Dr. Ana Camelia Groşan

Cercetător ştiinţific II

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 123
Locație: Clădirea A, Biroul A1.05
E-mail: camelia.grosan[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie organică, ştiința materialelor și nanomaterialelor, Electrochimie aplicată, Spectroscopie vibrațională
  • Sinteza și caracterizarea de nanostructuri de carbon (grafene)
  • Dezvoltarea de noi catalizatori cu aplicabilitate în pilele de combustie: reacția de oxidare a metanolului (MOR), respectiv reacția de reducere a oxigenului (ORR)
  • Sinteza şi caracterizarea materialelor hibride pe bază de nanoparticule metalice şi compuşi organici/nanostructuri de carbon
  • Aplicații ale spectroscopiei Raman – caracterizare structurală și analiza alimentelor

Educație

MSc în Chimia Heterociclurilor – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
PhD în Chimie Organică 2007 – Universitatea din Rouen, Franța
PhD în Chimie 2007 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România