Dr. Oana Grad

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 129, 147
Locație: Clădirea A, Biroul A1.11
E-mail: oana.grad@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie, Știința Materialelor, Cataliză heterogenă, Materiale poroase
  • Sinteză de liganzi organici, materiale poroase și compozite ale acestora cu aplicații în cataliză și stocare de gaze
  • Funcționalizare pre- și post- sintetică și optimizare de noi metode de sinteză
  • Caracterizări structurale, compoziționale și morfologice
  • Cataliză heterogenă în fază lichidă (reacții de oxidare, reducere, hidrogenare, descompunerea acidului formic, etc.)

Educație

PhD în cotutelă în Chimie 2012 – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, România și Universitatea din Rouen, Franța