Ing. Valentin Mirel

Inginer de dezvoltare tehnologică I

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară

Telefon: (+40)264-584037, int. 146
Locație: Clădirea A, Biroul A2.16
E-mail: valentin.mirel[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Inginerie electrică, Tehnica vidului, Electronică si telecomunicații  Inginerie medicală, Știința materialelor, nanomateriale, nanotehnologii
  • Tematici de cercetare: Proiectare sistemelor de reglare automată, amplificatoare electrometrice şi circuite conexe în spectrometria de masă şi gaz cromatografie. Măsurarea pe cale electrică a mărimilor neelectrice

Educație

Licență în Electronică şi Telecomunicaţii 1988 – Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
-specializare MEDISPEC-YEHUD, Israel, mai 2004
-specializare Direx systems, Florenţa, Italia, mai 2008