Ing. Gheorghe-Sergiu Pogăcian

Inginer de dezvoltare tehnologică I

 

Departament: Cetatea – Centru de Cercetare pentru Tehnologii Avansate și Energii Alternative
Grupul de Cercetare: Inginerie Hi-Tech şi Tehnologii Avansate

Telefon: (+40)264-584037, int. 153
Locație: Clădirea Cetatea, Biroul 2.01
E-mail: sergiu.pogacian[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Inginerie electrică, Inginerie energetică,  Electronică, telecomunicații și nanotehnologie
  • Tematici de cercetare: Experimentul ATLAS de la CERN Geneva: mentenanţă şi upgardarea detectorului Tile Calorimeter; Energii regenerabile
  • Proiect: Experimentul ATLAS la LHC Geneva

Educație

Diploma INGINER Electronică şi Telecomunicaţii 1988 –  Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, România