Drd. Levente Máthé

Cercetător științific

 

Departament: Cetatea – Centru de Cercetare pentru Tehnologii Avansate și Energii Alternative
Grupul de Cercetare: Inginerie cuantică

Telefon: (+40)264-584037, int. 151
Locație: Clădirea A, Biroul A3.06
E-mail: levente.mathe@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Mecanică cuantică, Fizică statistică, Electrodinamică
  • Metode și aproximații analitice în fizica corpului solid
  • Fenomene de transport în doturi cuantice bazate pe grafenă (ex. efectul Kondo și blocada coulombiană)
  • Interacțiunea electron-fonon în sisteme de joasă dimensionalitate
  • Transport de sarcină în doturi cuantice conectate la moduri Majorana

Educație

BSc în Fizică Tehnologică 2014 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
MSc în Fizica Corpului Solid 2016 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
Student doctorand (Fizică) 2016 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România