, September 23-25, 2022, Târgu Mureş, Romania, Prezentare poster
 • PV Bulieris: Screening of optimal crystallization conditions for a key protein of bacterial flagellum, International Conference and the 39th Annual Scientific Session of the Romanian Society for Cell Biology, RSCB 2022, 21-23 October 2022, Prezentare orală
 • PV Bulieris: The effect of lipopolysaccharides length on the folding of OmpA protein, International Conference and the 39th Annual Scientific Session of the Romanian Society for Cell Biology, RSCB 2022, 21-23 October 2022, Prezentare poster
 • NE Dina, L Stăncioiu, K Wieland, C Haisch: SERS barcoding of widespread pathogens assisted by machine learning classification models, 14th International Conference on Physics of Advanced Materials IC-PAM 2022, 8-13 September 2022, Dubrovnik, Croația Prezentare poster