Dr. Habil. Maria-Loredana Soran

Cercetător ştiinţific I

 

Departament: Fizica sistemelor nanostructurate
Grupul de Cercetare: Materiale Multifuncţionale şi Compuşi Biologic Activi

Telefon: (+40)264-584037, int. 215
Locație: Clădirea C, Biroul C2.01
E-mail: loredana.soran[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie analitică, Știința mediului, Știința plantelor, Nanomateriale
  • Separarea şi determinarea diferiţilor compuşi prin cromatografie de lichide de inalta performanta (HPLC) şi cromatografie pe strat subtire (TLC)
  • Tehnici de extracţie
  • Extracția compușilor bioactivi din plante prin metode clasice și moderne
  • Influența factorilor de stres asupra plantelor
  • Depoluarea apelor utilizând diferite sisteme de nanoparticule
  • Sinteza de nanoparticule și sisteme hibride cu structură și proprietăți controlate
  • Sinteză de nanomateriale utilizând materii prime prietenoase față de mediu
  • Sinteză și testare catalizatori in scopul obținerii biocombustibililor

Educație

MSc în Chimie Organometalică și Coordinativă 1999 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie 2005 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
Abilitare în Ingineria Mediului 2018