Drd. Ștefan Bugeac

Inginer dezvoltare tehnologică III

 

Departament: Fizica şi tehnologia izotopilor
Grupul de Cercetare: Separări Izotopice şi Compuşi Marcaţi

Telefon: (+40)264-584037, int. 225
Locație: Clădirea E, Biroul E0.04
E-mail: stefan.bugeac[at]itim-cj[dot]ro

Expertiză și domenii de interes

  • Inginerie industrială, Tehnologii de fabricare, Sisteme multi-fază, Criogenie, Mecanică experimentală, Tehnologia vidului, Proiectări construcții speciale, Procesare și evaluare date experimentale
  • Tematici de cercetare: Tehnologii de separări izotopice prin schimb chimic și distilare criogenică, sinteze de compuși marcați organici și anorganici, analize izotopice, criogenie, proiectare asistată pe calculator, imprimare 3D, tehnologia vidului
  • Proiect: cascada de separare criogenică pentru 13C; DarkSide

Educație

Licență în Inginerie Mecanică 2008 – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România