Faza 1a: Analize şi modele experimentale (AME).

Valoare fază: 770.618 lei
Termen de predare: 15.06.2019

Rezultate:
Studiu (1): Evaluarea stadiului actual al tehnologiei de recuperare a energiei din zgomote şi vibraţii.

Schema electronică (2):
• Dispozitiv destinat eficientizării reîncărcării/consumului de energie dintr-un grup de acumulatoare;
• Dispozitiv de activare cu plasmă rece a grilelor-electrod de acumulator plumb-acid.

Rezultate de Diseminare suplimentare:
I. Articol  (1): Copper-based ternary chalcogenides thin films fabricated by PLD as potential thermoelectrics, Sorina Garabagiu, Gheorghe Borodi, Daniel Marconi, Materials Letters 243 (2019) 125–127

II. Conferinţe, manifestări tehnice, premii:
Conferinţă (2):
• New challenges for the lead acid storage and automotive starter batteries industry: high efficiency energy conversion and reduced environmental impact, Ernest CSAPO-MARTINESCU – ROMBAT S.A. Bistrita (RO), Cristian MORARI – INCDTIM – Cluj – Napoca (CJ), EuroNanoForum 2019 (NANOTECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS PROGRESS UNDER HORIZON2020 AND BEYOND), Bucharest 12-14 June, 2019;
• Electrozi vitroceramici obţinuţi din reactivi versus electrozi reciclaţi de la bateria auto, D. Cuibus, H. Vermesan, E. Culea, S. Rada, Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti SimTech Ediţia a 9-a, pagina 20,  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 17 mai 2019.

Târg internaţional (2):
Târgul Internaţional de Energie București, participare la târg  Radu Pop, Oana Raita, 17-18 Aprilie, 2019
Târgul Internaţional de Energie București, Conferința Energia solară în România, prezentarea: Digitalizarea și provocările industriei energetice, Oana Raita, 17 Aprilie, 2019

Salonul Internaţional (4):
Prezentări ale unor brevete sau cereri de brevet la  Salonul Internaţional  al Cercetării, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, ediţia a XVII-a, 21-23 martie 2019, Sala Polivalentă, CLUJ–NAPOCA – prezentare postere (4):
• Procedeu de preparare a ceramicilor zirconia parţial stabilizate cu alţi oxizi (Rada Simona, Zagrai Mioara, Rada Nicolae Marius); Diploma de excelenţă şi medalia Pro Invent
• Procedeu de preparare, optimizare şi aplicare a materialelor reciclate de la electrozii unei baterii auto uzate (Rada Simona, Zagrai Mioara, Rada Nicolae Marius, Bot Adrian); Diploma de excelenţă şi medalia de aur
• Stativ universal de probe şi sonde pentru măsurători electrochimice de tip potenţiostat / galvanostat (Cristian Tudoran, Rada Nicolae Marius, Bot Adrian, Rada Simona); Diploma de excelenţă şi medalia Pro Invent
• Aplicator universal de plasmă rece pentru utilizare în domeniul ingineriei suprafeţelor (Cristian Tudoran); Diploma de excelenţă

Premii internaţionale(4):
(1) Diploma de excelenţă şi medalia de aur, (2) Diploma de excelenţă şi medalia Pro Invent, (1) Diploma de excelenţă

Faza 1b: Analize şi modele experimentale (AME)

Valoare fază: 1.540.083 lei
Termen de predare: 01.07.2019

Rezultate:

(i) Rezultate de cercetare: Schema electronică, Metode, Proiect, Model experimental, Ansamblu experimental

Schema electronică (1): Schema electronică pentru ansamblu experimental pentru implementare funcționalități DCS

Proiect (1): Proiect – Soluție tehnică de captare a debitelor raului la priza de mal

Modele experimentale(4):
• Model experimental al noi structuri a mecanicii SD pentru modulele EB prin implementarea conceptului “micro-drawer”;
• Model experimental Linie de asamblare mini-drawere;
• Model experimental pentru controlul și monitorizarea blocurilor PMT;
• Prototip Firmware pentru controlul și monitorizarea blocurilor PMT.

