Drd. ing. Dragoș Viorel Cosma

Asistent cercetător

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 127
Locație: Clădirea A, Biroul A1.09
E-mail: dragos.cosma[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Materiale nanostructurate, Aplicații fotocatalitice
  • Sinteză de nanomateriale pe bază de grafenă și semiconductori oxidici
  • Investigarea proprietățiilor fizico-chimice ale nanomaterialelor
  • Evaluarea potențialului fotocatalitic al nanomaterialelor în degradarea unor compuși organici

Educație

MSc în Managementul calității produselor de origine animalieră 2018 – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, România