Dr. Mioara Zagrai

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Cetatea – Centru de Cercetare pentru Tehnologii Avansate și Energii Alternative
Echipa de Cercetare: Energii Alternative

Telefon: (+40)264-584037, int. 165
Locație: Birou Cetatea, parter 0.6
E-mail: mioara.zagrai[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Ingineria Mediului, Ingineria Materialelor, Știința Materialelor, Dezvoltare durabilă, Protecția mediului
  • Sticle oxidice, vitroceramici și materiale ceramice
  • Reciclare/imobilizare deșeuri periculoase
  • Sisteme de stocare electrochimică a energiei
  • Caracterizarea structurală și comportamentală ale sistemelor cristaline sau amorfe prin: Difracţie de raze X (XRD), Spectroscopie în InfraRoşu cu Transformată Fourier (FTIR), UltraViolet-Vizibil (UV-Vis), de Fotoluminescenţă (PL) și Rezonanţă Electronică de Spin (RES), Voltametrie ciclică, Analiză Calorimetrică cu Scanare Diferenţială (DSC)și măsurători de duritate (Micro Vickers)

Educație

MSc în Ingineria Mediului –  Dezvoltare Durabilă şi Protecţia Mediului, 2013, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
PhD în Ingineria Mediului – 2018, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca