Dr. ing. Cezara Mariana Voica

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Echipa de Cercetare: Amprentare Izotopică, Elementală și Moleculară

Telefon: (+40)264-584037, int. 135
Locație: Clădirea A, Biroul A2.01
E-mail: cezara.voica[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie analitică, Inginerie chimică, Asigurarea calităţii
  • Dezvoltare metode de preparare în vederea analizelor la nivel de urme prin spectrometrie de masă cu plasma cuplată inductiv în diferite matrici
  • Dezvoltări şi validări de metode cantitative pentru determinări de metale din matrici de mediu (ape de suprafaţă, sol, sediment, material vegetal)
  • Validare de metode de determinare de ultraurme în matrici alimentare, băuturi, materiale oxidice, ceramice utilizând metoda ICP-MS

Educație

Master în Inginerie Chimică, specializarea: “Materiale Oxidice cu Proprietăţi şi Aplicaţii Speciale” 1996 – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Doctorat în Inginerie Chimică 2004 – facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România