Drd. ing. Gabriel Sergiu Macavei

Inginer de dezvoltare tehnologică I

 

Departament: Fizica sistemelor nanostructurate
Echipa de Cercetare: Materiale Nanocompozite cu Proprietăţi Ajustabile

Telefon: (+40)264-584037, int. 204
Locație: Clădirea C, Biroul C0.12
E-mail: sergiu.macavei@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Difracție de raze X,AFM/STM,PLD SYSTEM, Dezvoltare şi proiectare sisteme de măsură pentru caracterizarea  nano-particulelor şi a filmelor subţiri
  • Materiale nanocompozite cu proprietăţi ajustabile metode de sinteza şi caracterizare, filme subţiri

Educație

MSc în Electronică și Telecomunicații 1992 – Facultatea de electronică şi telecomunicații, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România
PhD  student în Mecanică 2014-2019 – Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca