INCDTIM anunță intenția de a selecta parteneri IMM din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare anunță intenția de a selecta parteneri IMM (minim trei – maxim opt) din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect:

Programul de finanțare: Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027
Prioritate: Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România
Obiectiv Specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate (FEDR)
Acțiunea 1.1 – Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI;
Măsura 1.1.2 – Creșterea gradului de colaborare public-privat (OC și IMM)
Apel de proiecte: Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați

Documente de descărcat:

Anunț de intenție
Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
Declarație Formatul și structura cadru ale declarației unice
Fișă de proiect
Buget propunere + grafic Gantt