Dr. Fran Nekvapil

Asistent Cercetător

 

Departament: Fizica moleculară și biomoleculară
Echipa de Cercetare: Procese Induse cu Laser

Telefon: (+40)264-584037, int. 242
Locație: Clădirea B, Biroul B2.01
E-mail: fran.nekvapil@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Mediu acvatic, Acuacultură, Biologie marină, bioeconomie și cercetarea reciclării biomaterialelor, Bio-nanomateriale: sinteză și caracterizare prin metode spectroscopice și imagistice,  Analiza spectroscopică a țesuturilor, Biomineralizare, Chimie alimentară
  • Tematici de cercetare:
    • Spectroscopie Raman aplicată;
    • Spectroscopia Raman a biomoleculelor, biomineralelor;
    • Nanoparticule metalice.
  • Proiect: “Noi metodologii de diagnosticare și tratament: provocări actuale și soluții tehnologice bazate pe nanomateriale și biomateriale” acronim- SANOMAT

Educație

Licență: Acuacultură (2015), Universitatea din Dubrovnik, Croația
Master: Marincultură (2017), Universitatea din Dubrovnik, Croația
Disertație în co-tutela- Universitatea Babeș-Bolyai
Doctorat (program curent, Universitatea Babeș-Bolyai) în Fizică Biomoleculară