Ansamblu experimental (1): Ansamblu experimental pentru implementare funcționalități DCS
(ii) Rezultate de diseminare (estimate iniţial):

Conferințe (1)
(1) G. Popeneciu, Status of the Drawer Mechanics and Tooling system, Tile Calorimeter Week, 4-8 Februarie 2019, CERN.

(iii) Rezultate de Diseminare suplimentare (articole, conferinţe, manifestări tehnice):

Articole indexate ISI (40): Linkul conţine lista articolelor publicate de Colaborarea Experimentului ATLAS de la LHC în care INCDTIM are co-autori.

Conferințe ATLAS (5): (1) G. Popeneciu, Drawer Mechanics Final Design Review and pre-production, Tile Calorimeter Week, 11-14 Iunie 2019, CERN.
(2) I. Nadas, Mini-drawers Assembly Line -Technical specifications, PDR TileCal WBS 4.7.3, Mini-drawers Assembly Line, 16 Aprilie 2019, CERN Geneva.
(3) Bogdan Belean, DCS Firmware for on-detector PMT HV and temperature control, Phase-II, Upgrade Session during the TileCal Week, 5 February 2019, CERN, Geneva.
(4) Bogdan Belean on behalf of TileCalorimeter Comunity, Atlas Tiles Calorimeter Phase II Upgrade status, ATLAS Upgrade Week 08.04.2019 – 12.04.2019, plenary session.
(5) Bogdan Belean, ATLAS Internal Note: ATL-COM-TILECAL-2019-014, Geneva, CERN, 2019, Firmware Prototype for HVopto slow control in TileCal Phase-II Upgrade.

Salonul Internaţional (4) al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediţia a XVII-a, 21-23 martie 2019, Sala Polivalentă, Cluj–Napoca – Prezentări ale unor brevete sau cereri de brevet (4):
(1) Concentrator solar cu focare multiple și motor Stirling (Bot Adrian, Rednic Vasile, Bruj Emil, Pogăcian Gheorghe-Sergiu, Gergely Ștefan, Pop Ionel-Radu, Gutt Robert); Diploma de excelenţă
(2) Dispozitiv microconvertor ridicător de tensiune și metodă de realizare a acestuia (Robert Gutt, Vasile Surducan, Emanoil Surducan); Diploma de excelenţă şi medalia Pro Invent
(3) Dispozitiv fotografic pentru observarea în timp real a evoluţiei materialului biologic macroscopic in vitro (Alexandra Ciorîţă, Vasile Surducan, Emanoil Surducan); Diploma de excelenţă
(4) Dispozitiv auxiliar pentru protecţia la împrăştiere a probelor metalice sub formă de pulbere în momentul amorsării arcului electric (Cristian Tudoran, Ioan Coldea, Adrian Bot, Dan Lupu, Maria Coroş) Diploma de excelenţă şi medalia Pro Invent

Premii internaţionale (4): (2) Diploma de excelenţă şi medalia Pro Invent, (2) Diploma de excelenţă

Curs de specializare (1) (doi (2) tineri cercetători): ”High Performance Engineering Solutions 2019”, 23-24 mai 2019, în Poiana Brașov, România pentru pregătire profesională în domeniul modelărilor numerice folosind software-ul ANSYS, modulul Fluent

Diseminare multimedia (2) Emisiuni TVR Cluj Știința și Cunoaștere: Realitatea şi modelele informaţionale Partea 1/18.05.2019 (https://youtu.be/hGhJSYKV438) și Partea 2/27.05.2019 (https://youtu.be/zzMN3OZ7nJw), redactor: Cristian Mureșanu, interlocutor: Emanoil Surducan

Faza 2a: Soluţii, proiectare şi modele experimentale (PMES).

