Dr. Oana Grad

Cercetător ştiinţific III

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 121, 147
Locație: Clădirea A, Biroul A1.01
E-mail: oana.grad[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Chimie, Știința materialelor, Chimie organică, Chimie heterociclică
  • Prepararea și caracterizarea de structuri metal-organice (MOF-uri) nanoporoase cu aplicații în stocare de gaze, cataliză și depoluarea apei și solurilor
  • Funcționalizarea pre- și post- sintetică, opimizarea unor noi metode de sinteză a MOF-urilor
  • Cataliză eterogenă în fază lichidă

Educație

PhD în Chimie 2012 – Universitatea Babes-Bolyai, România, Universitatea din Rouen, Franța