Ing. Angela-Maria Kasza

Inginer de Dezvoltare Tehnologică

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 129
Locație: Clădirea A, Biroul A1.11

E-mail: angela.kasza@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Prepararea și caraterizarea materialelor poroase
  • Cataliză heterogenă; structuri metal-organice (MOF)
  • Prepararea catalizatorilor de tip metal/suport (MOF-uri, oxizi) prin diverse tehnici: impregnare, co-precipitare, depunere-precipitare, tehnici sol-gel
  • Reacții pe suprafață: desorbție la temperatura programată (TPD), reducere la temperatura programată (TPR)
  • Dizolvarea metalelor de pe catalizatorii uzați și recuperarea metalelor din soluție
  • Materiale poroase cu aplicații în cataliză
  • Recuperarea metalelor platinice din catalizatori uzați

Educație

Licență în Inginerie chimică 2021 – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Master în Inginerie chimică – în prezent – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca