Ing. Ioan Dorian Coldea

Inginer dezvoltare tehnologică I

 

Departament: Spectrometrie de masă, cromatografie şi fizică aplicată
Grupul de Cercetare: Materiale Poroase și Nanostructuri de Carbon

Telefon: (+40)264-584037, int. 130
Locație: Clădirea A, Biroul A1.12
E-mail: ioan.coldea[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Caracterizarea termodinamică și cinetică a sistemelor metal-hidrogen; difuzia hidrogenului în solide, materiale avansate de stocare a H2 pentru alimentarea pilelor de combustie. – Proiectarea, execuţia și experimentarea aparatelor și instalaţiilor în domenii referitoare la stocarea hidrogenului în hidruri metalice și MOF –uri
  • Cercetări aplicative în domeniile separărilor izotopice și moleculare
  • Cercetări fundamentale și aplicative în domeniul stocării hidrogenului şi energiei în hidruri metalice și structuri poroase (MOF)

Educație

Inginer Mecanic – Institutul Politehnic Cluj-Napoca,  Facultatea de Mecanica, 1982