Inginerie cuantică

Tematici iniţiate / dezvoltate

Expertiză

Lider de Echipă

Dr. Liviu Petre ZÂRBOCercetător Științific I
Domeniu de expertiză: Fizica stării condensate, Chimie cuantică.

Membri:

Dr. Luiza Tania BUIMAGĂ-IARINCACercetător Științific II
Domeniu de expertiză: Fizică atomică și moleculară, Chimie teoretică, Chimie fizică.

Dr. Adrian CĂLBOREANCercetător Științific II
Domeniu de expertiză: Analiza electrochimică PEIS a bateriilor plumb-acid, Chimie fizică, Senzoristica, Modelări procese electronice, Nanolitografie prin DPN, Analize de suprafețe prin AFM.

Drd. Levente MÁTHÉCercetător Științific
Domeniu de expertiză: Mecanică cuantică, Fizică statistică, Electrodinamică.

Dr. Cristian MORARICercetător Științific I
Domeniu de expertiză: Chimie computațională și Nanotehnologie, Fizica corpului solid, Stocare de energie, Programare și modelare numerică.

Dr. ing. Teodora MURARIU SCHEULInginer de Dezvoltare Tehnologică III
Domeniu de expertiză: .

Drd. Larisa Milena PIORAȘ-TIMBOLMASAsistent Cercetător
Domeniu de expertiză: Fizică moleculară, Chimie fizică.

Dr. Doru Cristian STICLEŢCercetător Științific III
Domeniu de expertiză: Fizica corpului solid, Fizică mezoscopică, Supraconductivitate, Transport cuantic, Efecte topologice în materia condensată.