Ing. Gabriel Popeneciu

Cercetător Științific II
Responsabil IOSIN Centru GRID RO-14-ITIM

Dr. Ing. Felix Fărcaș

Inginer de Dezvoltare Tehnologică II
Responsabil exploatare și upgrade programe calcul

Dr. Ing. Mihail Radu Cătălin Trușcă

Inginer de Dezvoltare Tehnologică II
Responsabil funcționare și mentenanță & upgrade hardware

Ing. Jefte Nagy

Inginer de Dezvoltare Tehnologică III
Responsabil mentenanță și upgrade utilități

Ing. Cristian Lupșe

Inginer de Dezvoltare Tehnologică III
Responsabil monitorizare

Ing. Victor Zârbo

Inginer de Dezvoltare Tehnologică III
Responsabil monitorizare