Valoare fază: 1.409.385 lei
Termen de încheiere: 12.09.2019

Rezultate:

(i) Rezultate de cercetare: Soluție tehnică (1), Proiect (1), Model experimental (3)

Soluţia tehnică (1) a standului de testare şi certificare a plăcilor electronice HV active dividers,

Proiectul tehnic de execuţie (1) al mecanicii SD pentru modulele Ebs, a fost elaborată documentaţia tehnică de execuţie pentru toate componentele mecanicii super-drawer destinată modulelor partițiilor Extended Barrels având ca subansamble principale cele 2 tipuri de mini-drawere, 2 tipuri de micro-drawere și sistemul de răcire “Cooling bridge”.

Model experimental (3):
• al camerei de ardere pentru motorul Stirling,
• al generatorului de înaltă tensiune pentru activarea cu plasmă rece a grilelor-electrod de acumulator plumb-acid,
• pentru controlul autonom al micro-sitemelor bazate pe motoarele Stirling.

(ii) Rezultate de diseminare obţinute suplimentar faţă de estimarea iniţială:

Articol ISI (1)
(1) Adrian Calborean, Teodora Murariu, Cristian Morar, “Determination of current homogeneity on the electrodes of lead-acid batteries through electrochemical impedance spectroscopy”, Electrochimica Acta 320 (2019) 134636.

Conferinţe (13)
(1) Oana Raita, Adrian Bot, Robert Gutt, Radu Pop and Adela Vădăstreanu, Energy Recovery from noise and vibrations, Book of abstracts, 19th International Balkan Workshop on Applied Physics, pag. 193, S5P37
(12) Prezentări acceptate la A 12-a Conferinţă Internaţională “Procese Izotopice și Molecule” (PIM 2019), 25-27 Septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania, Secţiunea T3 „Eficienţa Energetică și Inginerie High-Tech”: – B. Belean on behalf of ITIM ATLAS Group, FPGA Technology in High Energy Physics, prezentare orală
• G. Popeneciu on behalf of ITIM ATLAS Group Innovative Mechanics for Particle Detectors, prezentare orală
• C. D. Tudoran, and M. Coroș, New plasma applicator design for the improved activation of large surfaces, prezentare orală
• E. Bruj, A. Bot, V. Rednic, S. Pogăcean, Ș. Gergely, R. Pop, R. Gutt and D. Zotoiu, Stirling engine’s combustion chamber optimization, poster
• R. Gutt, V. Rednic, E. Bruj and A. Bot, Thermal receptor for capturing and converting concentrated solar energy, poster
• I. Nadas on behalf of ITIM ATLAS Group, Assembly tools for the new Tile Calorimeter electronics, poster
• S. Pogacian on behalf of the ATLAS group, Tightness check of leakless water cooling systems, poster
• R. Pop, A. Bot, V. Rednic and O. Raita, Study of optimization for different micro-hydro power plant construction, in order to increase the electricity production, poster
• M. Rada, M. Zagrai, D. Cuibus, S. Macavei, R. Erhan, V. Bodnarchuk and S. Rada, Structural investigation of recycled and vanadium-copper doped materials, poster
• G. Rosca on behalf of INCDTIM ATLAS Group, Test bench for multiple connectors cable harness certification, poster
• E. Surducan, R. Gutt, C. Neamtu and V. Surducan, Microstrip antenna as open resonator for metamaterial used in rectifier antenna efficiency improvement, poster
• V. Surducan, R. Gutt and E. Surducan, Pseudorandom number generator for sub-milliwatt applications, poster

Faza  2b Soluţii, proiectare şi modele experimentale (PMES)

Valoare fază:  1.211.666 lei
Termen de încheiere a fazei: 12.06.2020

Rezultate:

Sistem de recuperare energie termică cu principalele elemente componente (a) realizat, izolat și montat pe camera de ardere a motorului Stirling (b)

(i) Rezultate de cercetare: Au fost realizate toate rezultatele de cercetare estimate anterior și cinci rezultate suplimentare astfel:

