Dr. Florina Pogăcean

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 124
Locație: Clădirea A, Biroul A1.07
E-mail: florina.pogacean@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Nanomateriale, Electrochimie, Chimie analitică, Chimie fizică
  • Sinteza și caracterizarea de nanomaterile pe bază de grafene prin metode electrochimice
  • Metode electrochimice de analiză
  • Senzori electrochimici
  • Metode cinetice și analitice pentru determinarea compușilor organici și a poluaților farmaceutici,
  • Spectroscopie UV-VIS

Educație

MSc în Electrochimie Aplicată – 2002 – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică,  Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie – 2011 – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică,  Cluj-Napoca, România