Alexandra Urda

Asistent cercetător

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 127
Locație: Clădirea A, Biroul A1.09
E-mail: alexandra.urda[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Materiale nanostructurate, Aplicaţii fotocatalitice
  • Prepararea de materiale nanocompozite pe bază de semiconductori oxidici cu potenţial fotocatalitic
  • Caracterizarea fizico-chimică a nanocompozitelor
  • Testarea proprietăţilor fotocatalitice a nanocompozitelor în procese de degradare a unor compuşi organici

Educație

Masterand Biotehnologii, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România
Licenţă în Biotehnologii- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România – 2018