 1. O Soluție tehnică (1), Soluție de comutare serie-paralel a acumulatoarelor și  minimizare a pierderilor de comutație
 2. Două proiecte (2):
  • Proiect (1) recuperator termic cu elemente termoelectrice;
  • Proiect (1) pentru controlul și monitorizarea blocurilor fotomultiplicatoare (PMT);
 3. O metodă (1) de măsurare  a zgomotelor și vibrațiilor;
 4. O bază de date (1) de măsurători preliminarii în zonele aglomerate de trafic rutier și feroviar în municipiul Cluj-Napoca;
 5. O clasă de 6 probe (1) de materiale vitroceramice pe bază de PbO2-Pb-CuO și PbO2-Pb-MnO2 optimizați;

(ii) Rezultate de cercetare suplimentare față de cele estimate inițial:

 1. Model experimental funcțional (1) al unui recuperator termic cu elemente termoelectrice;
 2. Metodă experimentală (1)  pentru determinarea eficienței recuperatoarelor termice de căldură din gaze arse.

(iii) Rezultate de diseminare:

 Lucrări științifice (3 din care 2 suplimentare),
1) Manganese-lead-lead dioxide glass ceramics as electrode materials, S. Rada, M. Unguresan, M. Rada, D. Cuibus, J. Zhang, A. Pengfei, R. Suciu, A. Bot, E. Culea, J. Electrochemical Society 166 (16) (2019) A3987-A3996
2) Resonance frequency analysis of lead-acid cells: An EIS approach to predict the state-of-health, Adrian Calborean, Olivia Bruj, Teodora Murariu, Cristian Morari, Journal of Energy Storage 27 (2020) 101143
3) Efects of Long‐Term Exposure to Low‐Power 915 MHz Unmodulated Radiation on Phaseolus vulgaris L., Vasile Surducan , Emanoil Surducan, Camelia Neamtu, Augustin C. Mot and Alexandra Ciorîță,    Bioelectromagnetics 41(3), DOI:10.1002/bem.22253, February 2020, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).

Conferinţe (3 din care 1 suplimentar)
1) V Rednic, A Bot, R Gutt, S Gergely, E Bruj, R Pop, R Gavrea, S Pogacian and N Aldea, Two-stage heat recovery system from Stirling engine flue gas, 12th International Conference on Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019)- Micro-symposium “New Trends in Alternative Energies”, Book of abstracts, pag.118, 2019
2) V Rednic, A Bot, E Bruj, R Gutt, S Gergely, R Pop, R Gavrea, S Pogacian, D Zotoiu and N Aldea, Concentrated solar power and Stirling engine, 12th International Conference on Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), Book of abstracts, pag.63, 2019

3) M. Rada, M. Zagrai, D. Cuibus, S. Macavei, R. Erhan, V. Bodnarchuk, S. Rada, Structural investigation of recycled and vanadium-copper doped materials, 12th International Conference of Processes of Isotopes and Molecules – PIM 2019, 25-27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, poster T3-15, pagina 72

Faza 3a: Simulare, experimentare, proiectare și prototip (PAME)

Valoare fază: 1.106.054 lei
Termen de predare: 09.12.2020

Rezultate:

Rezultate de cercetare:

1)  Două proiecte de execuție (2):
– Proiect (1 ) model experimental cu metamaterial;
– Proiect (1) al dispozitivului de eficientizare a stocării de energie  pentru minim patru acumulatori.

2) Prototip  (1) super-drawer destinat modulelor Extended Barrels

Prototip SD pentru modulele EBA și EBC

 

3) Cerere de brevet (1): „Dispozitiv pentru caracterizarea materialelor termoelectrice”, Surducan Vasile, Surducan Emanoil, Macavei Sergiu, cerere de brevet : RO134457A0-2020-09-30.

