Dr. Ing. Mihail Radu Cătălin Trușcă

Inginer de Dezvoltare Tehnologică I
Responsabil IOSIN

Ing. Gabriel Popeneciu

Cercetător Științific II
Responsabil integrare PACTE în structurile de profil și diseminare rezultate

Dr. Ing. Felix Fărcaș

Inginer de Dezvoltare Tehnologică I
Responsabil exploatare și upgrade programe calcul

Ing. Jefte Nagy

Inginer de Dezvoltare Tehnologică III
Responsabil mentenanță și upgrade utilități

Ing. Cristian Lupșe

Inginer de Dezvoltare Tehnologică III
Responsabil monitorizare

Ing. Victor Zârbo

Inginer de Dezvoltare Tehnologică III
Responsabil monitorizare