Regulament de acces la Centrul de Cercetare pentru Izotopi Stabili Ușori (D, 13C, 15N, 18O)

Accesul utilizatorilor externi, din afara INCDTIM, la serviciile CCISU, care necesită utilizarea resurselor centrului se realizează astfel:

Accesul fizic al utilizatorilor externi se realizează conform Regulamentului de Ordine Interioara al INCDTIM.

Regulament de acces

Serviciile centrului sunt prezentate pentru potențiali utilizatori pe pagina Servicii.