Rezultate de diseminare:
Lucrare științifică (1): Harvesting and conversion of the environmental electromagnetic pollution into electrical energy by novel rectenna array coupled with resonant micro-converter, Vasile Surducan, Emanoil Surducan, Robert Gutt, Energy, Volume 211, 15 November 2020, 118645, 0360-5442/© 2020 Elsevier Ltd.

Rezultate suplimentare de diseminare:

Lucrare științifică (2):
1. Boundary integral approach for the mixed Dirichlet–Robin boundary value problem for the nonlinear Darcy–Forchheimer–Brinkman system, Robert Gutt, Computers & Mathematics with Applications, 79 (10), 2805-2818, (2020).
2. Boundary Element Method for the Lid-driven Problem related to the Darcy-Forchheimer-Brinkman System, Robert Gutt,  Journal of Porous Media, 23 (8), 821-835, (2020).

Salonul Internațional de inventică (6):
Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie2020; – șase (6) prezentări de cereri de brevete și brevete:
(1) „Dispozitiv de încărcare, măsură şi echilibrare a acumulatoarelor conectate în banc prin comutare secvențială”, Surducan Vasile, Surducan Emanoil, cerere de brevet: RO134072A0-2020-04-30;
(2) „Dispozitiv pentru caracterizarea materialelor termoelectrice”, Surducan Vasile, Surducan Emanoil, Macavei Sergiu, cerere de brevet: RO134457A0-2020-09-30;
(3) „Dispozitiv microconvertor ridicător de tensiune și metodă de realizare a acestuia”, Robert Gutt, Vasile Surducan, Emanoil Surducan, cerere de brevet: RO133531A0-2019-07-30;
(4) „Concentrator solar cu focare multiple și motor Stirling”, Bot Adrian, Rednic Vasile, Bruj Emil, Pogăcian Gheorghe-Sergiu, Gergely Ștefan, Pop Ionel-Radu, Gutt Robert, cerere de brevet: RO133284A0-2019-04-30;
(5) „Recuperator de energie din unda de siaj pneumatic a autovehiculelor în mişcare pe autostrăzi”, Bot Adrian, Bruj Emil, Rednic Vasile, Pogăcian Gheorghe-Sergiu, Zotoiu Dan-Ioan-Alin, Brevet de invenţie nr. RO132726 (B1) 2019-10-30;
(6) „Dispozitiv fotografic pentru observarea în timp real a evoluţiei materialului biologic macroscopic in vitro”, Alexandra Ciorîță, Vasile Surducan, Emanoil Surducan, cerere de brevet: RO133721A0-2019-11-29.

Faza 3b: Simulare, experimentare, proiectare şi prototip (PAME)

Valoare fază: 1.361.607 lei
Termen de predare: 31.05.2021

Rezultate:

Rezultate de cercetare:

1) Două proiecte de execuție (2):
– Soluție tehnică (1) de optimizare a procesului de captare la o microhidrocentrală;
– Bază de date (1) statistică privind potențialul energetic care poate fi obținut din vibrații şi zgomot;
– Model experimental (2)

– Modulul principal de comandă la Instalația de activare cu plasmă rece;
– Circuitul de protecție al instalației de activare cu plasmă rece;

– Prototip (1) Stand de testare şi certificare a plăcilor electronice HV active dividers.

Rezultate de suplimentare cercetare:

Prototip V1 SD pentru modulele EBA 15 și EBC 18

– Soluție tehnică (1) Mecanica SD  a modulele speciale EBA15  şi EBC18;

Rezultate de diseminare:

 1. Articole (21):  articole ATLAS (1 articol suplimentar faţă de estimare)
 2. Conferințe (1): G. Popeneciu, Mini-drawers production in ITIM Cluj Napoca, Tile Calorimeter Week, 1-5 February 2021

Rezultate suplimentare de diseminare:

