Faza 1: Separarea avansată a izotopului 13C pe o cascadă de trei coloane utilizând fracțiuni de diferite concentrații izotopice și conversia produsului la 13CO2 pentru aplicații bio-chimice.

Valoare fază: 1.745.914 lei
Termen de încheiere: 12.09.2019

Rezultate:

(i) realizarea schemei și a configurației de alimentare și conectare a coloanelor în serie;
(ii) stabilirea parametrilor de operare;
(iii) punerea în operare a instalației, alimentarea continuă, extragerea produsului și evacuarea deșeului;
(iv) bază de date experimentale pentru funcționare instalației cu coloane în paralel;
(iv) realizarea unei instalaţii experimentale pentru oxidarea CO la CO2;
(v) testarea catalizatorilor în reacţia de oxidare a CO nemarcat la CO2;
(vi) caracterizarea catalizatorilor utilizați.
(ii) Diseminare: 1 comunicare științifică prezentată la o conferință internațională și 1 acceptată:
• A. Balla, C. Marcu, J. Zs. Szucs-Balazs, C. Varodi, C. Lar, Ş. Bugeac, M. Miheţ, D.M. Lazăr, G. Borodi, Carbon monoxide oxidation over Ni/Al2O3 catalyst: determination of activation energy, RomCat 2019, 5-7 Iunie, 2019, Bucureşti, România;
• Ș. Bugeac, J. Zs. Szücs-Balázs, C. M. Varodi, C. Lar, M. C. Marcu, A. C. Balla, M. L. Gligan, Commissioning of a cryogenic distillation cascade for separation of carbon stable isotopes, PIM 2019, 25-27 Septembrie, 2019, Cluj-Napoca, România.

Faza 2: Marcarea izotopică cu 13C și 15N a cianobacteriei Arthrospira platensis (Spirulina) și a policatecolaminelor de tipul 3C-DA

Valoare fază: 1.767.090 lei
Termen de încheiere: 09.12.2020

Rezultate de cercetare:

Obiectivele etapei au fost îndeplinite. Rezultatele obținute în această fază a proiectului sunt:

(i) spirulină marcată cu 15N, produsul final având o concentrație izotopică de 92%; (ii) spirulină marcată cu 13C, produsul final având o concentrație izotopică de aproximativ 10%; (iii) spirulină marcată atât cu 15N cât şi cu 13C, structura produsului final fiind confirmată prin RMN pe solide, urmând a fi efectuate şi determinări spectrometrice a concentrațiilor izotopice; (iv) trei produşi nemarcați izotopic și corespondenții lor marcaţi selectiv cu 15N şi 13C, care au la bază inelul catecolic; (v) doi derivați noi nemarcați 3-(3,4-bis(benziloxi)fenil)-2-cianoacrilamida şi 3-amino-2-(3,4-dihidroxibenzil)-propanamida precum și corespondenții lor marcați izotopic selectiv cu 13C şi 15N; (vi) un polimer nemarcat izotopic obținut în urma polimerizării 3-amino-2-(3,4-dihidroxibenzil)-propanamidei nemarcate izotopic; (vii) un polimer marcat izotopic obținut în urma polimerizării 3-amino-2-(3,4-dihidroxibenzil)-propanamidei marcate izotopic selectiv cu 13C şi 15N.

Strategia de marcare izotopică (I) şi Parametrii de creştere ai Arthrospirei platensis (II)
(I)
a) marcare simplă cu 13C; b) marcare simplă cu 15N; c) marcare dublă cu 13C și 15N;
(II)
a) densitatea optică pe durata marcării cu 15N b) concentraţia clorofilei pe durata marcării cu 15N, c) densitatea optică pe durata marcării cu 13C şi a marcării duble cu 15N și 13C; d) concentraţia clorofilei pe durata marcării cu 13C şi 15N