Drd. ing. Iolanda-Veronica Ganea

Cercetător ştiinţific

 

Departament: Fizica sistemelor nanostructurate
Grupul de Cercetare: Materiale Multifuncţionale şi Compuşi Biologic Activi

Telefon: (+40)264-584037, int. 219
Locație: Clădirea C, Biroul C2.05
E-mail: iolanda.ganea@itim-cj.ro

Expertiză și domenii de interes

  • Știința și Ingineria Mediului, Ecotoxicologie, Managementul riscurilor și dezastrelor naturale/tehnologice, Decontaminarea solurilor și a apelor, Analiza integrată a sedimentelor
  • Prepararea și caracterizarea de micro și nanostructuri magnetice/pe bază de polimeri functionalizați
  • Proiectare tehnologii și elaborare de metode de epurare/tratare a apelor contaminate cu poluanți organici/anorganici
  • Determinarea ratelor de sedimentare/ a vârstei și a provenienței sedimentelor
  • Determinarea electrochimică a nitriților/sulfurilor
  • Evaluarea impactului asupra apelor, solurilor și sedimentelor

Educație

BSc în Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice – 2016 – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
MSc în Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului – 2018 – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
MSc în Toxicologia Medicamentului și a Mediului – 2021 – Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, România
PhD în Știința Mediului – 2018 (prezent) – Școala Doctorală de Știința Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România