 1. Articole (4):
  Transient convection experiments in internally-heated systems, MethodsX 8 (2021) 101224,open access article under the CC BY-NC-ND license, published by Elsevier B.V.,  Angela Limare, Balthasar Kenda, Edouard Kaminski, Emanoil Surducan, Vasile Surducan, Camelia Neamţu;
  Convection in an Internally-Heated Two-Layer System, Japanese J.Multiphase Flow, 34, 4, 494-501, 2020, Angela Limare, Claude Jaupart, Cinzia Farnetani, Edouard Kaminski, Emanoil Surducan, Camelia Neamţu, Vasile Surducan;
  Conjugated sulfonamides as a class of organic lithium-ion positive electrodes, Nature Materials, 20, 665–673, 2021, Jiande Wang, Alae Eddine Lakraychi, Xuelian Liu, Louis Sieuw, Cristian Morari, Philippe Poizot & Alexandru Vlad;
  A concise overview on plasma treatment for application on textile and leather materials, Plasma Processes and Polymers 17 (2020) 2000046, Tudoran, C., Roşu, M.C., Coroş, M.
 2. Conferințe (3):
  – G. Popeneciu, Mini-drawers mechanics and Tooling system, Tile phase II Upgrade Meeting during the AUW, 28 April 2021
  – S. Pogăcian, Active dividers production plans, Tile Calorimeter Week, 1-5 February 2021
  – S. Pogăcian, HV active dividers production status, Tile phase II Upgrade Meeting during the AUW, 28 April 2021

Faza 4a: Metode, realizare dispozitive şi modele experimentale (ME)

Valoare fază: 2.096.572 lei
Termen de predare: 04.10.2021

Rezultate:

Rezultate de cercetare:

– Studiu (1) Calitatea datelor livrate de sistemul Demonstrator

– Metodă (2)

– Metodă de preparare a eutecticului Pb-Bi
– Metoda de predicție a timpului de viață al acumulatorilor plumb-acid

– Model experimental (2)

– Model experimental Linie de asamblare mini-drawere
– Model experimental pentru Analiza parametrilor şi a nivelelor de zgomot pentru prototipul Demonstrator (noii electronicii a detectorului ATLAS)

– Prototip (1) Dispozitiv de comutare serie-paralel a acumulatoarelor.

Rezultate de suplimentare cercetare:

Model experimental al mesei de asamblare

Model experimental al mesei de asamblare

– Soluție tehnică (1) Mecanica SD  a modulele speciale EBA15  şi EBC18;

Rezultate de diseminare:

 1. Lucrare științifică ATLAS (20), articole ATLAS
 2. Conferințe (3): 

– B. Belean, J. Abdallah, L. Vaslin, „Analysis of Demonstrator pedestal data”, ATLAS Upgrade Week, April 2021, CERN Geneva
– B. Belean, L. Vaslin, „Analysis of Demonstrator pedestal and laser data”, Tile Calorimeter Week, Junie 2021, CERN, Geneva
– I. Nadas, ”Assembly and Installation Tools Status at ITIM Cluj”, Tile Calorimeter Week, 14-18 iunie 2021, CERN, Geneva

Rezultate suplimentare de diseminare:

 1. Articole (2)
  – B. Belean, Active Contours Driven by Cellular Neural Networks for Image Segmentation in Biomedical Applications, Studies in Informatics and Control, 30(3), 2021.
  – Adrian Calborean, Olivia Bruj, Teodora Murariu, Cristian Morari, Resonance frequency analysis of lead-acid cells: An EIS approach to predict the state-of-health, Journal of Energy Storage 27 (2020) 101143
 2. Conferințe (5):
  – G. Popeneciu, Mini-drawers mechanics Status of production at ITIM Cluj, Tile Calorimeter Week, 14-18 iunie 2021, CERN, Geneva
  – I.Nadas on behalf of ITIM ATLAS Group, ITIM contribution to the development of a new particle detector read-out system, International Conference of Processes in Isotopes and Molecules (PIM) 22-24 September, Cluj-Napoca, Romania
  – V. Rednic, R. Gutt, T. Murariu, E .Bruj and A.Bot, High temperature receiver for concentrated solar power, 13th International Conference , Processes in Isotopes and Molecules (PIM) 22-24 September 2021, Cluj-Napoca, Romania
  – R. Gutt, E. Surducan, V. Surducan, and C. Neamtu, Advances of electromagnetic energy harvesting through antenna-metamaterial coupling, 13th International Conference , Processes in Isotopes and Molecules (PIM) 22-24 September 2021, Cluj-Napoca, Romania
  – O. Bruj, V. Surducan, Minimum AC impedance determination in commercial Li-ion batteries by experimental measurements, 13th International Conference , Processes in Isotopes and Molecules (PIM) 22-24 September 2021, Cluj-Napoca, Romania

