Dr. Carmen Tripon

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Cetatea – Centru de Cercetare pentru Tehnologii Avansate și Energii Alternative
Grupul de Cercetare: Inginerie cuantică

Telefon: (+40)264-584037, int. 195
Locație: Clădirea A, Biroul A3.06
E-mail: carmen.tripon@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Fizică atomică, moleculară şi chimică
  • Tehnici fototermice şi aplicaţiile lor pe diferite clase de materiale, atât în stare solidă, cât şi lichidă
  • Screeningul de noi forme solide ale ingredientelor farmaceutic active şi elucidarea structurii lor cristaline
  • Stabilirea structurii moleculare pentru diferite tipuri de compuşi, prin spectroscopie RMN pe solide
  • Investigarea procesului de degradare indusă de radiaţia UV asupra moleculelor de ADN izolate din diferite specii de plante

Educație

MSc în Fizica Sistemelor Oxidice 2002 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Fizică 2009 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România