Faza 4b: Metode, realizare dispozitive şi modele experimentale (ME)

Valoare fază: 1.073.889 lei
Termen de predare: 13.07.2022

Rezultate:

Rezultate de cercetare:

–  Soluţie tehnică (2):

 • soluție tehnică pentru controlul debitului de servitute în vederea uzinării,
 • soluție tehnică de optimizare a procesului de combustie pentru motorul Stirling Genoa 03 la diferite amestecuri hidrogen/metan.

– Metodă (1), Metodă de măsurare a vibrațiilor și a zgomotului ambiental

– Model experimental (1) al unui Senzor de poziționare unghiular de mare rezoluție, specializat pentru utilizarea în sisteme de captare a energiei solare concentrate

– Cerere de brevet (1) OSIM A00796/21.12.2021 “Comunicaţie asincronă neadresabilă cu blocare pentru grup de sisteme integrate sincronizate”

Rezultate suplimentare de diseminare:

 1. Conferințe (1): 

– E Bruj, A Bot, V Rednic, R Gutt and D Zotoiu, Influence of hydrogen adding in the Stirling engine combustion process, 13th International Conference on Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2021)

Faza 5: Analize, soluţii, proiectare şi model experimental (PMEA)

Valoare fază: 2.588.920 lei
Termen de predare: 13.07.2022

Rezultate:

Rezultate de cercetare:

– Bază de date (1), Bază de date statistică privind potențialul energetic care poate fi obținut din vibrații și zgomot, pentru determinarea parametrilor optimi

– Soluţii tehnice (4):

 • Soluție tehnică pentru acumulator mecano-electric de mică putere (10…100W)
 • Soluţie tehnică pentru monitorizarea sistemelor alternative de generare a energiei electrice
 • Soluţie tehnică Stand Long Black Box
 • Soluţie tehnică Long Basket

– Proiecte de execuţie (3):

 • Proiect de execuţie mini şi micro-drawere pentru modulele speciale EBA15 şi EBC1
 • Proiect execuţie mini-drawere pentru modulele speciale
 • Proiect de execuţie Linie de asamblare mini-drawere

–  Modele experimentale (2):

 • Model experimental pentru captarea câmpului electromagnetic cu metamaterial ;
 • Instalație de activare cu plasmă rece pentru grilele-electrod de acumulator plumb-acid;

Rezultate de suplimentare cercetare:

 • Metoda/tehnologie (1) de realizare a sistemului arie de rectene cu metamateriale destinat captării şi conversiei electrosmogului;
 • Proiectul de tip TE, PN-III-P1-1.1-TE-2021-0661, 33/02.05.2022, intitulat: ”Laboratorul de plasmă” (Plasma Lab) (director proiect C. Tudoran).

Rezultate de diseminare:

 1. Lucrare științifică (30) (colaborare ATLAS, CERN, responsabil colaborare ing. Gabriel Popeneciu), articole ATLAS
 2. Conferințe (10): 

Faza 6: Implementare soluţii, proiectare şi prototipuri (MES)

Valoare fază: 2.086.529 lei
Termen de predare: 08.12.2022

Rezultate:
Soluţie tehnică – Schiţe/proiect  (1) Receptor solar cu metal topit.

Prototip (2) super-drawere:

 • Prototip SD pentru modulele EBA 15 si EBC 18
 • Prototip SD care necesită BSI

Brevet naţional acordat (1) Dispozitiv de încălzire cu microunde/Microwaves Heating Device, Limare Angela, Surducan Emanoil,  Surducan Vasile,  Neamţu Camelia,  Di Giuseppe Erika,  OSIM nr. RO BI 131921 (WIPO/PCT WO 2015/177244 A1) din 30.09.2022.

Proiect internaţional câştigat (1) TDIH -Transylvania Digital Innovation Hub, Tip Proiect: Horizon Europe, Data de început: 01.10.2022, Data de încheiere: 30.09.2025.

Rezultate de Diseminare suplimentare:
Articol (5): 

 • D. Tudoran, M. Coros, Design and Construction of a New Plasma Applicator for the Improved Disinfection and Activation of Large Surfaces, Plasma, 5(4), 436-450; https://doi.org/10.3390/plasma5040032
 • Wang, A.E. Lakraychi, X. Liu, L. Sieuw, C. Morari, P. Poizot, A. Vlad, Conjugated sulfonamides as a class of organic lithium-ion positive electrodes, Nature Materials, 20 (2021) 665–673
 • Rada, S., Unguresan, M., Zhang, J., XANES, EXAFS, Voltammetric, and Microhardness Studies of Manganese Dioxide–Lead–Lead Dioxide Vitroceramics, Materials 2022, 15, 6522.https://doi.org/10.3390/ma15196522
 • Rada, S., Unguresan, M., Zagrai, M., Popa, A., Structural, Optical, and Magnetic Studies of the Metallic Lead Effect on MnO2-Pb-PbO2 Vitroceramics, Materials 2022, 15, 8061 https://doi.org/10.3390/ma15228061
 • Zagrai, M., Macavei, S., Rada, S., Pică, M.E., Pruneanu, S.M., Structural and spectroscopic properties of gadolinium-lead-lead dioxide glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, 576 (2022), 121234.

Conferinţă internațională (1):

 • Zagrai Mioara, Macavei Gabriel Sergiu, Gavrea Radu, Dehelean Augusta Adriana, Popa Adriana, Soran Maria Loredana, Design and formulation of the copper-lead dioxide glass systems for efficient incorporation of MoO3, The IV International Scientific Forum “Nuclear science and Technologies”, pp. 183, Almaty, Republic of Kazakhstan, 26 – 30 September 2022.

Prezentări la Conferinţele experimentului ATLAS de la LHC CERN Geneva:

 1. G. Popeneciu, ATLAS Tile Cal Week 3-7 October 2022 Mechanics: mini-drawers production status at ITIM Cluj https://indico.cern.ch/event/1200933/
 2. I. Nadăş, ATLAS Tile Cal Week 3-7 October 2022 Assembly and Installation tools status https://indico.cern.ch/event/1200933/
 3. S. Pogăcian, ATLAS Tile Cal Week 3-7 October 2022 High Voltage Active Dividers production status https://indico.cern.ch/event/1200933/
 4. S. Pogăcian, ATLAS Tile Cal Week 3-7 October 2022 Mini drawer services Status of production https://indico.cern.ch/event/1200933/
 5. B. Belean, ATLAS Tile Cal Week 3-7 October 2022 Demonstrator: data analysis https://indico.cern.ch/event/1200933/
 6. G. Popeneciu, ATLAS Annual Review- Tile 27 October 2022 Mini-drawers Mechanics, Tools and Services https://indico.cern.ch/event/1209267/
 7. G. Popeneciu, ATLAS P2UG Meeting- 7-9 November 2022 Mini-drawer mechanics, Tools and Services https://indico.cern.ch/event/1215003/
 8. S. Pogăcian, ATLAS Annual Review- Tile 27 October 2022 High Voltage Active Dividers production status https://indico.cern.ch/event/1209267/
 9. S. Pogăcian,  ATLAS P2UG Meeting- 7-9 November 2022 High Voltage Active Dividers https://indico.cern.ch/event/1215003/